L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.639
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 61.577

dissabte, 1 d’abril de 2017

La Generalitat subvenciona reformes de bany, cuina o accessibilitat


 La Generalitat Valenciana subvenciona per primera vegada a  particulars part de les obres de reforma de bany o la seua cuina, o a fer accessible el seu habitatge gràcies als 3 milions d'euros que contempla el denominat Pla Renhata.

El Consell ha publicat la convocatòria d'una ajuda que subvenciona fins al 35% dels treballs realitzats, fins a un màxim de 4.200 euros. El termini per a presentar les sol·licituds durarà dos mesos i ja ha començat.

Les ajudes es daran a habitatges amb més de 20 anys  i amb pressupost de l'obra com a mínim entre 2.000 i 12.000 euros. Les obres d'accessibilitat no contemplen cap criteri respecte a l'any de construcció de l'habitatge.

Les ajudes les poden demanar els propietaris, inquilins i usufructuaris. No es té en compte la renda i el procediment de concessió serà el de "concurrència competitiva", és a dir, que els projectes seran avaluats al mateix temps amb els mateixos criteris per a garantir la igualtat d'oportunitats.

La presentació de sol·licitud és per internet, davant el registre Electrònic i deuran contra amb signatura electrònica. Els models  estan en la web http://habitatge.gva.es//

 

Quins documents cal presentar?

- Declaració de si s'ha rebut o sol·licitat una altra ajuda.
- Fotografies de les parts de l'habitatge a reformar.
- Document que acredite la titularitat de l'habitatge
- Autorització del propietari per a realitzar l'obra.
- Autorització per a la presentació telemàtica de la sol·licituds pel tècnic
- Pressupost de l'obra desglossat per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus.
- Plànol esquemàtic de l'actuació a realitzar.
- Imprès de domiciliació bancària.

 La Conselleria d'Habitatge té un termini de fins a 6 mesos per a baremar,  resoldre i publicar els beneficiaris.