L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.535
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:76.494

dissabte, 13 de febrer del 2021

L' aprovació del Polígon El Golfo desestima la petició de Ciudadanos d'enterrar la línia elèctrica pel mig dels hortsEl BOP va publicar ahir l’edicte de l’Ajuntament de Tavernes on s’aprova el projecte d'urbanització del sector "El Golfo" i es desestima l’única al·legació presentada per Ciudadanos (RE núm. 10272 de23/10/2020).  L’edicte aprova el projecte de subministrament elèctric amb una línia de connexió des de la Subestació la Valldigna fins al centre de repartiment el Golfo nº 1 que no és cap gran línia d'alta tensió, com alguns volen fer creure.

Ciudadanos volia que l’Ajuntament  demanara a Conselleria d’Indústria  la modificació del projecte d’electrificació del Polígon Industrial El Golfo, i que el traçat d’electrificació fora tot soterrat , sense cap suport per al cablejat aeri.  Cal recordar, com ací hem explicat, que el projecte aprovat és mixt: soterrat pels camins i un traçat aeri quan a de travessar horts.
 
La modificació del projecte d'electrificació, que demanava Ciudadanos, implicaria començar de nou i des de zero tots els tràmits:  avaluació ambiental, informes sectorials, autorització de carreteres per passar davall de l'autopista i la nacional, a més de les publicacions, períodes d'al·legacions, modificar la declaració d'utilitat pública...  

Jordi Joan, Perfecto Benavent i Josep Llàcer reunits amb la directora general d'Indústria i Energia de la Generalitat , Júlia Company, per impulsar el Golfo
 
Els tràmits per aconseguir electrificar "El Golfo" han suposat  5 anys de gestions, negociacions i tràmits del govern de Compromís amb la Generalitat i Iberdrola per aconseguir un projecte que permetrà electrificar el polígon, obrir empreses però també donar electricitat a sectors de la platja. Cal recordar que les obres del “Polígon el Golfo” es van iniciar l’any 2003, aprovat pel govern del PP, però l’Ajuntament no l’ha pogut mai recepcionar i donar com a acabat perquè el PP no va contemplar un subministrament elèctric adequat. 
 
Jordi Joan i Josep Llàcer reunits amb el director general d'Indústria i Energia, Diego Macià, per avançar en el projecte.

La modificació  que demana Ciudadanos entenem que implicaria un increment en l'obra i les indemnitzacions a propietaris de terra que es repercutiria als propietaris del polígon.  També i amb bastant seguretat es perjudicaria els agricultors:  el projecte aprovat és una línia aèria per dalt d’horts, però si va tota subterrània  ha d’entrar maquinària a les terres per obrir les rases (zanjas) del cablejat, i potser en alguns casos obligaria a obrir una rasa (zanja) de punta a punta i pel mig de l’hort.
 
Ciudadanos al·lega també impacte visual, afecció a xarxes de comunicació i afecció al medi ambient que té efectes negatius sobre el turisme, però sobre tot això els tècnics municipals assenyalen que la modificació o revocació del projecte necessita una fonamentació jurídica, que no s’aporta en la al·legació,  basada en criteris d'oportunitat. També afirmen els tècnics municipals que “les al·legacions presentades no acrediten el suposat mal, i tampoc s'aporta cap document que verifique ni justifique que l'electrificació produirà   danys   al   medi   ambient   o   conseqüències   negatives   al   turisme”

Josep Llácer i propietaris del polígon reunits amb Antoni Marzo, director general de Medi Ambient i Avaluació del Paisatge

Els tècnics municipals recorden a Ciudadanos que, amb l'aprovació   del   projecte,    s'ha    tramitat l'informe d'impacte   ambiental sotmés a informació pública i publicació en el DOGV i BOP,  i no es va presentar cap al·legació.  

La línia que donarà electricitat al Polígon El Golfo i platja
 
La línia és de mitjana tensió (20kv), està declarada d’utilitat pública, anirà des de la subestació elèctrica Valldigna, en el camí del Pla, fins al Polígon del Golfo, i transcorrerà per les partides del Pla, Mançanet, Tol·lo, l’Abelló, Tremuja i el Golfo.
 
La línia elèctrica aprovada té uns 6 quilòmetres de longitud:
 
-  estarà soterrada en el seu pas per camins rurals i l’AP-7.
- serà aèria quan travesse terrenys agrícoles particulars, no s'enterrarà dins dels horts.
 
 
 
Quan Iberdrola instal·le la línia, està previst no entrarà dins de les terres per ser aèria. Si que hauria d'entrar per enterrar el cablejat si fora una conducció subterrània com demanava Ciudadanos.