L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.476
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 41.105

dimarts, 23 de maig del 2023

L'Ajuntament ha adjudicat la reurbanització del carrer Sant Lluís per 255.130 euros. Les obres poden iniciar-se el mes de juny


L'Ajuntament de Tavernes ha adjudicat el contracte de l'obra “Reurbanització del Carrer Sant Lluís, Fase 2” a l’empresa "Obras y Servicios SERCYOVAL S.L. per un preu total de 255.130 IVA inclòs. Les obres duraran 4 mesos a partir de l'endemà de la formalització del acta de comprovació de replanteig i inici de l’obra, que pot efectuar-se el mes de juny amb la qual cosa les obres poden finalitzar el més d'octubre.

 

 La regidoria d'Obres i Urbanisme, que dirigeix Josep Llàcer, ha requerit a l'empresa adjudicatària perquè en 15 dies es presente per formalitzar el contracte així com recordar-li que té 10 dies a partir de la formalització del contracte, per presentar el pla de seguretat i salut en el treball.
 
El regidor d'Urbanisme i Obres Públiques, Josep Llàcer, ha assenyalat que les obres a executar en el carrer Sant Lluís, ubicat en la zona nord-est del casc urbà de Tavernes, tal com estava en els clàusules de licitació  tenen com a objectiu principal l'adequació de voreres per millorar i assegurar la completa accessibilitat, la millora de les infraestructures de proveïment d'aigua potable, cosa que dura també a la substitució de l'actual eliminant-ne les de fibrocement per altres de polietilè alimentari PE100 i finalment un canvi dels embornals existents per altres nous que eviten filtracions i embossaments.
 


 
La nova xarxa de canonades per a proveïment de l'aigua potable al carrer Sant Lluís, tindrà connexió amb els carrers adjacents de Mare de Déu de Lorda, per l'oest; Mare de Déu dels Desemparats, pel nord i Pintor Sorolla, per l'est.
 
 L'empresa ha inclós en el contracte un conjunt de millores, d'acord amb les clàusules de licitació: la millora en la partida excavació en roca, millora del sistema de drenatge d'aigües superficials, millora en possibles danys a façanes d’edificacions existents, millora en sistemes de drenatge en  vorera així com millorar el sistema de comunicació i coordinació amb els veïns.
 
 

Com a resum de l'obra en aquesta gran inversió de 255.133 euros es contempla:

1) Reforma de les voreres amb la substitució de la solera, paviment, vorada i rigola.

2) Millora i reforma de la xarxa municipal d'aigua potable de fibrociment amb pèrdues, eliminació de materials obsolets i corregir deficiències de pressió en la xarxa.  En la zona d'actuació se substituirà per canonada de PE100 d'ús alimentari de 110 mm  de diàmetre.

3) Substitució dels embornals existents per a la recollida d'aigües pluvials que han quedat obsolets.

4) Adequació d'un recorregut per als vianants accessible reformant les voreres, per a millora de l'accessibilitat  a aquest entorn del nucli urbà per a les persones amb diversitat funcional i majors.