L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.479
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:34.923

dimarts, 29 de setembre del 2020

EL CASTELL DE MARINYÉN (II): Recinte fortificat superior: La porta d'accés, capella gòtica i espais annexos

Quan visites el castell, i després de caminar per la senda que forma la muralla de l'albacar, arribes a l'entrada de la part  superior fortificada. El primer que t'hi trobes, és el gran forat de la porta d'accés, pràcticament enderrocada, amb els carreus pel terra. Al seu costat, s’hi observen els basaments i les torres enrunades que la protegien. Són de forma quadrangular amb carreus treballats amb punxó de quatre puntes, característic dels picapedrers dels segles XV i XVI.


 El recinte superior està tancat al nord i a l'est per un gran mur sobre el barranc  del Raboser.  El mur de 0’90 metres d’amplada mitjana es va construir amb carreus per les cares interior  i exterior i es va reblir de cudols  i morter de calç. Els carreus estan treballats amb boca de destral i punter, ferramentes dels segles XIV i XV.

La capella és la primera construcció que trobem en traspassar la porta del recinte. Es tracta d’una petita construcció de planta  rectangular, que no segueix l'orientació est-oest del Cister, sinó que va del sud-est  al nord-oest per  adaptar-se al relleu de la lloma. Disposava  dels objectes religiosos imprescindibles per celebrar  una missa improvisada.

 

La capella es cobria amb una volta gòtica de creueria, també enderrocada, on són visibles les mènsules, de senzilla  decoració geomètrica, i les arrancades  dels arcs. La plementeria, de morter de calç i rajoles, usa la tècnica constructiva de la volta de carreus del Portal Nou  del monestir de Santa Maria de Valldigna, edificat per  l'abat  Arnau  de Saranyó, al segle XIV.

La porta d’accés a la capella té un arc de mig punt amb clau doble, com els arcs del segle XIV del monestir. L’estança s’il·luminava mitjançant dues finestres que miren  a llevant, al barranc  del Raboser, però  la més gran sembla ser més un balcó matacanat.

 

La capella disposa en un nivell inferior d’una estança tancada al nord per mur de carreus i a la part d’enfront és la roca excavada qui fa funció  de mur. Aquest nivell inferior està cobert  per una volta de canó rebaixada de rajoles, sardinell  i morter de calc i un arrebossat,  on hi ha empremtes de les canyes de la cintra. Es desconeix  quina  seria la finalitat d'aquesta estanca.

Davant del mur sud-oest de la capella i separat per uns metres, hi ha un mur de tàpia de 0.60 m. de gruix i marques d'encofrat  visibles. Els dos murs estarien units en altura per una volta de canó d'uns 6 m. de llargària i de la qual encara en resten les arrancades.

 

Aquest conjunt  de murs i volta formava a la part inferior un corredor de pas general  al recinte. La part  superior s'unia a la volta de creueria de la capella i formaven una edificació  en altura  que, desapareguda per complet, fa impossible conéixer com seria el sostre i si tenia una o dues vessants.

 Pròxim: El recinte fortificat superior (continuació)

Fotografies i notes històriques: © "El castell de Marinyén" (2009) de Miquel Joan