L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.894
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 48.978

dissabte, 31 de març del 2012

El plenari aprova el Pla d'Ajust de l'economia municipal


El govern municipal vota a favor del Pla d'Ajust
 El plenari de l’Ajuntament de Tavernes amb els vots a favor del govern municipal (Bloc-PSOE-EU) i el vot en contra del PP aprovava en sessió extraordinària el Pla d’Ajust elaborat pel govern municipal amb l’assessorament de l’àrea econòmica i que es regula pel Reiel Decret 4/2012 del Govern d’Espanya en el qual s’estableixen els mecanismes de finançament per al pagament de proveïdors de l’Ajuntament. El pla tindrà una durada de 10 anys.

L’alcalde Jordi Joan indicava que el govern municipal es veia obligat a presentar el Pla d’Ajust bàsicament per dos motius: un  derivat de la mala situació económico del nostre Ajuntament com a conseqüència de la mala gestió del PP i, un segon, perquè és l’única alternativa que dóna el Govern Central per a poder pagar als proveïdors que encara no han cobrat indicant que era un Pla d'Ajust fet per imperatiu legal i per responsabilitat.

Al llarg de la sessió de carácter extraordinari, que va durar dos hores en aquest únic punt, va quedar palés un fet molt important: el govern municipal demana un conjunt de sacrificis als seus treballadors, però assumeix el compromís de mantindre tots els llocs de treballs en la legislatura. 

L’alcalde assenyalava que el Pla d’Ajust era un pla transparent i s’informava totalment i detalladament a la ciutadania de Tavernes les mesures que es prendran i per tant el govern valler no feia com altres altres ajuntaments on tot està redactat i explicat en una sola pàgina.

Jordi Joan indicava que potser les mesures que es prenien no agradaven a tots però eren necessàries i encara que no era bonic prendre-les deia que “governar és administrar i administrar és decidir" i el govern havia decidit allò que pensaven era bo per a l’interés general de Tavernes. Va remarcar que l’Ajuntament "no es gastarà allò que no té” i ací, respecte a la impopularitat que en algun sector, sobre tot del funcionariat, poden tindre les mesures indicava que no li agradaria comprovar com els polítics que han balafiat els diners de l'Ajuntament són els bons, i els que estan arreglant la mala situació són els dimonis.

El PP, autor material de la situació econòmica municipal després dels 12 anys de govern amb majoria absoluta, en boca del seu portaveu, Manolo Vidal, es va dedicar a intentar demostrar que Tavernes no estava tan malament; a defensar la seua gestió;  a dir que no calia eixe Pla d’Ajust, al qual qualificaven de molt dur; a expressar que les mesures eren desproporcionades i que els 2’7 milions que es dedicaran a pagar proveïdors es podien assumir sense problemes al llarg de 10 anys. Oblidaven que els diners s'han de pagar ara, no als 10 anys, i que no són només els 2'7 milions, sinó tota l'herència econòmica que han deixat i que queda explicada en el punt següent d'aquesta notícia.

Manolo Vidal durant una intervenció de vora 40 minuts va dibuixar un panorama idíl·lic de Tavernes, totalment irreal i lluny de la situació actual com li van recalcar els portaveus de la resta de grups municipal. I és que, en opinió del PP, no cal el Pla d’Ajuts, i afirmava que anàvem a tindre “ingressos per IBI a cabassades”, i molts impostos de construcció perquè “la platja est plena de construcció”`, això entre altres “perles” de frases. 

Manolo Vidal va voler demostrar que cadascuna de les mesures del Pla d'Ajust preparat pel govern municipal era innecessària. Però la realitat és tossuda i eixe plantejament, tal com li demostrava el govern amb números i amb l'informe tècnic de l'Àrea Economica Municipal, era no voler tocar els peus a terra i no assumir la mala gestió econòmica dels darrers anys, quan no es complir cap dels programes de sanejaments aprovats en passades legislatures. I no es que no es va complir, sinó que es va anar a pitjor. Podeu vore la situació deixada al punt següent.

Finalment, el PP votava en contra d’un Pla d’Ajust que elaborat pel govern municipal té com objectiu principal, pagar els preveïdors i posar ordre i donar solució als greus problemes econòmics derivats precisament de la seua gestió.

 La greu situació municipal

L'alcalde explica la realitat de la situació econòmica de Tavernes
El plenari va servir perquè els veïns assistents – i ara els lectors de La Cotorra- coneguem la situació del nostre Ajuntament:

Tal com va explicar l'alcalde, Jordi Joan, la comptabilitat de la Intervenció Municipal indica que el remanent de tresoreria de l’any 2010 és negatiu en quasi 4 milions d’euros, i això vol dir que el PP es va gastar els darrers anys del seu govern 4 milions d’euros més del que va ingressar en un exercici de total irresponsabilitat.

Eixes xifres va dir no milloraran en el 2011, i remarcava que quan el nou govern es va fer càrrec de l’Ajuntament,  el passat mes de juny 2011, el govern del PP ja s'havia gastat un 90% de les despeses corrents i van haver d’acabar els sis mesos que quedava del 2011 amb només el 10% del pressupost. A més, remarcava que el pressupost no tenia cap equilibri entre la previsió d’ingressos i la previsió de despeses.

També informava que l’últim informe de la Tresoreria municipal indica que Tavernes deu la quantitat de 6.359.000 euros en factures o altres documents i que la Generalitat Valenciana li deu a l’Ajuntament més d’un milió d’euros.

A més, l’Ajuntament de Tavernes deu als bancs quasi 16 milions d’euros, amb una ràtio d’endeutament de vora el 110%. Això vol dir que , com les administracions locals poden demanar préstecs per a inversions només si la seua ratio es inferior al 75%, Tavernes no tindrà accés al crèdit bancari per a fer inversions.

I també que l’endeutament és més alt si pensem que l’any 2009 l'empresa de l’aigua potable li va avançar a l’Ajuntament 2 milions d’euros pel cànon de l’aigua del període 2012 a 2024.  O siga, que el PP va cobrar de bresteta els ingressos d'altres corporacions i d'altres legislatures per quadrar el pressupost del 2009. I d’això també s'estava pagant els interessos. I era la segona vegada que ho feia perquè l’any 2006, el PP també es va cobrar per anticipat el cànon de l’aigua del periode 2006-2011.

En resum, l'alcalde indicava al plenari i als assistents que l’Ajuntament de Tavernes es troba en una situació de liquidesa limitada, amb un dèficit pressupostari greu i no té capacitat d'accedir al deute per a inversions. I damunt ara el pàrquing del Passeig del País Valencià, una operació que confirmava està en fase de negociació pot costar a Tavernes més de 2 milions d’euros. I tot això degut a la mala gestió del PP.

En resum: que si sumem el deute de tresoreria, el deute amb bancs i el cost del pàrquing del Passeig podem parlar d’un deute total deixat pel PP d’uns 24’5 milions d’euros. I no està conceptuat encara el que ens puga tocar pagar  de la piscina coberta.


El Pla d’Ajust

El saló de plenaris estava ple
 Les mesures explicades pel regidor d’Hisenda, Víctor Borràs, van ser seguides atentament pels assistents. Són les següents:

Per augmentar  ingressos
-          
    - Eliminar bonificacions contemplades en ordenança de vehicles catalogats com a històrics i vehicles amb motor elèctric.
- Quan hi ha una transmissió per causa de mort la bonificació passarà de ser del 95% al 90%.
- Signar un conveni de col·laboració amb l'Agència Estatal d’Administració Tributària i es crearà la Secció d’Inspecció Tributària, Sancionadora i de Multes per tal d'acabar amb la morositat d’alguns contribuents.
-Es crearà l’ordenança que regula la publicitat en edificis i instal·lacions municipals.
- Es crearà la taxa per control posterior d’obertura d’establiments.
- Es revisaran totes les taxes i ordenances perque siguen reals.
- Es revisarà el preu de l’escola infantil Víctor Calatayud i l'Ajuntament donarà una subvenció menor a l’empresa concessionària.
- Es crearà l’ordenança reguladora de les autoritzacions o cessions de locals municipal.
- Campanya d'incentivar la domiciliació de rebuts
- No apujar sino mantindre el tipus de gravamen de l’IBI.

Per reduir despeses:

- En despeses de recursos humans i de personal,entre altres mesures, se suspenen els beneficis com la pujada salarial segons l’IPC, productivitats, les llicències d'assumptes propis, modificació de les vacances i s’incrementa la jornada laboral d’acord amb la nova llei, s'eliminen les dietes per assistència a cursos, desapareix l'assegurança de vida, reducció del preu de les hores extraordinàries, no es renovaran comissions de serveis i s'amortitzaran les places de jubilació. Es mantenen les ajudes per invalidesa i no s’efectuaran acomiadaments de treballadors.
-Es manté la reducció del 19% en salaris i indemnitzacions de càrrecs polítics i s’el·limina la productivitat delscàrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial i l'assegurança de vida del membres de la corporació municipal.

El Capítol de Personal té un estalvi d' 600.000 euros.

- Optimizar la gestió del pàrquing segons indique la comissió de gestió i viabilitat.
- Eliminar la subvenció al sindicat de regs (16.000 euros) i a les esglésies (18.000 euros).  Estalvi total: 34.000 euros.
   - Reducció del 20% en les subvencions a associacions. .
- Es dotaràde més competències a la Mancomunitat de la Valldigna i es redueix les aportacions: 40.000 euros a la Valldigna i 14.000 a la Safor.
- Estalvi en el conveni amb les universitats de 2.000 euros i amb la Cambra de Comerç de 25.000 euros.
- Formalitzar contractes de subministraments plurianuals per estalviar menors.
- Reduir les despeses telefòniques.
- Pla d'stalvi i eficiència energètica.
- Suspendre momentàniament l’inici del servei d’escola infantil de la platja per ser deficitari i així exigir-ho la llei a més de costar la urbanització 250.000 euros.
- Devolució del Préstec ICO de 900.000.


-
C

divendres, 30 de març del 2012

Avui hem sabut alguna cosa dels pressuposts estatals. Els treballadors i treballadores poden traure a la llum els seus diners negres perquè Hisenda anuncia una amnistia fiscal.

El ministre Cristobal Montoro pensatiu. ¿Li preocuparan les retallades?

Les mesures aprovades avui en els ajustos del pressupostos de l’Estat es poden resumir:

-No es tocarà la prestació per desocupació.
-Es manté l’actualització de pensions.
-Es congela el sous als funcionaris.
-El rebut de la llum puja el 7% i el del gas un 5%.
-No puja l’IVA per no perjudicar el comerç.
-Es retallen els comptes dels ministeris un 16’9%
- Es dediquen 1.500 milions menys per a polítiques d’ocupació.

El  Consell de Ministres del govern del PP d’Espanya ha aprovat una amnistia fiscal” per tal d’intentar la regularització de les rendes no declarades, tant les repatriades des de fora d'Espanya, com les ocultes dins del país.

O siga que els máxima beneficiats anem a ser tots els treballadors i treballadores, que som al cap i a la fi els que tenim muntanyes de dinerets negres amagats (siga dins del matalaf, sota un taulell de casa o en paradisos fiscals) i ara els podem traure perquè la càrrega impositiva a Hisenda ens eixirà més barata. No, no, no  vulgueu que damunt siga debates: tot no pot ser, perquè l'amnistia fiscal està prohibida per llei. Però no passa res que el PP sempre pensant en els treballadors i treballadores ha posat el mínim: les rendes regularitzades tributaran un 10% mentre que els dividends obtinguts a l'estranger ho faran un 8%.

No és queixeu: pagareu menys que si tributareu de manera normal. Com tots vosaltres sabeu,  a les fabriques, tallers, construcción o al camp guanyem  més de 52.361 euros bruts anuals anuals i ací paguem al tipus marginal del 43%  i l'impost sobre les plusvàlues de capital entre el 19% i el 21%. Ara amb l’aministia fiscal tot el negre al 10% i eixos dinerets que vau fer en l’estranger al 8%. ¡¡ I damunt després aneu fent vaga i queixant-vos dels retalls del PP!! Perquè el regal que fa als treballadors I treballadores és bo, eh? 

La declaración la podreu fer de manera confidencial, però abans del 30 de noviembre. Que no se vos passe el termini, perquè si no ho feu i vos pillen, la sanció será molt més gran que ara.

Antecedents i crítiques abans del PP a l’amnistia fiscal


Hi ha alguna antecedetns d’amnisties, com les del 1984 i el 1991 i una proposta feta en aquest sentit pel PSOE el 2010 va ser rebutjada pel PP en l’oposició dient que era, en paraules de la senyora Cospedal, “Impresentable, injusta i antisocial”.

Vos aconsellem que visioneu el vídeo següent (no es rigueu, eh? que la cosa és seriosa)


Cal dir també que el tipus general de l'Impost de Societats és del 30%, que ha quedat intacte, però a través d'una sèrie de deduccions, les empreses tributen menys que un mileurista, segons van denunciar l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda (IHE).


-

Exposició al Centre Excursionista i excursio a la marjal Pego-Oliva
S'ha inagurat l´exposició fotográfica "ELS NOSTRES PRIMERS ANYS, LES PRIMERES ACTIVITATS, LES PRIMERES PERSONES" dins dels actes conmemoratius del 40 Aniversari del C.E.T.V.

L'exposició es pot visitar al Centre (Carrer Sant Pere) els dies:

DIMECRES I DIJOUS DE 19h A 21h
DIVENDRES A PARTIR DE LES 21h

També el diumenge, i dins del curs de plantes medicinals del CETV, hi ha una eixida cap a la  Marjal de Pego-Oliva, on tindrà lloc una classe pràctica del curs de plantes medicinals que impartirà Vicente López, i denominada "Aula natura".

S'hi detallaran una gran varietat d’espècies vegetals, plantes que tenen el seu hàbitat en la marjal.  L’eixida serà a les 09:00 hores des de l'Ajuntament de Bellreguard i s’aconsella que els participants porten càmera fotogràfica i un bloc per a prendre notes. També és aconsellable que duguen sabates còmodes, aigua i esmorzar. La tornada serà a migdia.

- Remés pel CETV
-

dijous, 29 de març del 2012

Miliers de valencians es manifesten a ValènciaUna multitudinària manifestació ha iniciat el seu recorregut pels carrers del centre de València, des de l'Estació del Nord, per exigir la retirada de la reforma laboral aprovada pel Govern, a qui s'acusa de "Voler acabar amb tot" , segons el lema de la convocatòria. Milers de persones es concentraven als voltants del lloc d'inici de la manifestació des de mitja hora abans del començament d'aquesta.


Banderes i petos de Comissions Obreres i UGT destaquen en la capçalera de la manifestació, que està presidida per una gran pancarta amb el lema de la convocatòria, i que discórre pel carrer Colom, zona comercial de València, fins l'Albereda . Diversos furgons de la Policia estan situats al costat de la capçalera de la manifestació, al carrer Xàtiva, i també als voltants del carrer Russafa.

El secretari general de CCOO PV, Francisco Molina, ha destacat la "contundència" del seguiment de l'atur i l'absència d'incidents durant la jornada, i ha afirmat que la vaga d'avui és "una mostra del ridícul que fan aquells que pretenen convertir-la en un acte de confrontació ". "El Govern de Mariano Rajoy porta cent dies però està tan desgastat que sembla que està acabant la legislatura", segons ha declarat Molina als periodistes. En referència a la Generalitat, Molina ha advertit: "la dificultat econòmica és un perill, però un Consell intervingut és un perill més gran ".

El secretari general d'UGT PV, Conrado Hernández , ha manifestat que la vaga "suposa un toc d'atenció molt important per al Govern perquè la solució a la crisi econòmica passa pel consens i el compromís social i no per la imposició". "No pot ser que sempre paguem els mateixos" , ha afegit Hernández, per a qui la vaga d'avui és "una demostració pública de què es pot dir no al Govern".

La manifestació és, segons Hernández, "un gran colofó ​​a un gran dia de democràcia i un acte necessari contra un mecanisme que només provoca retrocessos socials ".
 
- Segons El Mundo
-

29 M: Vaga General


El dia de vaga general s’està desenvolupant amb normalitat a Tavernes. No ens consta, per ara, cap incident i els vallers i valleres han pogut exercir el seu dret a seguir o a no seguir la vaga.  Áquest matí ens consta que hi ha hagut alguna concentració de treballadors a la Plaça Majors, un centenar, suposem que participants en els piquets informatius de la nostra localitat.

Si que hem pogut observar, i això està prou amb consonància amb la resta de l’Estat, una major presència policial, molt més de la que és habitual i fins i tot amb vehicles ocupats per quatre agensts. Sembla ser que ha estat la tònica general, la gran presencia policial en ciutats, i els sindicats s’han fet ressó i han denunciat aquesta circumstància.

Xifres? No podem dir xifres de la nostra localitat. Només ens han fet arribar dades dels centres d’ensenyament, que reproduïm:  

ALFÀNDEC, DE 41 MESTRES FAN VAGA 31

S. MIQUEL, DE 18 MESTRES 10 FAN VAGA.

MAGRANER, D'UNA VINTENA MESTRES 13 FAN VAGA

DIVINA, DE 19 MESTRES 10 FAN VAGA

IES JAUME II EL JUST, 50 PER CENT FAN VAGA

IES VALLDIGNA, 50 PER CENT FAN VAGA

PATRONAT ( NO HI HA XIFRES OFICIALS)

HHDC, 3 FAN VAGA.

Per la seua banda la Intersindical qualifica de massiu el seguiment de la vaga general amb amplis percentatges en tots els sector, i exigeix a Rajoy que derogue la reforma laboral.

Intersindical Valenciana considera molt positiu el seguiment de la Vaga General en el conjunt del País Valencià. Aquest se situa en el 76% del conjunt de les treballadores i treballadors valencians. La vaga supera amb escreix la del 29S.

El seguiment ha estat total en: Port de València, aeroport, nombrosos polígons industrials, centres de distribució de mercaderies, arreplegada de fem… En el sector del transport i de neteja el seguiment ha estat important. En empreses com FGV han tingut un seguiment quasi total, a excepció de les persones vinculades a la direcció de l’empresa. En RENFE, ADIF i les empreses auxiliars ha estat del 85%. En el transport públic de València ciutat l’aturada ha estat total. Les treballadores i treballadors d’EMT han ocupat les depedències del Consell d’Administració que pretén aprovar la rebaixa dels salaris.

En Educació el seguiment ha estat del 60% en pública, del 45% en privada i quasi total en les universitats valencianes. La presència de l’alumnat ha estat escassa en els nivells d’infantil i primària i nul·la en els postobligatoria i universitaris.

En sanitat pública ha estat del 55 – 60 %. En aquests dos sectors, sanitat i educació, els serveis mínims han estat abusius. Molts treballadors i treballadores en serveis mínims han manifestat la seua voluntat de computar com a vaguistes.

En les administracions i empreses públiques el seguiment ha estat: administració i empreses de la Generalitat Valenciana un 55-65%; IVADIS, Corts i Centre d’Emergència un 90%; RTVV un 75%; Correus un 75% i Administració de Justícia un 52%. En aquesta darrera els serveis mínims han estat molt elevats. La vaga també ha tingut un seguiment important en les diferents administracions locals i de l’estat. Una dada que posa en evidència el gran seguiment de la Vaga General és la baixada del consum elèctric. 

Intersindical Valenciana celebra el seguiment de la vaga en els centres de treball i en les administracions públiques, així com el suport del conjunt de la ciutadania que ha donat mostres de suport participant activament en els piquets i deixant de consumir al llarg de dia. A més, el Sindicat critica el gran desplegament policial que s’ha fet per coartar el dret constitucional a la vaga.

Per altra part, Intersindical Valenciana ha convocat manifestacions, aquesta vesprada, a Alacant (Estació Renfe 18:30 hores), València (Plaça Bous 18:30 hores) i Castelló (Plaça Mª Agustina 18:30 hores). Unes manifestacions que s’espera que siguen multitudinàries.

Remés per: Intersindical

Més informació: (Segons l'Agència Europa Press)


-

 

 

ARTICLE D'OPINIO: L'Europa dels ciutadans
Des de que Adam Smith intentava explicar com es produïa la riquesa de les nacions fins avui moltes són les formes d’atendre les causes de la pobresa en les nacions. Des de fa molt de temps els economistes tenen clar que són les institucions polítiques qui determinen a les corresponents institucions econòmiques la qualitat de la riquesa així com actualment la capacitat que tenim els ciutadans i les seus institucions de controlar els propis polítics.

Per tant, tots i totes pensàvem que des de la nostra entrada al Mercat Comú, amb el seu eufemisme de la Unió Europea, fora això una unió entre totes i tots els europeus com a ciutadans amb els mateixos drets. Però no, el Mercat Comú no ens defensa. El Mercat Comú no te temps en les seues institucions polítiques d’atendre el control dels propis europeus, està més interessat en el preu dels productes, la inflació, i a partir d’ací controlar a les institucions polítiques per anar en contra dels propis ciutadans de la Unió.

Inclús arribant a enfrontar-nos com ho demostren les primes de risc i l’exemple d’Italia i Espanya, que per cert des de que ha pujat Rajoy ha augmentat un 16%. Però els que ens preocupa a un grup d’europeus cada vegada més nombrosos és com estan desmuntant les institucions públiques i un exemple que no podem deixar passar ha estat obligar els nostres ajuntaments a demanar una ajuda a l’Estat per poder pagar els proveïdors.

Resulta que l’Estat espanyol rep els diners del Banc Europeu a l’1% per cent i els deixa als bancs perquè els deixen als ajuntaments al 6%, per tant un organisme públic ho deixa a un privat perquè els preste a una altre públic i que tinga uns beneficis d’un 5% per cent a costa d’organismes públics. I jo pregunte: ¿no ho podia fer el Banc d’Espanya, el Banc de Crèdit Local i deixar a la meteixa administració els diners al preu de cost?. I no sols això, sinó que canvia les normes i diu que qui primer cobrarà són els bancs front als treballadors i treballadores com ara.

En definitiva son elements com aquestos els que enmascaren la redistribució de la riquesa i no permeten que els ciutadans controlem els polítics que passen diners públics al sector privat on, indubtablement, no tenim el mateix control. Per tant, si el control dels nostres polítics és una mesura que fa créixer la riquesa de les nacions ¿com ho podem exercir quan el sector públic ho dona al sector privat per a que tinga un benefici a càrrec dels impostos dels ciutadans?.

Menys lleis de transparència i més eficiència pública. I sols arribarà, per a mi, si els nostres representants tenen clar que han de defensar el sector públic. I també si l’Europa dels ciutadans es situa al seu lloc i denunciaa aquestes propostes econòmiques que van contra els interessos dels ciutadans que ho paguen amb els seus impostos. Ens continuen enganyant.


Jaume Talens
-

La vaga general comença al País Valencià sense incidents.

La vaga general al País Valencià ha començat amb un atur generalitzat, en el qual s'han respectat els serveis mínims, i sense incidències durant les primeres hores en què s'han prestat els serveis i torns nocturns, segons han informat fonts de la Conselleria de Governació i els sindicats a Europa Press.

L'aturada convocada pels sindicats per aquest dijous va començar poc abans de les 00.00 hores quan diversos grups de piquets informatius van bloquejar les entrades de llocs estratègics com Mercavalencia, el Mercat d'Abastos de Castelló, la planta BP de Castelló o la factoria Ford d'Almussafes en València.

La tasca dels piquets ha transcorregut sense incidents destacables en les tres províncies, segons han indicat aquestes mateixes fonts. Els representants dels sindicats han tractat d'informar a tot aquell que intentava accedir al seu lloc de treball.

Al voltant de 300 piquets s'han donat cita en els accessos i l'entrada a Mercavalència i han impedit l'accés a molts camions que s'han vist obligats a fer la volta abans d'arribar a la porta. L'entrada d'aquest mercat central estava custodiada per diverses desenes de la Policia Nacional que no han hagut d'intervenir en cap moment.

La tranquil·litat també ha presidit la tasca informativa de diversos grups de piquets en altres emplaçaments estratègics com la planta Ford d'Almussafes a València on l'atur ha estat "total", segons els sindicats, o en els accessos del centre logístic de Mercadona on hi ha hagut presència de la Guàrdia Civil, però a penes han arribat camions per descarregar, segons han indicat fonts de CGT-PV.

Una dels fets anecdòtics l'arrencada de la vaga, segons el president del comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Vicent Midsuf, ha estat la presència de diversos efectius de la Policia Nacional en les instal·lacions de Canal 9, moments abans de que comencés la vaga.
 
- Europa Press
-

dimecres, 28 de març del 2012

El segon Camp a Través del curs 2011-12 serà el dissabte.

 


La regidoría d’Esports de l’Ajuntament de Tavernes prepara la segona edició del Camp a Través de l’actual curs acadèmic per al dissabte, 31 de març, a partir de les 11’30 del matí als Sequers.

El punt d’eixida será l’habitual: el carrer Monestir de la Valldigna, a l’altura del camp de rugbi, i s’anuncia com a centres participants l’Alfàndec, Sant Miquel, Magraner, Patronat, HHDC i Divina Aurora.

Les categories seran aleví, benjamí, prebenjamí 5 anys i escola de jocs. Tots els participants rebran una medalla i, a més, els tres primers classificats tindran un trofeu. Hi col·laboren la Diputació de València, Conselleria de Cultura i Educació, Club Atletisme la Valldigna, Creu Roja i Policia Local de Tavernes. La prova està patrocinada per les empreses Sala Gandia, Lanjarón i Disvall. Els resultats i classificacions estaran disponibles a www.tavernes.org.
-

“Una jornada particular” diumenge a la Casa de la Cultura

 


La Casa de la Cultura ofereix la versió teatral de “La Pavana” de l’obra Una giornatta particulare, interpretada en la gran pantalla per Loren i Marcello Mastroniani. Aquesta versió de Rodolf Sirera la interpreten Victòria Salvador i Rafael Calatayud, juntament amb Pepa Sarrió i Laura Useletti. El preu és 7,50 € i la reduïda de venda anticipada 6€

A lles 8 de la vesprada està anunciada aquesta obra que, des de la seua estrena, ha rebut diverses nominacions, entre les quals cal destacar la de Victòria Salvador com a millor actriu protagonista i la de Rafael Calatayud com a millor actor protagonista en els Premis AAPV, o la millor contribució teatral dels Premis Turia.

El mateix Rafael Calatayud és el director d’aquesta obra en versió castellana. Es tracta d’una jornada particular que narra la trobada commovedora entre Gabriel, un locutor de radio a punt de ser deportat per homosexual, i Antonieta, la seua veïna fins aleshores desconeguda, una mare de família exemplar que és rebaixada a serventa de la família i engendradora de fills que el deliri feixista requerix i premia.

Era la visita del nazi Heinrich Himmler a Espanya, el 20 d’octubre de 1940, Antonieta es queda sola i dedicada a les faenes de la casa mentres la seua família es disposa a assistir a la recepció multitudinària. Aleshores té lloc eixa relació fugaç amb el veí; una relació que li mostrarà la cara verdadera del món on viu i que, sens dubte, li deixarà una profunda marca en l’ànima.
-

Compromís preguntarà al ministre d’Agricultura pel tracte vexatori als participants en la manifestació agrària a Utiel

Compromís presentarà una pregunta en el Congrés a través del seu diputat, Joan Baldoví, perquè el govern d’Espanya done explicacions del tracte vexatori, dels registres i identificacions als agricultors participants en una manifestació pel camp que s’han produït al llarg del matí d'avui dimecres en els accessos al municipi d'Utiel. 

La Guàrdia Civil controlava els accessos a la població, identificava a les persones que anaven a participar en la protesta i requisaven les eines del camp que portaven en el cotxe per considerar-les perilloses, segons ha declarat el diputat de Compromís en les Corts Valencianes, Josep Maria Pañella.

El parlamentari valencianista ha afirmat que  “el que ha passat a Utiel és molt greu i un fet que prova més la incapacitat manifesta de Paula Sánchez de León per a estar al capdavant de la delegació del Govern de València”. 

Pañella ha recordat que “fa  un mes es van tractar com a delinqüents als nostres estudiants, i ara les forces de seguretat, per ordre directa del PP, han tractat com a delinqüents als treballadors del camp i als representants d'organitzacions agràries”.
 
La coalició ha traslladat la seua solidaritat, als membres de la Unió de Llauradors, “que han estat els principals afectats per les identificacions i les confiscacions d'útils del camp, intentant acoquinar-los i impedir el seu legítim dret a la manifestació”.

- Remés per Compromís
-

El PP s’ha negat a aprovar la iniciativa de Compromís per a combatre l'explotació laboral dels collidorsEl PP s’ha negat a votar a favor una iniciativa del diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, que havia presentat una proposició no de llei per a millorar les condicions laborals dels collidors valencians.

El diputat Baldoví ha dit que  "el  PP ha tornat a agredir els drets dels treballadors, en esta ocasió els que treballen en la campanya citrícola del camp valencià". El parlamentari ha recordat que "des que va començar la campanya, hem denunciat la precarietat laboral que pateixen els collidors per les condicions i salaris que imposen des de les ETT”. Fruit d’això ha estat eixa proposació on “hem exigit al govern del PP més control, més inspeccions i que es modifique tota la normativa perquè els explotadors no es refugien en la llei per a abusar dels assalariats del camp".

Per a Baldoví, "és vergonyós que el govern del PP no prenga cartes en l'explotació laboral que pateixen molts treballadors del camp valencià i per això, des de Compromís anem a seguir denunciant esta situació".

- Remés per Compromís
-

Gran èxit de participació en la V pujada al Buscarró organitzada pel GMV i Amics del Buscarró
El Grup Muntanya Valldigna i els Amics del Buscarró organitzaren el passat dissabte la V pujada al Buscarró i una calçotada amb gran èxit de participants. L’activitat va tindre lloc en la zona recreativa del Pla de Corrals a Simat de la Valldigna.

L’activitat començava a les 8 del matí amb la recepció dels participants i degustació de coques tradicionals dolces, acompanyada begudes fetes amb plantes aromàtiques, timonet i el famós herbero de Bocairent, fet de les plantetes de la Mariola.

L’activitat senderista consistia en la pujada al Buscarró  per la pista forestal a Pinet fins arribar al Buscarró de 582 m. Despres va seguir pel cim dels Foietes de 630 metres, amb excel·lent vistes de la Valldigna i la Vall d’Albaida.

Per a dinar calçotada amb salsa romesco i torrada de carn i embotit de la zona. El calçot és cadascun dels grillons de les cebes blanques i per a aconseguir-los es sembren les llavors de la ceba blanca a principi de primavera. Els calçots que no s’han consumit i que grillen serveixen per a traure de la seua flor les llavors que es plantaran, tornant, d’aquesta forma, a tancar-se el cicle.

- Remés pel GMV
-