L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.222
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 14.311

dijous, 18 de juliol de 2019

PLENARI EXTRAORDINARI JULIOL 2019: El consistori aprova les comissions municipals


El plenari de dilluns va aprovar per unanimitat de tots els grups la proposta  de creació, composició i competències de les comissions informatives, així com el seu regim de sessions.

La present legislatura, sense majories absolutes, funcionarà no amb 4 comissions municipals com la passada sinó amb una comissió més. La cinquena comissió informativa municipal de nova creació serà la Comissió d’Assumptes Socials. 

La creació d'aquesta cinquena comissió comportarà una major despesa, 9.900 euros a l'any més, per pagar l'assignació als regidors que hi participen, fet que xocava frontalment amb l'obligació imposada per  l'oposició d'estalviar a base de disminuir 6.000 euros el sou dels dos treballadors personal eventuals, tal com van dir en el plenari en diverses ocasions.

Les normes generals de funcionament de les comissions indiquem que tots els grups polítics tenen dret a participar-hi, cosa que es fa de manera proporcional al resultat obtingut: Compromís 4 membres, PP 2 membres i PSOE, Ciudadanos i l’Esquerra 1 membre. Les reunions es celebraran en la sala de comissions municipal.

Igualment l’alcalde és el president nat de totes les comissions, però pot delegar la presidència en altre membre de la comissió. En tots els casos, el president convocarà i elaborarà l’ordre del dia i inclourà obligatòriament els punts que li trameta l’alcalde.

I també és important saber que els punts de les comissions que han de passar a formar part de l’ordre del dia del plenari, hauran de tindre el dictamen de la comissió corresponent.
Les comissions creades i matèries que compren són: 

01. Comissió Municipal de Contractació, Serveis Públics, Obres Públiques, Infraestructures Urbanes, Activitats tècniques, Personal i Noves Tecnologies. 

02. Comissió Municipal de Serveis Socials, Dependència, Turisme, Agricultura, Cultura, Promoció Lingüística, Medi Ambient, Sanitat i Benestar Animal. 

03. Comissió Municipal  de Règim Interior, Transparència, Accés a la
Informació Pública, Educació, Festes i Participació Ciutadana.
.
04. Comissió Municipal Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes

05. Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Foment Local, Comerç, Patrimoni i Esports.