L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.148
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:78.555

dissabte, 31 de març del 2012

El plenari aprova el Pla d'Ajust de l'economia municipal


El govern municipal vota a favor del Pla d'Ajust
 El plenari de l’Ajuntament de Tavernes amb els vots a favor del govern municipal (Bloc-PSOE-EU) i el vot en contra del PP aprovava en sessió extraordinària el Pla d’Ajust elaborat pel govern municipal amb l’assessorament de l’àrea econòmica i que es regula pel Reiel Decret 4/2012 del Govern d’Espanya en el qual s’estableixen els mecanismes de finançament per al pagament de proveïdors de l’Ajuntament. El pla tindrà una durada de 10 anys.

L’alcalde Jordi Joan indicava que el govern municipal es veia obligat a presentar el Pla d’Ajust bàsicament per dos motius: un  derivat de la mala situació económico del nostre Ajuntament com a conseqüència de la mala gestió del PP i, un segon, perquè és l’única alternativa que dóna el Govern Central per a poder pagar als proveïdors que encara no han cobrat indicant que era un Pla d'Ajust fet per imperatiu legal i per responsabilitat.

Al llarg de la sessió de carácter extraordinari, que va durar dos hores en aquest únic punt, va quedar palés un fet molt important: el govern municipal demana un conjunt de sacrificis als seus treballadors, però assumeix el compromís de mantindre tots els llocs de treballs en la legislatura. 

L’alcalde assenyalava que el Pla d’Ajust era un pla transparent i s’informava totalment i detalladament a la ciutadania de Tavernes les mesures que es prendran i per tant el govern valler no feia com altres altres ajuntaments on tot està redactat i explicat en una sola pàgina.

Jordi Joan indicava que potser les mesures que es prenien no agradaven a tots però eren necessàries i encara que no era bonic prendre-les deia que “governar és administrar i administrar és decidir" i el govern havia decidit allò que pensaven era bo per a l’interés general de Tavernes. Va remarcar que l’Ajuntament "no es gastarà allò que no té” i ací, respecte a la impopularitat que en algun sector, sobre tot del funcionariat, poden tindre les mesures indicava que no li agradaria comprovar com els polítics que han balafiat els diners de l'Ajuntament són els bons, i els que estan arreglant la mala situació són els dimonis.

El PP, autor material de la situació econòmica municipal després dels 12 anys de govern amb majoria absoluta, en boca del seu portaveu, Manolo Vidal, es va dedicar a intentar demostrar que Tavernes no estava tan malament; a defensar la seua gestió;  a dir que no calia eixe Pla d’Ajust, al qual qualificaven de molt dur; a expressar que les mesures eren desproporcionades i que els 2’7 milions que es dedicaran a pagar proveïdors es podien assumir sense problemes al llarg de 10 anys. Oblidaven que els diners s'han de pagar ara, no als 10 anys, i que no són només els 2'7 milions, sinó tota l'herència econòmica que han deixat i que queda explicada en el punt següent d'aquesta notícia.

Manolo Vidal durant una intervenció de vora 40 minuts va dibuixar un panorama idíl·lic de Tavernes, totalment irreal i lluny de la situació actual com li van recalcar els portaveus de la resta de grups municipal. I és que, en opinió del PP, no cal el Pla d’Ajuts, i afirmava que anàvem a tindre “ingressos per IBI a cabassades”, i molts impostos de construcció perquè “la platja est plena de construcció”`, això entre altres “perles” de frases. 

Manolo Vidal va voler demostrar que cadascuna de les mesures del Pla d'Ajust preparat pel govern municipal era innecessària. Però la realitat és tossuda i eixe plantejament, tal com li demostrava el govern amb números i amb l'informe tècnic de l'Àrea Economica Municipal, era no voler tocar els peus a terra i no assumir la mala gestió econòmica dels darrers anys, quan no es complir cap dels programes de sanejaments aprovats en passades legislatures. I no es que no es va complir, sinó que es va anar a pitjor. Podeu vore la situació deixada al punt següent.

Finalment, el PP votava en contra d’un Pla d’Ajust que elaborat pel govern municipal té com objectiu principal, pagar els preveïdors i posar ordre i donar solució als greus problemes econòmics derivats precisament de la seua gestió.

 La greu situació municipal

L'alcalde explica la realitat de la situació econòmica de Tavernes
El plenari va servir perquè els veïns assistents – i ara els lectors de La Cotorra- coneguem la situació del nostre Ajuntament:

Tal com va explicar l'alcalde, Jordi Joan, la comptabilitat de la Intervenció Municipal indica que el remanent de tresoreria de l’any 2010 és negatiu en quasi 4 milions d’euros, i això vol dir que el PP es va gastar els darrers anys del seu govern 4 milions d’euros més del que va ingressar en un exercici de total irresponsabilitat.

Eixes xifres va dir no milloraran en el 2011, i remarcava que quan el nou govern es va fer càrrec de l’Ajuntament,  el passat mes de juny 2011, el govern del PP ja s'havia gastat un 90% de les despeses corrents i van haver d’acabar els sis mesos que quedava del 2011 amb només el 10% del pressupost. A més, remarcava que el pressupost no tenia cap equilibri entre la previsió d’ingressos i la previsió de despeses.

També informava que l’últim informe de la Tresoreria municipal indica que Tavernes deu la quantitat de 6.359.000 euros en factures o altres documents i que la Generalitat Valenciana li deu a l’Ajuntament més d’un milió d’euros.

A més, l’Ajuntament de Tavernes deu als bancs quasi 16 milions d’euros, amb una ràtio d’endeutament de vora el 110%. Això vol dir que , com les administracions locals poden demanar préstecs per a inversions només si la seua ratio es inferior al 75%, Tavernes no tindrà accés al crèdit bancari per a fer inversions.

I també que l’endeutament és més alt si pensem que l’any 2009 l'empresa de l’aigua potable li va avançar a l’Ajuntament 2 milions d’euros pel cànon de l’aigua del període 2012 a 2024.  O siga, que el PP va cobrar de bresteta els ingressos d'altres corporacions i d'altres legislatures per quadrar el pressupost del 2009. I d’això també s'estava pagant els interessos. I era la segona vegada que ho feia perquè l’any 2006, el PP també es va cobrar per anticipat el cànon de l’aigua del periode 2006-2011.

En resum, l'alcalde indicava al plenari i als assistents que l’Ajuntament de Tavernes es troba en una situació de liquidesa limitada, amb un dèficit pressupostari greu i no té capacitat d'accedir al deute per a inversions. I damunt ara el pàrquing del Passeig del País Valencià, una operació que confirmava està en fase de negociació pot costar a Tavernes més de 2 milions d’euros. I tot això degut a la mala gestió del PP.

En resum: que si sumem el deute de tresoreria, el deute amb bancs i el cost del pàrquing del Passeig podem parlar d’un deute total deixat pel PP d’uns 24’5 milions d’euros. I no està conceptuat encara el que ens puga tocar pagar  de la piscina coberta.


El Pla d’Ajust

El saló de plenaris estava ple
 Les mesures explicades pel regidor d’Hisenda, Víctor Borràs, van ser seguides atentament pels assistents. Són les següents:

Per augmentar  ingressos
-          
    - Eliminar bonificacions contemplades en ordenança de vehicles catalogats com a històrics i vehicles amb motor elèctric.
- Quan hi ha una transmissió per causa de mort la bonificació passarà de ser del 95% al 90%.
- Signar un conveni de col·laboració amb l'Agència Estatal d’Administració Tributària i es crearà la Secció d’Inspecció Tributària, Sancionadora i de Multes per tal d'acabar amb la morositat d’alguns contribuents.
-Es crearà l’ordenança que regula la publicitat en edificis i instal·lacions municipals.
- Es crearà la taxa per control posterior d’obertura d’establiments.
- Es revisaran totes les taxes i ordenances perque siguen reals.
- Es revisarà el preu de l’escola infantil Víctor Calatayud i l'Ajuntament donarà una subvenció menor a l’empresa concessionària.
- Es crearà l’ordenança reguladora de les autoritzacions o cessions de locals municipal.
- Campanya d'incentivar la domiciliació de rebuts
- No apujar sino mantindre el tipus de gravamen de l’IBI.

Per reduir despeses:

- En despeses de recursos humans i de personal,entre altres mesures, se suspenen els beneficis com la pujada salarial segons l’IPC, productivitats, les llicències d'assumptes propis, modificació de les vacances i s’incrementa la jornada laboral d’acord amb la nova llei, s'eliminen les dietes per assistència a cursos, desapareix l'assegurança de vida, reducció del preu de les hores extraordinàries, no es renovaran comissions de serveis i s'amortitzaran les places de jubilació. Es mantenen les ajudes per invalidesa i no s’efectuaran acomiadaments de treballadors.
-Es manté la reducció del 19% en salaris i indemnitzacions de càrrecs polítics i s’el·limina la productivitat delscàrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial i l'assegurança de vida del membres de la corporació municipal.

El Capítol de Personal té un estalvi d' 600.000 euros.

- Optimizar la gestió del pàrquing segons indique la comissió de gestió i viabilitat.
- Eliminar la subvenció al sindicat de regs (16.000 euros) i a les esglésies (18.000 euros).  Estalvi total: 34.000 euros.
   - Reducció del 20% en les subvencions a associacions. .
- Es dotaràde més competències a la Mancomunitat de la Valldigna i es redueix les aportacions: 40.000 euros a la Valldigna i 14.000 a la Safor.
- Estalvi en el conveni amb les universitats de 2.000 euros i amb la Cambra de Comerç de 25.000 euros.
- Formalitzar contractes de subministraments plurianuals per estalviar menors.
- Reduir les despeses telefòniques.
- Pla d'stalvi i eficiència energètica.
- Suspendre momentàniament l’inici del servei d’escola infantil de la platja per ser deficitari i així exigir-ho la llei a més de costar la urbanització 250.000 euros.
- Devolució del Préstec ICO de 900.000.


-
C

26 comentaris:

Anònim ha dit...

És a dir, que entre altres coses, per reduir despeses si resulta que jo estic en una borsa d'operaris i és jubila un treballador a mi no van a contractar-me.
Però si hi ha una persona contractada per substituir a una altra que es troba de baixa, i aquesta persona li donen l'alta, a la contractada no van a acomiadar-la? I els ciutadans van a pagar 2 sous per fer la mateixa feina.
No ho entenc com s'estalvia així: Algú ho pot explicar?

Estruch ha dit...

Desde mi punto de vista, aunque las intenciones son buenas, no bastarán para equilibrar el presupuesto :

En ingresos sólo un aumento del IBI minorando su impacto con el reparto del mismo en varias veces y de las tasas puede hacerlo. Medidas como la lucha contra la morosidad, que la gran mayoría lo serà por la situación económica local y general, pués nos está pasando a los administradores de fincas,lo de los vehículos históricos ó la transmisión por muerte, salvo que llegue, Dios no quiera, una epidemia mortal de repente, no nos van a salvar y la reducción de bonificación a la guardería y revisión de sus precios sólo piuedee llevar a una peor calidad en la gestión o la renuncia de la empresa concesionaria en el primer caso, y una disminución de niños en el segundso, dada la situación de ecrisis actual.

En cuanto a los gastos, la eliminación de subvenciones a iglesia y sindicato de riegos no nos va a salvar tampoco, todo lo demás me parece correcto.I al final, nos quedamos sin escoleta, un servicio social menos.

Anònim ha dit...

La persona que contracten per sustituir una altra nomes es contractarà pensem el temps que l'altra esta de baixa. No hi ha duplicitat.

Estruch, sembla ser que anares al ple. Cap cosa aillada no salva a ningú, en conjunt fa molt.
120 euros d'un gual que no es paga no salva l'ajuntament, pero si hi ha 200 al poble aixi i paguen tots...
Tota pedra fa paret i el tema de l'escoleta es va quedar clar en el plenari i la de la platja també. Ara si no anares

Anònim ha dit...

Aleshores, si que s'acomiadarà al personal que finalitza el seu contracte, o siga que si que es pot acomiadar personal. No?

Anònim ha dit...

"Eliminar bonificacions contemplades en ordenança de vehicles catalogats com a històrics i vehicles amb motor elèctric." Hem pareix indignant!!

Anònim ha dit...

Aleshores, si que s'acomiadarà al personal que finalitza el seu contracte, o siga que si que es pot acomiadar personal. No?

Aci a mi em pareix que la resposta te la dones tu: NO

Si una persona acaba el contracte, vol dir que acaba el contracte. Acabar el contracte no es despatxar o acomiadar a ningú.

Un jubilat ha dit...

El que es vergonyós es que s'aplegue a esta situació econòmica per una mala gestió i per l'egoisme de voler fer moltes coses encara que estiguen per pagar.El que treballa vol cobrar,les empreses subministradores de l'ajuntament jà no poden mès,algunes inclús estan plantejant-se tancar les portes i això una corporació no deu de consentir-ho mai.Hi ha que donar-li una solució al tema del pagament a les empreses subministradores de l'ajuntamen.

Anònim ha dit...

Després de vore el guirigall que han armat alguns funcionaris de l'ajuntament i llegir ara les mesures a applicar pel govern, encara m'estic preguntant el perquè de tot eixa moguda contra el govern quan no veig que els toquen res del que marca la llei.

Augment de l'IPC, siga quin siga el que diga el govern? És il·legal i ho estaven cobrant. QUE TORNEN EL QUE HAN COBRAT DEMES, QUE HO HEM PAGAT DELS NOSTRES IMPOSTOS.
Assegurança? Mes dies d'assumptes propis? Reduir les hores extraordinaries? No a les dietes en cursos de formació? Tot això pense que no es obligat per llei.
Si com s'ha dit no es toquen les nòmines ¿Qué volien eixos funcionaris? Privilegis que no tenen els demes treballadors.
I damunt, vore que anaven de negre i qui va aplaudir a Monolo Vidal.
Segur que eixos si haveren tirat al carrer a 20 o 30 interins o laborals i a ells tot havera quedat igual estarien content.

Anònim ha dit...

Tant d'aldarull que ha montat el Bloc per a estes poques molletes. Té raó el sr. Estruch quan diu que els retalls de l'Ajuntament no salvaran ningú. A l'anònim que diu tota pedra fa paret dir-li que sí, però estem obrant amb paleta la Muralla Xina.
Tampoc ningú li respon ni a Estruch, ni al PP ni a la sra. interventora l'opció de deixar el IBI com estava. I tots els anys que no s'havia renovat a l'alta i s'estava pagant de menys?
En este punt no hi ha crisi ni deute, sino maquillatge polític de cara al poble.
Però maquillatge a mitjes, per als funcionaris sí, per als polítics no. Dir que ells no s'han llevat l'assegurança com açí diu la cotorra, ni els sous de reunions,plenaris i Mancomunitats. Des de dins l'Ajuntament asseguren que s'han gastat uns 6.000 € en una vesprada en varies reunionetes i plenari (a quasi 500 € per regidor que cobra), i açò és una poca vergonya parlant de crisi i retallades. Altre cuento xino és la Manco, on ara es ccalfaran el cap en dotar-la de contingut i on per llei han de fer 3 reunions mensuals (3x200=600 € per mancomunero reunit). I per acabar de fer la risa Jordi diu que ell no vol la Manco però el SOE li ho impedeix. Però en estos mesos encara no ho té clar el tripartit? Si quan volen convencen fins a Karina!!
I al final de la jugada l'han pagat els treballadors de l'ajuntament, amb els quals han jugat brut amb la por de l'acomiadament fins última hora. El sr. Alcalde fent declaracions públiques del parlat a una mesa amb els funcionaris i callant per resposta quan estos li ho tiren en cara.
Els més contents dels treballadors són els del PP que estaven posats a fer el que mana l'amo i amb els progressistes amb els que més s'ha confrontat el nucli dur del govern. Altra cosa ha estat el pensar de Canet, Karina i Llum, per això vorem en quina llista estan les properes eleccions.
Sense paraules ens deixa la poca inteligència política de Jordi i de qui l'assessoren (Evarist, Víctor, Cotorra) quan s'ha posat en contra mig Ajuntament, multiplicat per les seues families i amistats, igual a molts vots progressistes en contra. Els demés pels que s'ha preocupat Jorsi, com amb la Falla Passeig, continuaràn votant al seu PP.

Anònim ha dit...

Ostres, anònim! Llegint els desficacis que dius, ara si que veig que ho estan fent molt bé!
No n'has encertat ni una, ni començant per l'assegurança per als polítics que si tenien els del PP i que ara queda fora, eliminada per las polítics, en allò d'eixos 6.000 euros que no t'ho creus ni tu i que diuen de dins de l'ajuntament - ja em diràs que han de dir per deixar en mal lloc al govern tots eixos funcionaris peperets que nomes han fet que posar pegues a la gestió- i damunt titllar de poca inteligència al senyor alcalde, la qual cosa ve a demostrar qui ni el coneixes, ni has parlat mai amb ell.
I que s'ha posat en contra mig ajuntament? Val, potser en te mig en contra, l'altre mig que es el dels mes desfavorits a favor i ara s'ha posat a favor 17.800 veïns de Tavernes despres d'haver tallat previlegis i il·legalitats, com cobrar tots els anys l'IPC i haver posat mesures per anar arreglant eixos 24 milions deixats de deute pel PP, que és allò que interesa ara i no l'assegurança dels funcionaris o si tenen més vacacions.
Veient comentaris com este, on es veig per baix tanta malicia i mala bava, veig que ho estan fent molt bé.
Ah, i en el ple es va dir ben clar i ben explicat: l'IBI es deixa com estava, no es toca res del coeficient APROVAT PER CERT PEL PP i si apuja és el que per llei determine el sr. Rajoy i això, ¿ignorancia o mala intencio? no depén de l'Ajuntament.
Quan no hi ha arguments, mentires al canto!.

col.lectiu local UPyD Tavernes ha dit...

Desde nuestro punto de vista, las medidas tomadas no bastarán para equilibrar el presupuesto, sólo un aumento del IBI minorando su impacto con el ingreso en varias veces y de las tasas puede hacerlo.


Las medidas propuestas para aumentarlos ingresos como la lucha contra la morosidad, que la gran mayoría lo serà por la situación económica local y general, el imponer tasas a los vehículos históricos ó la transmisión por muerte, no van a aumentar éstos significatívamene y en canto a la reducción de la bonificación a la guardería y revisión de sus precios sólo puede llevar a una peor calidad en la gestión o la renuncia de la empresa concesionaria y una disminución deln número de alumnos dada la situación de ecrisis actual.

En cuanto a los gastos, la eliminación de subvenciones a iglesia y sindicato de riegos es una reducción nímia y aunque todo lo demás me parece correcto, al final, nos quedamos sin escoleta y con un recorte de servicios sociales al reducir subvenciones a la guardería municipal y dejar sin acabar la escoleta de la playa, según se desprende del Plan de Ajuste y la eliminación de la subvención a la iglesia, porque aunque en este partido estamos por un estado laico, en estos momentos cáritas y toda su labor social depende en gran parte de la iglesia y con ello su labor social.

en fin, un gobierno de izquierdas que no sigue lo que predican "sus mayores" a nivel autonómico y estatal, que es no tocar servicios sociales.

La Cotorra de la Vall ha dit...

Ho hem dit ben clar, i així està en el document del Pla d'Ajust:

- No apujar sino mantindre el tipus de gravamen de l’IBI.

I eixe gravamen no s'ha fixat ara, sió que el va fixar el PP quan es va fer la revisió cadastral.


- En despeses de recursos humans i de personal,entre altres mesures, se suspenen els beneficis com la pujada salarial segons l’IPC, productivitats, les llicències d'assumptes propis, modificació de les vacances i s’incrementa la jornada laboral D'ACORD AMB LA NOVA LLEI (DEL GOVERN DE RAJOY) s'eliminen les dietes per assistència a cursos, desapareix l'assegurança de vida, reducció del preu de les hores extraordinàries, no es renovaran comissions de serveis i s'amortitzaran les places de jubilació. Es mantenen les ajudes per invalidesa i no s’efectuaran acomiadaments de treballadors.

O siga tot el que eren coses concedides que no contempla la llei queden eliminades i com es va dir en el plenari anit AMB LA POSSIBILITAT D'ESTUDI I REVISIO QUANT ELS TEMPS DE CRISI CANVIEN. EIXE ES EL COMPROMIS FIRMAT AMB ELS SINDICATS

-Es manté la reducció del 19% en salaris i indemnitzacions de càrrecs polítics i s’el·limina la productivitat dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial i l'assegurança de vida del membres de la corporació municipal.

Més clar aigua: els funcionaris segons es va dir MANTENEN LA NÒMINA els polítics mantenen la reducció del 19%.

I a l'anònim de les 18:22 li agraïm que ens deixe tan ben parats i ens qualifique s'assessor de l'alcaldia. Li ho agraïm però no ho som.

un altre rosaet ha dit...

A ver, no predica la izquierda que no hay que recortar en servicios sociales: Pues el tripartito sí lo hace aquí en Tavernes al reducir subvenciones a la guardería municipal y dejar sin acabar la escoleta de la playa, según se desprende del Plan de Ajuste. Y cáritas y toda su labor social, , acaso no depende en gran parte de la igleisa ?
¿ Acaso ésto no son servicios sociales? ustedes mismos.

Un altre jubilat ha dit...

El que s'hauria de fer es una altra reunió a la Casa de la Cultura, per tal d'explicar la situació a tot el poble.
Vergonyosa es la situació que ens ha dexat Manolo i la seua colla.

Anònim ha dit...

Hi ha departaments de l'Ajuntament que estan sobredimensionats, per exemple el d'Urbanisme, on hi ha gent per damunt del cap que esperaven moure PAIs i urbanitzacions, que ara es veu que no van a arrancar almenys a curt-mig termini. Hauria d'haver-se pres alguna mesura mes estricta i haver reduït el nombre d'interins d'alguns departaments per tal d'ajustar les necessitats a la realitat econòmica de hui en dia.

Anònim ha dit...

Colectivo local de UPyD que pel que demostren no van anar anit al plenari. No els interessava. Es va dir anit el perque de l'escoleta de la platja i com es una qüestió legal, del govern del PP de Rajoy.
I no pense dir-li el que es va explicar ahir. Pregunteu-ho. I no aneu a palp.

Anònim ha dit...

El col·lectiu d'UPyD ha dit:

no van a aumentar éstos significatívamene y en canto a la reducción de la bonificación a la guardería y revisión de sus precios sólo puede llevar a una peor calidad en la gestión o la renuncia de la empresa concesionaria y una disminución deln número de alumnos dada la situación de ecrisis actual.

Va quedar ben explicat anit. Informeu-vos.

Filòsof ha dit...

Estimats lectors de la Cotorra acabe d'assistir a un plenari atípic, una part dels funcionaris sabedors de com esta l'ajuntament ataquen al pla que presenta l'equip de govern per imperatiu legal per poder, atenció, pagar els proveidors que el partit de l'oposició ha deixat, i ací no poden donar-li la culpa a Zapatero com a València, una oposició que s'oposa a un pla que li deixa la seua activitat político-clientelar molt al seu gust. M'explique: ara que reuneixquen a tots els organismes que tenen rebaixes o supressions i que ho expliquen, que expliquen ocm van mabnar ells i com anaven a rreglar-ho tot. Ara bé, no em val els consells, ni ñes solucions com pujar l'IBI. Una gran trampa a l'equip de govern que li plantejaven, ja que quan la gent no pot pagar no paga i tindriem al final el mateix decobert que ells han tingut. Per tant per a plantejar solucions és bàsicamnet control d'allò que em gaste, i ací ho té molt fàcil d'explicar a tot el poble de bé Jordi i Victor. Es un pla serio amb persones series que van a cumplir-lo, no com altres que no han servit desgraciadament per a res. I ho podem demsotrar totes les vegades que calga. No vull pensar que algunes persones vulguen el mal per a l'ajunatment de Tavernes, però algunes intervencions em recorden que hi ha de lo meu, i d'altres quan pitjor millor. Atenció, d ela metodologia de treball de l'equip de govern, de la serietat amenaçant de no passar-se ningu dels acords, crec que tots han de tremolar, ja que va a aconseguir-se un pla viable sense tirar a ningú al carrer. Però demanem amb aquesta serietat que els treballadors i treballadores de l'ajuntament es dediquen a fer el que saben bona gestió junt a un equip serió per trauere la mala situció que ens han deixat. No juguem que la transparència esta per a tots i treballen per atot el poble i tot el poble té dret a saber les veritats i el que paga. Per tant, s'acaba el café per a tots i comencem a treballar amb sentit per que aquest pla funcione i cadascú responga politicament el final pel que ha fet. Però la serietat a aquest equip de govern era inesperada per la gent que seguim la politica local. La resta normal tot conveni porta unes tiranteses, però no podem esperar que afecte el dilluns el treball. El sabuts, que saben tant i recomanen això i allò, que pensen que juguem en els diners del poble i no podem fer el clientelisme popular, això que ho faça qui no té estòmag i tot li para bé.
Ara, ja es fort dir-li xoriço a una persona amb l'ètica de Jordi. Això és massa fort, i espere que tinga les seues conseqüències, en el sentit de disculpes, ja que això no és pot permetre a qui coneix de tant de temps el funcionament trist del nostre ajuntament. Necessitem a tots i totes per salvar la situació.
Avant Cotorra per la bona infromació que això no ho em tingut mai, o sí?, i ja en parlarem.

Anònim ha dit...

El plenari te l'espai llimitat. Em sembla molt bona proposta el que comenta "Una altre jubilat 31/03/2012 20:15:00"

Anònim ha dit...

quan vosaltres dieu no pujar sino mantindre el tipus de gravamen voleu dir que el ibi va a pujar

Anònim ha dit...

No apujar sino mantindre el tipus
de gravamen de l'IBI es el mateix que dir que pagarem un 10% mes d'IBI que l'any pasat.

Anònim ha dit...

Mantindre el tipus de gravamen de l'IBI vol dir que es manté el tipus de gravamen del IBI. I si es puja un 10% o el que siga, es la pujada que obliga la llei a fer cada any per arribar a actualitzar els valors, dins dels 10 anys que hi ha de plaç i que com ahir es va dir en el ple acaba en el 2016.
O siga que s'actua segons el que diu, mana i obliga la llei.
I això no ho ha determinat el govern d'ara, ja es va aprovar temps arrere i tots sabem qui manava i qui manava quan es va fer la revisió cadastral.

Anònim ha dit...

A mi em fa la impressió que a molta gent li està passant allò de l'arbre no deixa vore el bosc i ací els arbres (interessos personals) no deixen vore el bosc (l'interés general i la situació com la tenim i els remeis que s'han posat).

Anònim ha dit...

Centrant-nos al tema retallades en convenis a clubs d'esports. Sr. Llàcer,
retallaran primer en empreses privades, events i despeses extres i després a les subvencions a l'esport federat i base, o no?
Fins ara, amb el PP no es sabia masa bé com es repartien els diners, dien per nº de xiquets i federats, però després cadascú tenia un conveni diferent i el complia de diferent manera, a banda de despeses extres, events, instalacions i personal municipal, amb grans diferències entre clubs.
Em permet de donar-li alguns consells, ja que hi hauran menys diners, per repartir-los millor entre tots.
-Llevar subvenció a l'entitat privada Club de Tennis per 1500 € d'un event anual, i no deixar cap accés lliure al ciutadà de Tavernes. Molt poca promoció de l'esport per eixa quantitat.
-Llevar part subvencionada a events no federats com escoletes d'estiu d'alguns clubs.
-Fora subvencions (si es donaven) a events com COFUBA, exhibicions pilota, bàsquet cadira rodes, cursa de la platja (també cal dir que l'atletisme és el club més gran, orfe d'intalacions, la propera li toca a ells).
-Reducció monitors extraescolars. A Alfandech hi ha 2 fent la feina de 1, Sant Miquel i Divina Aurora tenen molts pocs xiquets, poden fer un equip amb 1 monitor. Passar la seua feina a legal, alta SS. Del que cobraven abans 6 persones (360€mes), amb els mateixos diners es paguen 5 monitors amb SS i cobren encara 280€/mes.
-Monitors de la regidoria, també poden tirar mà a l'esport extraescolar. I en activitats a les pistes esportives de la platja. També ofertar els matins a juliol/agost escoleta esportiva a la platja i poble.
Algun dels 4 crec que no tenen l'horari saturat, fins fa poc tenien 1/2 jornada i després sencera, i ara, a més a més han de fer 100 hores anuals més.
-Plà d'estalvi de llum i horaris de pistes controlat pels operaris municipals, no a la bona voluntat dels clubs. Sinó el que estalvien els bons ho gasten els espavilats.
-Campionats d'estiu i 24 h., obligar per conveni als arbitratges als clubs dels esports corresponents(crec que ja ho posa, però no es compleix mai). Sense baixar quotes de participació, eixos diners serien per a material o reparar instalacions usades de més per uns pocs ciutadans.
-Cobrar el preu de les instalacions (taxa oficial) als clubs que fan un ús d'estes amb ànim de lucre (entrades a partits i rifes) com fan fins ara el fútbol juvenil i senior i puntualment el taekwondo.
-Llevar tots els extres de dietes, material i desplassaments fora dels convenis.
-Encara que esta mesura no siga econòmica, posar per conveni (i pagar sols qui la complisca) campanyes de promoció dels clubs a escoles, instituts, EPA, serveis socials, esport extraescolar.
Per a alguns (sobretot per als que els semble que són perjudicats) poden pareixer antipopulars, però són més justes i equitatives, tenint en compte que les subvencions són ajudes A QUI LI FAN FALTA, no als que van sobrats i es gasten diners destinats a xiquets o aficionats en pagar a semi-professionals. Lo segon NO és subvencionar, és sponsoritzar, i per a això ja estan els diners privats.

Anònim ha dit...

Cotorra, no falten comentaris per psar açí?
Et deuen d'haverse traspapelat!!

Estruch ha dit...

Efectívamnet no estigué diréctament al plenari per malaltía, no perquè no m'interessara, no entenc a que el referixes quant dius açò, explica-meu, però m'informaren de lo en ell tractat, i l'escoleta no sabrem mai si es deficitària si no la posem en marxa.
Igual no en contaren be el tema, ens vegem esta nit i que ningú ens eu conte.