L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 3.984
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:70.268

dilluns, 31 d’agost del 2020

INFORMACIÓ IMPORTANT DE L'AJUNTAMENT: Els centres educatius de Tavernes preparats per a iniciar el curs amb total seguretat


Els centres educatius de Tavernes estan preparats per a obrir les seues portes a setembre seguint  les mesures de seguretat, protecció i higiene concretades en:

- augment de professorat
-reducció de ràtios
- establiment de grups de convivència estables
- grups d'alumnes amb distància interpersonal d'un metre i mig
- mesures d'higiene
- desinfecció dels centres educatius
- senyalística dels espais comuns del centre
- menjador escolar segurs
- transport escolar segur
- mesures especials per al pati
- establiment de l'espai COVID-19 en cada centre educatiu.

Al nostre municipi els centres s’han organitzat i han rebut els recursos humans necessaris per tal de poder garantir que el 100% de l’alumnat tinga una educació totalment presencial a tots els nivells educatius.

Els centres educatius planificaran la tornada a classe progressiva entre el 7 i l'11 de setembre. Cada centre informarà a les famílies dels dies i horaris d’incorporació d’alumnat al centres educatius.

 

Per tal de garantir la seguretat i seguint instruccions d’inici de curs, els centres esglaonaran les entrades i eixides d’alumnat, així com també en alguns centres educatius es faran patis diferenciats tant pel que fa a l’espai i a l’horari.

Respecte al professorat, a les escoles i instituts del nostre municipi, s’ha augmentat en 13’4 mestres i professors més per poder reduir ràtios i prestar una atenció més personalitzada a les aules.

Pel que fa a la baixada de ràtios i a la seguretat a les aules, aquestes tindran amb caràcter general un màxim de 20 alumnes per aula fins a 4t de primària. De cinqué curs endavant, es garantirà una distància mínima de seguretat d’1,5 metres entre alumnes.

 


Principals mesures de seguretat i higiene

Seguint instruccions de les autoritats sanitàries i educatives competents, els centres educatius han estat desinfectats, compten amb protocols d’actuació i amb plans de contingència adaptats a cada centre. Entre les mesures de seguretat i higiene que es duran a terme a les escoles i instituts destaquen les següents:

 • Serà obligatori dur mascareta per part del professorat, el personal dels centres i l'alumnat a partir de 6 anys en tots els espais educatius.
 • Els centres estaran oberts tot el curs assegurant els seus serveis a menors amb necessitats especials o famílies vulnerables. El personal reduirà a l’imprescindible la seua presència en el centre.
 • Es designarà una persona responsable per a tot allò relacionat amb la #COVID19.
 • Es mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres.
 • En educació infantil i en primer cicle de primària, l’alumnat s’organitzarà en grups de convivència estable i no s’aplicarà la limitació de distància.
 • La mascareta serà obligatòria a partir de 6 anys.
 • Es realitzarà una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa.
 • S’intensificarà la neteja dels centres, especialment en els banys i superfícies de major ús.
 • Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions, almenys durant 10-15 minuts.
 • Als menjadors serà obligatori mantindre la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres, excepte entre els alumnes/as del mateix grup de convivència estable.
 • Al transport escolar serà obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys i recomanable entre els 3 a 5.
 • Es prendrà la temperatura corporal a tot l’alumnat i el personal de manera prèvia a l’inici de la jornada. Si això es fa en el centre educatiu, haurà de dur-se a terme evitant aglomeracions.
 • Les persones que tinguen símptomes compatibles amb la #COVID19 no acudiran al centre.

D’altra banda i per tal de reforçar l’activitat educativa, cultural i esportiva del nostre alumnat, s’ha destinat una inversió de 32.000 euros per a la realització d’activitats extraescolars.

A més, s’augmentarà la inversió en despeses dels centres educatius, amb un augment de 72.582 euros més per què els centres de la nostra localitat puguen adaptar-se a les noves situacions que es donaran amb motiu de la pandèmia.