L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.479
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:34.923

divendres, 21 d’agost del 2020

INFORME IMPORTANT: Protocol d'inici de curs en els centres escolars valencians davant la Covid-19

 

Nota prèvia: Som conscients que el text resulta un poc llarg. Hem resumit el possible procurant que no perda l'esperit i la informació que cal saber a tots els integrants de les comunitats educatives de Tavernes, i en especial els cursos d'infantil i primària. Llegiu-lo amb deteniment, en benefici de tots.    

S’acosta la tornada al col·legi i estem amb l'ai al cor davant l'imprevisible i l’esdevenidor que ens marcarà la Covid-19 amb seguretat.

El País Valencià és la primera autonomia que disposa d’un protocol impulsat per la Conselleria d’Educació que presideix Vicent Marzà, conseller de Compromís. Marca les regles del curs 2020-2021  i per a dur-lo a cap, Marzà ja ha anunciat la contractació de 4.374 mestres i professors, segons l’acord amb sindicats i representants de l’escola concertada.

El protocol, el primer a l’estat espanyol, pretén assegurar el compliment dels objectius educatius i de sociabilitat i oferir un entorn segur per a l’alumnat i els treballadors. Contempla la informació sobre la Covid-19 i a les mesures preventives se sumen la limitació o el control del contacte interpersonal.   

 
EXEMPCIÓ D'ACUDIR AL CENTRE

- Les persones que tinguen alguna simptomatologia associada al coronavirus i no podran tornar fins que sanitat confirme l’absència de risc.
 
-  Les que hagen estat en contacte estret amb una persona afectada.
 
-  Els treballadors vulnerables només podran tornar a la faena quan la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta sanitat. 
 
 
 GRUPS DE CONVIVÈNCIA DE L’ALUMNAT

Els grups de convivència estables per a l’alumnat més menut és l’opció que es considera millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis  i possibilitar també la socialització i el joc entre ells.

-      Educació infantil: s’hauran de canviar diàriament els llençols i els coixins dels matalafets usats pels menuts en el plemigjorn. Després del canvi de bolquers, es desinfectarà el canviador. Grups com a màxim de 20 escolars que es podran configurar amb alumnes de fins a tres nivells educatius

-        Educació primer i segon de primària: Els grups  com a màxim, de 20 escolars i es podran configurar amb alumnes dels dos nivells.

-     En tercer, quart, cinqué i sisé de primària: Grups d’un màxim de 20 alumnes i es podran ajuntar dos nivells educatius consecutius.

-       Centres d’educació especial: S’organitzaran per tutories i crearan nuclis de convivència per etapes (com a màxim de 20 alumnes) o segons el criteri establert des de la direcció de cada centre.

El protocol diu que “les persones membres dels grups de convivència podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta ni usar màscara”. També es recomana evitar la interacció entre els diferents grups o limitar al màxim els contactes. 

 

LA MASCARETA

La mascareta no és obligatòria en educació infantil ni tampoc en primària,  sempre que es tracte d’un mateix grup de convivència estable. La màscara és obligatòria a partir de l’educació secundària i en el transport escolar.

El professorat d’infantil i primària podrà usar de manera voluntària la mascareta amb el grup de convivència estable, mentre que a partir de la secundària és obligatori i a més cal mantindré la distància interpersonal d’1,5 metres..

ESPAI COVID-19 I ZONES COMUNES

Espai COVID-19: Zona prevista per aïllar a qualsevol persona que inicie símptomes compatibles amb el coronavirus. La sala tindrà bona ventilació i la persona adulta que detecte el cas haurà d’acompanyar l’alumne fins que un familiar o tutor legal l’arreplegue.

El document remarca que tot centre s’ha de posar a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública per facilitar la informació que calga per organitzar la gestió adequada de possibles casos i l’estudi i el seguiment de contactes.

Zones comunes:  priorització d’espais a l’aire lliure i mesures de distanciament al pati, com l’escalonament dels horaris de descans o el reforç de la vigilància, entre altres. Els centres hauran de reduir les interaccions amb el personal extern. En el cas de l’alumnat amb necessitats específiques, l’assistent personal només podrà tindre contacte amb el grup d’alumnes, haurà d’utilitzar màscara i mantindre la distància interpersonal d’1,5 metres. 

 

MENJADOR ESCOLAR:

Els alumnes en entrar i en eixir del menjador escolar han de rentar-se ben bé les mans amb aigua i sabó i amb el recordatori sempre que no poden compartir aliments, utensilis o begudes.

El centre ha d’organitzar el menjador i els horaris perquè siga possible el compliment de la distància interpersonal d’1,5 metres, excepte si és un grup de convivència estable. El terra tindrà pintat un circuit on serà obligatori l’ús de màscara i es senyalitzarà l’entrada i l’eixida del recinte i dels espais d’espera. El menjador s’ha de netejar i ventilar amb una atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents. També es contempla l’ús de les aules per a menjar només si es tracta de grups estables.

 

 

EL TRANSPORT ESCOLAR

Els centres hauran de fomentar el transport a peu o bicicleta dels alumnes i treballadors i en col·laboració amb els ajuntaments, es marcaran rutes segures i aparcaments de bicicletes. Dins del centre, la direcció reduirà els desplaçaments dels escolars i amb línies de separació en terra, es facilitarà el trànsit i accés a les aules de manera ordenada.

El transport escolar contempla l’obligatorietat de l’ús de màscares per a majors de sis anys i recomanat en majors de tres anys, excepte causes justificades. El protocol recomana al servei de transport que dispose de màscares en el vehicle per si a algun alumne se li oblida o li cau a terra. L’assignació de seients procurarà que les interaccions físiques es limiten al màxim. Els usuaris del transport escolar hauran de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i l’empresa contractada s’encarregarà d’assegurar la neteja, la desinfecció i la ventilació dels vehicles.

Les activitats extraescolars s’ajustaran a l’evolució de la pandèmia. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CENTRES

Els centres han de posar especial atenció a la neteja i a la desinfecció de les instal·lacions amb la ventilació diària almenys cinc minuts abans d’iniciar una activitat o el reforçament de la neteja dels filtres d’aire.

Almenys una vegada al dia es netejaran i es desinfectaran les instal·lacions, especialment poms, taules d’ús comú, telèfons o ratolins d’ordinador. A més, la roba específica per a activitats del centre (pitets o bates) es recomana que es rente diàriament.

El protocol assigna als centres educatius  “un paper fonamental en el desenvolupament de la infància i de la societat en general. El dret a l’educació i el dret a la protecció de la infància han de ser una prioritat en la recuperació després d’una crisi”.

Protocol complet

 http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_VAL.pdf/