L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.894
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 48.978

divendres, 10 de febrer del 2012

PLENARI DE FEBRER: La vertadera història i allò que el PP no diu sobre les hores extresPortem alguns plenaris on a l’apartat de precs i peguntes el PP fa aparéixer les hores extres que fan els treballadors de l'Ajuntament. Segons diu el PP, en els mesos que van de juliol a desembre de 2011 s'han fet més hores que en els respectius mesos de l'any 2010. I aleshores, diu que s'està gastant més diners en hores extres. Segons totes les informacions que tenim, sembla ser que el fet és cert, però… ¿està tota ací?¿Hi ha alguna cosa més? O… ¿quina és la informació que amaga el PP? Anem a explicar-la. I amb tot luxe de detalls.

El col·lectiu de treballadors de l'Ajuntament que fa més hores extra i que suposa segons mesos entre el 80% i 90% del total de les fetes al Consistori és la Policia Local. La resta les fan bàsicament la brigada i els operaris municipals i les dones de la neteja.

I us estareu preguntant: ¿I per què la policia fa ara més hores extres que abans? Doncs, per dos motius:

- De la plantilla de la policia que hi havia, actualmente hi ha huit guàrdies de menys: els tres interins de l'estiu, que no varen renovar; un interí que se n'ha anat a un altre poble; dos comissionats que han tornat al seu Ajuntament d'origen, una baixa per maternitat i un policia que va haver de deixar treball en haver entrat de manera fraudulenta a treballar. Ja veus: el PP posava policies sense passar per les bolses de treball ni oposicions ni comissions de servei ni res, a dit directament. L'informe que va fer el Consell Jurídic Consultiu al respecte d’aquesta actuació del PP va ser demoledor i el Ple de l'Ajuntament va donar la baixa al policia.  

- L'altre motiu: a més, hi ha dos policies que estan de baixa i, per tant, s'han de cobrir les seues funcions en hores extres d'altres companys.

Si pensen i tenim en compte que un agent de la policía, sense trienis, cobra en brut (part de la seguritat social inclosa) sobre els 2.200 euros al mes, i això multiplicant per vuit agents, vol dir que l’Ajuntament s’esta estalviant sobre els 17.600 euros mensuals. Aquest estalvi mensual no el diu ni el comenta el PP, perquè no li convé.

Però hi ha més. S’ha produït un estalvi molt més important: durant l’època de govern del PP moltes feines de seguretat ciutadana les feia una coneguda empresa local dedicada a la seguretat privada i no la policia local. Ara, amb el nou govern, no.

L'any 2007 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 40.041,16 euros.
L'any 2008 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 129.433,27 euros.
L'any 2009 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 95.910,37 euros.
L'any 2010 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 61.415,66 euros.
L'any 2011 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 38.047,12 euros.


Encara se li deu a esta empresa 94.475,16 en conceptes de feines fetes en 2011, feines que encara no han cobrat i que, evidentment no foren encomanades pel nou govern (BLOC-PSOE-EU) sinó pel PP.

O siga, se li haurà pagat un total de 459.322,74 euros. Quasi mig milió d'euros a data d'agost. No sabem si haurà entrat alguna factura més amb retard.

Per tant, està clar que aquests mesos s'han gastat més diners en hores extres. Això ningú ho va a negar, però és que hi ha hagut un estalvi molt més important: els 17.600 euros mensuals i les factures de l’empresa que ja no entren a l'Ajuntament i eren factures que es pagaven de les partides de seguretat ciutadana.

Conclusió: Primera: el nou govern continua estalviant diners; segona: les tasques de seguretat les fan professionals, les fan policies locals. No passa com abans, quan les feines de seguretat ciutadana les feien conserges a través d'aquesta coneguda empresa. ¿Recordeu els conserges quan vigilaven per la nit el Passeig del País Valencià? ¿I quan vigilaven el generador de llum de l'institut? ¿I quan vigilaven el Camp d'Esports, la Casa de la Cultura o el Pavelló Municipal? Per cert, alguns d'aquests conserges-vigilants els hem vists després col·laborant activament en les campanyes electorals i mitings del PP.

La informació que tenim diu que ja s'han contractat dos guàrdies més i s'ha preparat un nou organigrama de la policia local que permetrà estalviar en hores extres. De fet, no hem d’oblidar que el nou govern ha posat més vigilància en els camins rurals i s'està donant servei en el retén de la Platja, cosa que els veïns i comerciansts han agraït molt.

Parlant d'estalvi. També podríem parlar dels 1'4 milions que es van gastar en l'empresa que va posar quatre plantes i quatre macetes. Per favor...! El PP no està en condicions de donar lliçons de com s’ha d’administrar un Ajuntament després d'haver deixat en tresoreria un forat de 4 milions d'euros, endeutar l'Ajuntament en 16 milions i deixar concessions ruinoses com el parquing i la piscina que ja vorem al final quant ens costen. Tot i això, després de cobrar per anticipat més de 2 milions d'euros del cànon de l'aigua.

I aquesta és la historia. Com veieu, el PP no ho ha dit tot: faltaven moltes coses, moltes dades perquè els vallers i valleres tinguérem una visió global de la situació. Que tot no és dir: “s’estan gastant més diners en hores extres”, sinó que cal completar perquè i com es gasten, i sempre amb la veritat per davant dir: “però se n’estan estalviant molt més encara”.

COMPAREM

Es diu que les comparacions són odioses. I seran més odioses si les comparacions no parteixen de la igualtat de condicions i elements entre els termes comparats. És el que fa el PP i ha fet algun mitjà afí: compara obviant moltes de les dades, aquelles que no els interessen (empresa de seguritat privada i que hi havia més plantilla) per tal de dir la seua veritat. Nosaltres anem a posar totes les dades i vosaltres mateixos sereu qui aneu a fer-vos les conclusions.

Segons afirma un mitjà afí al PP, i en base a les seues dades, el PP s’hauria gastat en hores extres entre juliol i desembre (inclosos) del 2010 la quantitat de 56.665,96 euros. No parla res, no diu, sinó que oblida dir que part de les funcions de la policia local les feia l’empresa de seguretat privada esmentada i això valia diners. Tampoc diu, no parla res i oblida dir que hi havia molt més agents en plantilla que hi ha ara i per tant la despesa en personal era mot més que ara.

altra banda, eixe mateix mitjà informa que el govern actual s’hauria gastat 149.248, 83 euros en hores extres entre juliol i desembre ( inclosos) del 2011. I es queda tan tranquil. No diuen - i ho saben perquè el regidor de personal ho va dir en el ple - que el govern actual s’ha estalviat els 132.522 euros (els 38.047,12 euros ja pagats i els 94.475,16 que li deuen) d'eixa empresa de vigilancia pel treball dels sis primers mesos. En bona lògica cal pensar, que la despesa entre juliol a desembre seria semblant i eixa despesa s’ha estalviat, i tampoc diuen que en eixe temps també s’han estalviat el jornals dels 8 policies menys. Si calculem els sous, 2.200 mes x 8 policies x 6 mesos = 94.600 euros. O siga que sumant, en 6 mesos hi hagut un estalvi respecte a les despeses anteriors de 227.122 euros.

Resumint i cadascú que traga les conclusions:

PP

Despesa de 56.665,96 hores extres + el cost de la despesa de l’empresa privada de seguretat  i el sou de 8 policies que hi havia més en plantilla.

Govern actual

Despesa de 149.248 euros hores extres – l’estalvi de la suma de 132.522 euros empresa seguretat i els 94.600 euros del sou de 8 policies menys.

O siga hi ha hagut una despesa de 149.248,96 euros, però front a un estalvi de 227.122 = – 77.874 euros estalviats en total en sis mesos.

-

27 comentaris:

Anònim ha dit...

Un atre informe demoledor de la Cotorra, encara satreviran a donarmos llisons esta gent que mos ha portat a la ruina?

INDIGNATS ha dit...

Ara sí que sí, ara ens agrada, dades i arguments demoledors per demostrar les coses, ara sí cotorra, això és informació, aquella que reclamàvem, i cadascú que arribe a les seves conclusions, vostés amics ja sabeu el que pensem d'aquesta empresa i amb eixes dades més clar aigua.
Felicitats, continueu tirant de la manta i tindreu el recolzament del nostre col.lectiu. GRÀCIES!

Anònim ha dit...

Ara el que cal és reposar les places de policies per tal d'estalviar totes les hores extra, encara que contradiu el que va anunciar l'alcalde: que no es cobriria cap vacant de treballadors de l'Ajuntament. hi ha que pensar bé el que es prometeix.

Anònim ha dit...

Molt ben explicat Cotorra. El que no està clar és que a la Policia Local se li paguen les hores extra i a altres treballadors de l'Ajuntament ni una. Això és correcte?

Anònim ha dit...

Supercotorra a l'ataaaaaaac!!! Açò sí que és un treball demolidor!!!!

La Cotorra de la Vall ha dit...

El que no està clar és que a la Policia Local se li paguen les hores extra i a altres treballadors de l'Ajuntament ni una. Això és correcte?


Diguem al nostre informe que segons mesos entre el 80% i el 90% són de la Policia Local. S'enten que hi ha altres que també fan hores i les pagaran.
Pensem que queda clara que han estat les circumstancies de no usar empreses de fora i el fet que hi ha molt menys agents el que ha provocat eixe augment d'hores, per altra banda justificat.(S'esta corregint i estudiant noves formules per fer un organigra que contemple més eficacia en el treball dels agents).

La Cotorra de la Vall ha dit...

que no es cobriria cap vacant de treballadors de l'Ajuntament. hi ha que pensar bé el que es prometeix.

Nosaltres entenem que no s'estava referint a eixos llocs de treball sinó a l'amortització de places per jubilacions de funcionaris i això com a mesura derivada de la situació econòmica i de crisis municipal.

Anònim ha dit...

Només cal anar al ple per vore com actuen i amb quina poca responsabilitat respecte al que feren. Aneu i voreu.

Anònim ha dit...

Ole ole i ole!!! a vore si continuen dient per ahi que el nostre Alcalde no treballa pel poble, que mes volen?? quant més descalifiquen, la Cotorra a donar més canya!!!

La Cotorra de la Vall ha dit...

No és el nostre objectiu donar canya a ningú sinó informar-vos.
I quan informem, procurem que siga amb dades clares.

Anònim ha dit...

L’explicació es molt completa i amb moltes dades interessants. A mi m’agradaria aportar i aclarir una cosa de la que no es diu quasi res, o es diu d’una forma incompleta, crec.

CANON DE L’AIGUA

Abans de començar dir que no dispose de les quantitats exactes, però segur que alguna persona que lleig açò ho podrà saber i traure la quantia exacta, voreu com no difereix molt;

- 2.000.000€ del cànon d’aigua. A aquesta quantitat hi ha que sumar els interessos, que pugen casi un milió d’euros.

- 900.000€ que hi ha que afegir. Es tracta d’altre cànon que va cobrar 3 o 4 anys abans, quan era el Sr. Perez Mifsud alcalde.

Això vol dir que aproximadament hem tingut 3.000.000 euros, que se’ls han gastat en coses com les que has comentat. I que tenim que tornar, amb els interessos corresponents.
Estem parlant de que el deute que tenim amb la companyia de l’aigua supera els 4 milions d’euros, contant amb els interessos que hi ha que tornar.

Si senyors, tenim un deute encobert de més de 4 milions d’euros. Que estem pagant tots poc a poc, sense que ens hagin explicat perquè i on s’han gastat.
(Nota mental; en pessetes ¿De que parlem?................de més de 665 milions de pessetes)

Ja vegeu, tot un model a seguir. Cada dia el forat és més gran.

La Cotorra de la Vall ha dit...

Efectivament, té vosté tota la raó i una bona informació. Quan es va fer el "prestec", perque al cap i a la fi era un prestec i no un avancáment de canon com es va vendre, a l'ajuntament no se li va pagar la quantitat del canon sino el canon, descomptat amb els interessos que generava l'avançament d'eixa quantitat.

No es que anem a tornar, que tornar no tornarem, sinó que l'empresa no ens pagarà res fins el 2024 i cal saber que no va donar el total, sino com acabem de dir l'ajuntament va rebre el canon menys els interessos.

I també té vosté tota la raó quan diu que el primer que va fer ús d'aquest metode va ser el govern que presidia Eugenio Mifsud i al cap d'un anys com sembla que va anar bé per tindre liquidesa, es va repetir la jugad i es va ampliar el temps d'avancament del canon, i es van rebre eixos diners últims. Uns diners que, sense acritud, el PP li va llevar als ingressos de les corporacions que estiguen en l'Ajutnament fins l'any 2024. I tant bé que vindrien ara per fer alguna inversió, quan diners no hi ha.

Un altre tema a tractar seria si eixos diners es destinaren a la millora de la xarxa de l'aigua potable de Tavernes, que hi hauria molt a parlar.

L'aleshores regidor socialista Pep Santosjuanes ho explicava molt bé i molt entenedor en els plenaris, pero vosté recordarà que era l'epoca on el resultat era sempre el mateix 9-8, i poca cosa es podia fer.

Anònim ha dit...

Es contracten tres agents per a l'estiu. I quan acaben, deixen vacants?
Es feina de la policia vigilar el parquing?
Pareix que expliqueu les coses com vos convé. I no entre en mes detalls perque ara no em ve bé.

Anònim ha dit...

A vores si escrius des de l'Ajuntament i la secció de policia en horari de faena.

Anònim ha dit...

cotorra eso que has dicho de las mujeres de la limpieza sobre que ellas tambien hacen horas extras eso si que no es verdad, porque si alguna vez han necesitado los sevicios de limpieza en algun lugar donde se tuviera que limpiar fuera de horas de trabajo o se tiene que hacer alguna baja, se han pagado a 4euros que no es lo mismo que a 17euros que son las extras asi que rectifica que las mujeres no cobran horas extras mira bien la diferencia que hay.y otra cosa si los politicos creen que no hay bastantes policias y que por eso se tienen que pagar horas extras, que miren cuantos policias hay trabajando en las oficinas, y no estan por las calles que es donde deben de estar, que para hacer papeleos ya estan los administravos o sino que en vez de sacarse lo de ser policias que hubieran echo administrativo

La Cotorra de la Vall ha dit...

Totes les hores de demés que es fan fora de l'horari habitual son hores extres.
La mateixa paraula ho diu: extra vol dir fora, o siga hora extra vol dir fora de l'horari. Per tant, no hem dit cap de mentira.

Un problema diferent és com es paguen, que no ho sabem.

Anònim ha dit...

Allò que el Bloc no diu:

Sobre el tema de les places a oposició a l'Ajuntament, amb la polèmica entre partits i treballadors amb les opcions de promoció interna o accés lliure. El govern diu que la promoció lliure dona peu a enxufisme de treballadors i manca d'opcions al personal extern. També diu que no són decissions tancades i altres vegades poden traure places de promoció interna. Açò pot ser un arma de doble fulla.
L'Ajuntament aclarirà quan convoque les places per qué usarà una modalitat o altra?
Si nó, tot i ser fer-ho legalment, el Bloc també podrà fer places a mida, o almenys donar opció a gent que per promoció interna no podria optar al lloc (com el cas de l'actual cap de policia).
Algú pot considerar-se que no es jugue net.
S'ha de ser just, honest i semblar-ho, i si ara es diu que no a la promoció interna per ser justos, que sempre es concurse per accés lliure de tothom.
Coherència, Jordi!

La Cotorra de la Vall ha dit...

Si la llei permet poder jugar amb la forma en que es poder traure les places, que canvien la llei i siga sempre d'una única forma.

Si no es fa i continua hi havent diverses modalitats, pensem que sempre hi haurà grups o sectors que critiquen o no estiguen d'acord amb com es trau una plaça.

De tota manera, el govern municipal no va dir res ni es va manifestar de com trauran les places. L'alcalde si que va dir que era partidari de que es conservara el principi d'igualtat d'oportunitats.

L'alcalde va dir que si hi ha només un possible aspirant funcionari a una plaça dins de la plantilla de l'Ajuntament i eixa plaça es trau per promoció interna.... Catarroja descoberta! (això ho diguem nosaltres).

O siga, que si només hi ha un aspirant a una plaça i es fa per promoció interna, queda clar per a qui serà la plaça.

L'alcalde en el ple - si no escoltarem malament, que pensem que no- va dir que considerava millor que la promoció interna es reservara per a quan hi hagueren diversos aspirants.

I això és molt coherent, almenys quant el principi d'igualtat d'oportunitats i que s'elegesca a la persona millor. Una coherencia i que no es donaria massa - pensem nosaltres- si una única plaça es trau per promocio interna hi havent un únic aspirant.

Anònim ha dit...

Correcte, cotorra, la llei permet jugar a qui mana com considere. Ara bé, deuràn explicar al poble (o almenys al comité) perqué ho fan en cada cas.
ESPEREM (el poble) que d'ara endavant es seguisca eixe raonament i no opte MAI cap candidat per promoció interna si ell és l'únic.
I sobre els càrrecs de confiança, aneu amb compte, mireu Vilar i Fabra, Matas i Urdanga...
No sempre és la millor opció, i per al poble massa vegades ha quedat demostrat que és la solució menys productiva.
La confiança no es compra ni es ven, es guanya.

Sobre el que diu la dona de la neteja, sembla molt baix que es paguen les hores extra a preu de normals. Amb el PP era normal que la pagaren els pobres (excepte les voluntats comprades, clar).
El Bloc deuria canviar quan abans esta dinàmica.
Independentment de si calen més o menys hores extres, tots sabem de la força de la policia i els grups A dins l'Ajuntament, i com afecta a les decisions polítiques. El govern açí té una proba de foc, a vore si té el que cal tindre i posar a cadascú al seu lloc.

Anònim ha dit...

Me han enviando un correo de un sindicato, el cual dice que no es posible que un funcionario de la escala basica ocupe una plaza de intendente,es decir, que habeis hecho algo un poco raro, debereis informar....

La Cotorra de la Vall ha dit...

A nosaltres que ens registren!! ¿Com ens diu a nosaltres que "hemos hecho algo un poco raro?"

Ens pensen que s'ha equivocat de destinatari i de lloc on enviar eixa petició d'informació. Serà al sindicat a qui haurà de demanr eixa informació i que li diga en base a què fa eixa afirmació.

I és que.... es diuen tantes coses!! A nosaltres també ens han dit que el TC ha fallat en firme que els cursos de dispensa o cursos de preparació no poden substituir la diplomatura o llicenciatura que s'exigeix per a ser intendent o inspector ni en promocio interna.
Per tant els cursos de l'IVASP no aprofitarien per ascendir d'oficial a una categoria superior.

Anònim ha dit...

Jo no soc l'anònim anterior, ni de l'oposició, ni del PP, però no podeu fer de "portaveu" del Bloc i ara amagar-vos baix l'ala.
Ja sé que a la Cotorra no posa el logo del Bloc (és una manera de semblar independents), però tots sabem qui és el ventilaor i qui la cotorra a este poble, quan es possicioneu contant (la veritat per suposat) el treball possitiu del govern actual i la herència negativa del anterior.
No podeu donar notícies internes de reunions polítiques no públiques, diguent "ens han contat", "ens hem enterat", i ara evitar/fugir de la noticia/comentari d'altra font.
No es de bon administrador investigar, informar-se i comentar unes noticies i botar-se'n o menysprear d'altres.
No podeu enviar a l'anònim del comentari al sindicat que li ho aclarisca, ni contestar parlant d'altre cas que no afecta al que s'està discutint. El tirar pilotes fora o "i tú, més" no sembla massa edificant per a un administrador d'un blog com aquest que vullga ser just e imparcial.
Altres vegades que alaben el govern, la cotorra s'ha donat per aludida i ha contestat diguent que el Bloc o Jordi ho ha fet molt bé.
Això està bé per als polítics, cotorra. Jo no ho soc i espere que tú tampoc. D'altra manera, haurieu de posar les sigles pertanyents al blog.

La Cotorra de la Vall ha dit...

No sabem res del que ha dit un sindicat, i per tant li diguem que demane la informació al sindicat o a qui li ha enviat el correu (Me han enviando un correo de un sindicato) i no a nosaltres.

I no li contestem amb un cas diferent. Es el mateix cas.

Anònim ha dit...

Algú sabria explicarme perqué a la plantilla de la policia local tant els inspectors com uns oficials fan feines de oficina? Al meu pensar crec que no hi fa falta que 6 persones estiguen fent eixa feina... Crec que amb 4 hi hauria mes que suficient sols un poc d'esforç mes i hi haurien dos agents mes per al carrer....

La Cotorra de la Vall ha dit...

No ho sabem però suposem que serà per una cosa semblant a quant en una obra l'arquitecte i l'aparellador no pasten ni posen rajoles o en una fabrica l'enginyer o el gerent general no estan montant taules o apretant cxaragols, per exemple.

Anònim ha dit...

Cotorra, t'equivoques perque hi ha un inspector que està destinat a vigilar l'horta.

La Cotorra de la Vall ha dit...

Queda clar que parlem d'allò que és habitual. Una flor no fa primavera o tota regla té la seua excepció, com vulgues tu.

També hem vist enginyers, i llicenciat de tota mena collint taronges, o fent de cambrers i fins si tot venent assegurances per les cases.