L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 3.984
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:70.268

dimarts, 3 de juliol del 2012

PLENARI DE JULIOL: El plenari més important de l'any aprova els pressupostos del 2012
El plenari de Tavernes, amb els únics vots del govern municipal, va aprovar anit el pressupost per a l’exercici 2012, amb un valor equilibrat en les despeses i ingressos de 15.251.325,07 euros. L’alcalde, Jordi Joan, indicava l’abaixada del 23,31% respecte a les quantitats contemplades en el pressupost de l’any 2011.

També assenyalava els factors condicionants: La greu crisi global que afecta directament a les administracions públiques; la situació actual de les arques municipals i com a justificació del retard en la presentació indicava que venia també condicionat pel Pla d’Ajust, aprovat el 30 de març, i sobre tot el retard en l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat, publicats en el BOE el passat dissabte 30 de juny, que afecta capítols tan fonamentals en els pressupostos dels ajuntaments com personal, ingressos directes i operacions d’endeutament.

Jordi Joan indicava que, de la mala gestió econòmica en la legislatura passada es passava a un pressupost realista i coherent pel que fa a ingressos i despeses, i això havia obligat a una feina costosa i ben coordinada de les regidories municipals. Així, havien aconseguit que la Intervenció Municipal informe favorablement els pressupostos cosa que no passava des del 2003 amb els governs del PP.

L’alcalde qualificava el pressupost del 2012 de realista, responsable i coherent amb la situació econòmica municipal i destacava que prenia mesures valentes per sanejar les arques municipals, amb la qual cosa no tenien res a vore amb passats pressupostos.
       
La filosofia l’explicava l’alcalde: ingressos reals segons liquidacions dels pressupostos anteriors i despeses adaptades als ingressos per gastar més del que s’ingressa, amb la qual cosa es podran sanejar les arques municipals, acurtar el termini de pagament als proveïdors  i executar inversions amb ingressos corrents en el futur.

EL PRESSUPOST DEL 2012 EN NÚMEROS

Despeses

El capítol 1 (Personal) s’ha reduït en 937.382,93 euros, un 12,50 per 100, respecte al 2011.

Control de la gestió de les compres de béns o serveis per evitar despeses sense dotació pressupostària. Així s’estan tramitant contractes plurianuals per a subministraments i serveis.

Disminució de les subvencions esportives i culturals sobre un 20% però sense reduir les subvencions a Caritas i Creu Roja pel seu caràcter social. Subvencions al Centre Excursionista i als Balls Populars que ja no depenen de la Mancomunitat de la Valldigna.

Reducció a les mancomunitats (Safor i la Valldigna) en un 10,41 per 100.

Adaptació del pressupost del Consum Elèctric a la realitat (500.000 euros i no els 275.000 de l’any passat) i posada en marxa d’un programa d’estalvi energètic.

Reducció de 226.000 euros anuals en la recollida de fem i neteja viària, eliminant partides del contracte que no es duien a terme. Reducció de les partides de cultura, festes i moltes despeses corrents, però es crea la partida de participació ciutadana.

Dedicació de 283.491 euros a les polítiques municipals de dependència per millorar el benestar de les famílies del municipi, intervenció en moments de crisi i desestructuració familiar. Destinació de 391.800 euros per al manteniment de les prestacions socials d’emergència:

El capítol 3 (Amortització de préstecs) s’incrementa un 25,59% al recollir els interessos dels préstecs extraordinaris (5’7 milions d’euros) firmats pel PP en desembre del 2010; els interessos del préstec ICO de 2’7 milions firmat fa uns mesos per al pagament a proveïdors i s’ha contemplat un préstec hipotecari de més de 2 milions d’euros per poder pagar l’aparcament subterrani.

L’alcalde explicava que no es contemplen inversions perquè no hi ha marge de maniobra en no comptar amb recursos propis per a finançar-les ni tindre accés al crèdit bancari, remarcant que la ràtio d’endeutament és del 125,53%, molt per damunt del 75% que permet operacions de crèdit. Si que es consignen les despeses urbanístiques del Sector 6.

Hi ha factures sense consignació pressupostària d’anys anteriors (2009-2010-2011) per valor d’ 1.161.985,00 euros que s’atenen en la seua totalitat en el pressupost del 2012.

Ingressos

El capítol I (impostos directes) creix un 5,14 per 100 respecte a l’exercici 2011 en ser el sisé any de revisió cadastral, però es manté el tipus de gravamen en el 0,48%.

Reducció del 40,00 per 100 en el capítol II (impostos indirectes) respecte a l’any anterior donat que l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ha patit un enfonsament en la recaptació en els últims anys a causa del comportament del sector de la construcció en el terme municipal i en la resta del territori espanyol.

El capítol III Taxes i Altres Ingressos es redueix un 65,63 per 100 mentre que el capítol IV (ajudes, subvencions i transferències que rep l’Ajuntament d’altres administracions, cas de participació en els tributs de l’Estat) disminueix un 18,15 per 100. Els ingressos patrimonials experimenten un increment del 8,27 per 100.

EL PP SENSE ARGUMENTS

De vegades, les situacions que es viuen en els plenaris no sabem si qualificar-les com a pròpies dels germans Marx o de Kafka. Ahir veiem com el PP per boca de l’exalcalde, Manolo Vidal, lloava la tasca feta, reconeixia que era un pressupost tècnicament ben fet – per això , diguem nosaltres, va comptar amb l’informe a favor d’Intervenció cosa que mai els seus havia aconseguit-, donava com a bo l’argumentari del retard en la presentació – Pla d’Ajust i que el pressupost de l'Estat es publicava el passat dissabte- però a pesar d’això, anaven a votar en contra.

Arguments de pes? Ni un, ni mig, ni cap. Pobra, molt pobra -políticament parlant- la intervenció d’un portaveu que, com exalcalde, hauria de conéixer millor i a fons els pressupostos i haver rebatut les xifres totalment nefastes d’anys anteriors que s’hi van dir. ¿O potser l’exalcalde no coneix la mecànica dels pressupostos a fons i serà per això els desajustos i remanents de tresoreria negatius, any rere any?

Perquè justificar el vot en contra per la falta de política d’ocupació, quan tothom sap –sembla ser que l’exalcalde no ho sap – que les polítiques d’ocupació son competència del govern de la Generalitat (PP) i del govern de Rajoy (PP)  i argumentar el vot en contra per la creació d’un lloc de treball en el gabinet de premsa municipal o del lloc de treball del cap de Policia.... vaja de risa! I és que no en saben d'altra!

I per acabar-ho d’arredonir va tindre la barra de recordar que hem perdut 400.00 euros de taller d’ocupació. A l’exalcalde sembla ser que no l’interessa recordar que el govern del seu partit ha fet una dràstica retallada en tallers, sembla ser que hi ha menys de la meitat d’altres anys i que Tavernes va presentar tot el que calia perquè li’l donaren. ¿I perquè no li’l donaren el taller a Tavernes? Potser va faltar eixa ajuda, eixe interés en treballar pel poble que diu l’exalcalde que té i que per ara no l’hem vista: ni en la depuradora, no contemplada en els pressupostos de la Generalitat, o en la canalització del riu, on el seu partit el PP va votar en contra en el Congrés de Diputats.

Eixos són els meus arguments” hauria pogut dir l’exalcalde imitant els Marx “ i “si no vos agraden, ho lamente, ja no en tinc altres” afegim nosaltres que hauria també pogut dir. Pobre, molt pobre, l’argumentari polític per votar en contra. I més quan són uns pressupostos que intenten corregir el desastre d’Ajuntament que ens van deixar.
 -

12 comentaris:

Una assistenta al plenari ha dit...

El més a destacar de les que estiguerem al plenari fou quan l'ex-acalde,- ja que ell mai es dirigeix a l'alcalde pel seu càrrec democràtic sino pel seu cognom, segurament esta en època feudal, ningú per sobre del noble i senyor del PP- se li escapa l'olla i digué allò de si aconseguia que no vingueren ajudes de València, en concret. " Si aconseguim que no vinguen ( referint-se a les ajudes sobre empleo i altres)" que feia notar que augmentarien el pressupost, i que quedava una partida oberta als pressupostsos, per si de cas. I es clar que qui molt parla, molt erra, i el subconscient traiciona de vegades. Però li recordem com no han arribat per culpa del seu partit , el PP, el 50 milions pel riu Vaca, ni la depuradora ha entrat en els pressupostos de la Generalitat. En fi, hi ha dies que una persona no voldria tindre un dia com aquest ja que no sabia respondre de la seua responsabilitat. Molt ajudaré a tot , però "cuanto peor mejor para el alcalde y su equipo". El PP ahir no sabia estar al Plenari. Semblava que no saben on estan en les politiques que dicta el seu propi partit, ahir entrava el copago en sanitat, ahir ens pujaven la llum, i ells preocupats per justificar lo injustificable. Un pressupost tècnicament perfecte, que cobreix els seus històrics errors, com reconeixien, i damunt sense ajudar, on poden a Madrid i València. Tant de bo, manara Compromis als dos llocs. Diners hi haurien a Tavernes, segur.
Per últim, no esta vosté senyor exalcalde per a donar lliçons , ja que vosté porta molts cursos suspés, i no ha passat el curs.

Anònim ha dit...

Acabe de llegir Las Provincias i només em passa pel cap preguntar-me si el corresponsal estava ahir en el ple. Les presses són males conselleres i això de fer una crònica de pressa porta a que no es parega res en allò que vam vore i escoltar ahir en el ple. I tampoc reflectix res de l'informe explicatiu que va llegir Jordi sobre el pressupost.
Cotorra seria possible que publicares tota la intervenció de l'alcalde completa?

Anònim ha dit...

Complix el pressupost el pla d'ajust aprovat per l'ajuntament?
No he vist el pressupost integre però el pla d'ajust contemplava una reducció de 300.000€ en neteja i el pressupost contempla una reducció de 226.000€ "només"

Anònim ha dit...

Una critica:
"Perquè justificar el vot en contra per la falta de política d’ocupació, quan tothom sap –sembla ser que l’exalcalde no ho sap – que les polítiques d’ocupació son competència del govern de la Generalitat (PP) i del govern de Rajoy (PP) i argumentar el vot en contra per la creació d’un lloc de treball en el gabinet de premsa municipal o del lloc de treball del cap de Policia.... vaja de risa! I és que no en saben d'altra!"

Aleshores des de l´Ajuntament no es pot fer res per crear ocupacio al poble?

Aleshores les critiques que es feien des del Bloc cap a l´anterior govern respecte este tema no eren mes argucies per a aconseguir vots?

Que hi ha del programa electoral del Bloc, no es complira res?

Publicara la Cotorra en eixe cas una critica cap al actual govern com en el seu dia va fer respecte al programa electoral anterior del PP?

Publicareu esta critica o direu que es un comentari no adequat?

Sera el govern de J.J. distint a tots els anteriors? o seguirem en la linia caciquil i desvergonyida important poc o gens les persones del poble?

Anònim ha dit...

Anit es va poder veure un PP perdut, sense rumb, incoherent i demagog. Les cares de l'exalcalde el Sr. Vidal anaven del groc al verd. No hi havia arguments per justificar aquest desastre econòmic al que ens han afonat els Srs. del PP. No tindré informe favorable d'intervenció des del 2003 i tindre una ràtio d'endeutament del 125% marquen l'estil econòmic del PP de Tavernes de la Valldigna. Molta verborrea però de forment ni un gra.

La Cotorra de la Vall ha dit...

Sempre hem fet les critiques al PP sobre el tema de l'atur i desocupació dins del context general d'època de vaques grossesen en què va governar i el fet d'haver oblidat aspectes importants, quan es podia, de temes com crear o ampliar com contempla "el seu" PGOU polígonos indústrials o iniciar programes d'actuació per a fer que moltes empreses del poble no se n'anaren als pobles del costat i altres que volien vindren trobaren les condicions adequades (polígons industrials) per a vindre. Però ja veu l'únic polígon industrial que es va fer: l'Estació, amb quines condicions i condicionants, iniciativa privada i en pla negoci de la venta de terrenys.
Ves ara i demana que urbanitzen per exemple El Teularet. Si no estem mal informats, i segur que no ho estem, fa poc un grup de propietaris de la zona demanava al govern que no iniciara cap tràmit en El Teularet perquè no podien de cap manera assumir els costos.
Eixa és la situació actual. Res que vore amb fa alguns anys. Per tant, deixe de fer demagogia i analitze les coses en el seu context, situacions i temps.

Respecte als 300.000 euros que comenta un altre anònim... xapó per al govern de Jordi!
Amb 300.000 euros un parell menys de treballadors en l'empresa. És que al final, tot ho hem de dir...!!

Un indignat ha dit...

Però que volia el PP, que continuarem igual. Més del mateix. Mira que acceptar la situació generada per ells i damunt demanar que ferem el mateix que han fet ells, sense tindre en compte la realitat del poble, si no les ilusions d'ingressos per a quadrar les despeses. Una regidora del PP es va riure quan l'alcalde, si l'alcalde, va acabar el seu discurs amb les paraules de LULA, " noslatres no treballem per les proximes eleccions, sino per les futures generacions". I es un pressupost per a començar a tot. Però s'ha adonat com han deixat Tavernes?? Si tingueren vergonya, si tingueren responsabilitat, no hagueren alçat el braç contra els tècnics i l'actual govern del tripartit. Però mentre cobren més que l'alcalde direm que no tenen vergonya politica

Anònim ha dit...

Jo vull demanar que publiqueu l'informe llegit per l'alcalde en el ple. M'han dit que va ser molt complet, molt didàctic i explicatiu del pressupost i també dels anteriors.
Moltes gràcies.

Anònim ha dit...

Jo vull demanar que publiquen el pressupost complet per poder fer una valoració propia.

Anònim ha dit...

Ací sou tots uns fills de putes !

Anònim ha dit...

I vosaltres uns malgastadors-arruïnapobles.

Veïna ha dit...

Els insults son els arguments dels que no tenen arguments