L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.263
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:40.362

divendres, 15 de juliol del 2022

INFORME: Les al·legacions de l'Ajuntament canvien aspectes importants del projecte "Variant de Tavernes i connexió amb la N-332".


 L’Ajuntament de Tavernes va presentar un informe sobre el projecte bàsic “Variant de la carretera CV-50  a Tavernes de la Valldigna i connexió amb la N-332” al qual acompanyava un conjunt d’al·legacions firmades pel regidor  d'Urbanisme,  Josep Llàcer, de Compromís.(Fotografia superior, plànol de la variant. Doble clic damunt per engrandir)

L'Informe analitza el Projecte Bàsic de la variant per eliminar el trànsit dins de la població,  considera que resol els greus problemes de la ciutat i reconeix que l'execució de les  obres és  de necessitat  imperiosa.

L’Ajuntament també va presentar un sèrie d’al·legacions,  algunes acceptades per la  Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, i  modifiquen aspectes importants del projecte.

Si cliqueu aquest enllaç podreu consultar les al·legacions presentades tal com les vam publicar el passat 21 de febrer.

Ara de manera senzilla publiquem les al·legacions acceptades i com afecten en algun cas substancialment la variant. Conservem la paraula original del document "Contingut" referit a allò que al·legava l'Ajuntament. 

 

Imatge d'una de les reunions en Conselleria per a estudiar la futura variant de Tavernes

 

Contingut 1:

L’ajuntament considera en relació al primer tram de la variant, des de la  Glorieta  1  fins  a la  confluència  del  riu  Vaca amb el  Malet  que seria necessari incrementar el gàlib i la rasant de la nova carretera augmentant el gàlib en els passos inferiors de 3 metres d'altura per a permetre el pas de camions, per exemple de recollida de residus o recol·lectors de taronges.

Resposta 1:

S'estima.  Els dos  camins  afectats,  el  de l'Ecoparc  i el  d'accés al  Molí de Tonet, es dotaran de gàlib suficient als encreuaments amb una pujada lleu de les alineacions 3a i 4a del longitudinal de l'Eix 2, no resultant afectades la resta de les alineacions del traçat.

 

Nou emplaçament de la glorieta 2

  Contingut 3:

L’ajuntament demanava desplaçar  la  Glorieta  2 i les  connexions  a camins  rurals  fins  a la  nova traça del pont  que  des de l'Avinguda de Malta configurarà l'accés sud al nucli  urbà, donat que està prevista la demolició  del  pont   del  Carrer  Escorxador  pels  problemes  de  desbordaments  i inundacions que provoca.

Resposta 3:

S'estima.  L'actuació  de demolició del pont es considera  de suficient rellevància per a modificar la localització de la Glorieta 2 i traslladar-la lleugerament cap a l'est, un centenar de metres aproximadament.  La Glorieta 2 es posicionarà segons la sol·licitud de l'Ajuntament.

Contingut 4

L’ajuntament demana que s’estudien els possibles impediments a la circulació dels camions, sobretot en els accessos de les glorietes als camins rurals i accés a la subestació elèctrica i molí fariner del Camí del Plà, entre altres.

Resposta 4:

S'estima.  Es considera  raonable  millorar  els  entroncaments dels  camins  de servei  amb el  viari  rural  i amb els trams d'accés a glorietes.  Així  mateix,  en el camí del Pla s'incrementarà el gàlib del pas inferior previst per facilitar la circulació directa de camions, per a la qual cosa s’aprofitarà la rasant existent, sense necessitat de pujar-la, perquè les cotes projectades ho permeten.

Nova localització de la glorieta 3

Contingut 5:

L’Ajuntament considera que en el tercer tram,  la  Glorieta  3  s'ha de desplaçar  cap al  sud fins  a l'alineació  futura  del  Passeig Colom  i el  traçat del  bulevard  previst  en el  Sector residencial  8  i 9  del  vigent  PGOU, però també permetent connectar la futura variant amb el Camí de l’Hort d’Herrera i el Camí de Gandia.

Resposta 5:

S'estima.  Tot i que la  Glorieta  3  ja preveia la connexió amb el Passeig Colom,  un  mínim  desplaçament cap al sud la faria coincidi  amb l'alineació  recta del  citat  Passeig  Colom. No hi ha problema per a mantindre la connectivitat del Camí de l’Hort d’Herrera i el Camí de Gandia.

 

Nou traçat entre la glorieta 4 i la 5

Contingut 6:

L’Ajuntament considera en el quart tram (de la Glorieta 4 fins a la Glorieta 5) que per la impossibilitat d'implantar el vial de servei previst en el Sector Urbà Industrial El Teularet s’ha ha de mantindre l'existència d'accessos directes a la CV-50  des de les naus i parcel·les industrials.

Resposta 6:

 S'estima. La solució del Projecte Bàsic considerava l'existència d'un  vial interior en el polígon El Teularet, i així s'indicava en els plans, però a  la  vista  de l'al·legació  de l'Ajuntament  i davant la  impossibilitat  d'executar-lo,  es mantindrà  l'accés directe de les parcel·les a la CV-50, tal com està avui dia. En  tractar-se d'un  tram de calçades separades, els únics moviments possibles serien a dretes, tal com  ocorre en l'actualitat.

 Cal indicar que l’Ajuntament dins de les al·legacions havia demanat la construcció d'un  nou  accés a l'AP-7, però s’ha desestimat perquè “no forma part de l'actual planificació de carreteres. Per això no pot  incloure's en el present Projecte Bàsic el disseny de l'enllaç que permeta aquest accés”.

 

Elaboració pròpia a partir del pdf de la Direcció General d'Obres Públiques en resposta a les al·legacions presentades per organismes oficials, partits polítics, entitats i associacions. El nostre agraïment a "Cel Fosc" entitat de la qual vam publicar en el seu dia les al·legacions i que ha tingut la deferència d'enviar-nos les respostes.