L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.445
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 31.722

dilluns, 8 de juliol de 2019

L'alcalde Sergi González dóna a conéixer les delegacions i responsabilitats dels regidors del govern de Compromís
L'alcalde Sergi González ha nomenat els regidors titulars de les tinences d’alcaldia de l'ajuntament de Tavernes, i que per tant passen a composar, amb el mateix alcalde, la Junta de Govern Local.

Els nomenaments han recaigut en els següents regidors, els quals tindran firma i competències delegades:

1a Tinència d’Alcaldia, Sr. Josep Llàcer i Gandia
2a Tinència d’Alcaldia, Sr. Enrique Chofre Talens
3a Tinència d’Alcaldia, Sra. Mónica Palomares Bixquert
4a Tinència d’Alcaldia, Sra. Noèlia Alberola Elena
5a Tinència d’Alcaldia, Sra. Mª Encarnación Mifsud Estruch

El decret firmat avui dona a conéixer també les delegacions i responsabilitats de cadascun dels regidors tinents alcaldes esmentats, i que passem a detallar:REGIDORIA D'ECONOMIA I HISENDA
Sr. Alcalde-President Sergi Gonzáslez Frasquet


L’Alcaldia no delega i es reserva:
- Economia
- Hisenda
- Autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament de les despeses que siguen competència de l’Alcaldia Presidència.
- Coordinació general de l’administració municipal i de totes les àrees del govern municipal.
DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA D’URBANISME, SEGURETAT CIUTADANA, PATRIMONI I FOMENT LOCAL
Sr. Josep Llàcer Gandia (1a Tinència d’Alcaldia)

Àmbits als quals es refereix la delegació:
- Urbanisme:
- Planejament
- Gestió urbanística
- Activitats
- Disciplina urbanística
- Ocupació via pública
- Inspecció via pública
- Indústria
- Foment local
- Promoció econòmica, ocupació i projectes europeus
- Patrimoni i patrimoni històric cultural
- Esports
- Festivals musicals
- Turisme
- Protecció civil
- Seguretat ciutadana, senyalització i mobilitat 
DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA CONTRACTACIÓ, SERVEIS PÚBLICS, NOVES TECNOLOGIES, PERSONAL, PARTICIPACIÓ I MODERNITZACIÓ.
Sr. Enrique Chofre Talens (2a Tinència d’Alcaldia)

- Contractació (incloent-hi tots els contractes administratius que no siguen menors)
- Serveis públics municipals (mercat, cementeri, pàrquing)
- Administració electrònica, modernització i noves tecnologies.
- Règim Interior (corporació, òrgans col·legiats i protecció de dades)
- Estadística i padró
- Enllumenat públic
- Obres públiques, accessibilitat i infraestructures urbanes
- Parcs i jardins
- Manteniment i neteja de vies públiques i edificis municipals
- Brigada d’obres i serveis
- Personal
- Participació ciutadana
- Transparència municipal
- Comunicació DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT, SANITAT, COMERÇ, TURISME, EDUCACIÓ I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA.
Sra. Mónica Palomares Bixquert (3a Tinència d’Alcaldia)

Àmbits als quals es refereix la delegació:
- Medi ambient
- Benestar animal
- Sanitat
- Comerç local
- Turisme
- Educació
- Promoció lingüística 


DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, DEPENDÈNCIA, LA DONA, IGUALTAT, MEMÒRIA HISTÒRICA I COOPERACIÓ.
Sra. Noèlia Alberola Elena (4a Tinència d’Alcaldia)

Àmbits als quals es refereix la delegació:
- Serveis socials
- Dependència
- Dona
- Igualtat
- Memòria Històrica
- Cooperació
- Joventut
- Agricultura i Brigada Agrària 


DELEGACIÓ GENÈRICA EN MATÈRIA DE CULTURA, FESTES I RELACIONS AMB ELS GRUPS POLÍTICS.
Sra. Mª Encarnación Mifsud Estruch (5a Tinència d’Alcaldia)

Àmbits als quals es refereix la delegació:
- Cultura
- Festes
- Relacions amb grups polítics

Quan a la resta de regidors de Compromís, atenen les següents competències:
DELEGACIÓ ESPECIAL EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, TURISME I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Sra. Anna Bellver García

Àmbits als quals es refereix la delegació:

- Turisme
- Educació
- Promoció lingüística

Dependència: Tinent d’alcalde Sra. Mónica Palomares Bixquert, que té la delegació genèrica, entre altres matèries, en turisme, educació i promoció lingüística.


DELEGACIÓ ESPECIAL EN MATÈRIA D’AGRICULTURA I BRIGADA AGRÀRIA 
Sr. Vicent Emili Enguix Gimeno

Àmbits als quals es refereix la delegació:
- Agricultura
- Brigada Agrària
 
Dependència: Tinent d’alcalde Sra. Noèlia Alberola Elena, que té la delegació genèrica, entre altres matèries, agricultura i brigada agrària.