L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.445
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 31.722

dijous, 18 de juliol de 2019

L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ: Sobre els sous dels eventuals i les assignacions a regidors


Les xarxes i murs de l’oposició en facebook ens han parlat del  “gran estalvi”  a les arques municipals que suposa obligar a Compromís a disminuir en 6.000 euros bruts les percepcions que fins ara percebien els dos treballadors (no són regidors) del Gabinet d’Alcaldia, un com a cap del gabinet i l’altre com a cap de Comunicació i Protocol.

Estalviar és una cosa que no l'han considerat alhora d'aprovar cinc comissions en la legislatura. Ací ja no els ha importat la despesa: 9 membres a 100 euros són 900 euros per comissió. I com que hi ha 11 plenaris ordinaris a l’any (setembre no es convoca), si fa no fa, són 9.900 bruts euros anuals més en la partida de regidors. Ara, deuen haver pensat que no és una carrega massa greu: 6.000 euros ja els tenen de la disminució del sou dels dos treballadors.

L'oposició no ha explicat quant cobren els seus regidors, ni com s’ha de contemplar dins d'un marc que valore les responsabilitats, dedicacions, etc. que ells no tenen, però si que tenen els regidors del govern. Ho expliquem nosaltres.

Els  regidors de l’oposició ixen més ben parats que els del govern, però molt més. Sobre tot perquè hi ha aprovades les mateixes percepcions iguals a tots els regidors, però els de l'oposició no tenen cap responsabilitat, no firmen res, no supervisen cap factura, no gestionen cap projecte, no decideixen treballs municipals, ni temes de seguretat ciutadana, etc.

Això implica, si fa no fa, que sense cap responsabilitat ni obligació d'anar a l'Ajuntament a gestionar, perceben un mínim que pot ser de 500 /600 euros al mes per assistència a comissions més plenaris. Vaja, una quantitat  semblant als regidors del govern sense dedicació, però sí amb càrregues de responsabilitat. (Recordem: els regidors del govern amb dedicació no cobren eixes assistències)

Hi ha una desigualtat abismal en responsabilitat i tasques a fer, però no en les percepcions. No ho diguem nosaltres,  es pot comprovar en el web municipal. Mireu les retribucions de la passada legislatura. Es cobrava com es cobrarà ara, no han variat els conceptes retributius.

Retribucions de la passada legislatura 

Tots els regidors cobren la mateixa quantitat per assistència a òrgans col·legiats  tot i que els regidors de l'oposició estan ben lluny de les responsabilitats que tenen els del govern.

La mateixa organització municipal fa que els més beneficiats sempre siguen els grups minoritaris. I si tenen un únic regidor, com és el cas que es dóna en la present legislatura amb l’Esquerra, per llei ha de ser membre de totes les comissions, de la Junta de Portaveus i, amb l’assistència del plenari, la percepció mensual potser de 900 euros al més.

Queda clar qualsevol regidor pot renunciar a les retribucions que per llei li corresponen. 

Errats o encertats és la nostra opinió, el nostre punt de vista. No de cap partit. Això que quede sempre clar. I tot