L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.771
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 54.398

divendres, 14 d’agost del 2020

El bon estat de les aigües facilita la retirada de clomofora en alguns punts del llac de la Goleta


Les analítiques de l'aigua del llac de la Goleta que realitza els darrers mesos la "Fundació Limne" dins del programa d'estudi general del llac, confirmen el bon estat de les aigües gràcies també a les recents millores efectuades per l'Ajuntament de Tavernes, entre les quals cal esmentar la instal·lació d'una bombes d'impulsió d'aigua al llac de major potència en el punt del canal San Pablo. 

La "Fundació Limne", com vam informar, des de fa mesos treballa en un projecte que pretén esbrinar les actuacions que calen al llac i que queden com accions definitives a dur a cap per mantindre la qualitat de les aigües en les millor condicions. L'empresa va recomanar a l'Ajuntament buidar cada dia una quantitat d'aigua i procedir després a reposar-la fins que el nivell del llac siga el considerat adequat, cosa que feien les bombes d'impulsió ubicades en el canal esmentat. S'intentava reduir el calfament excessiu de l'aigua que perjudicava l'ecosistema. 

Punt d'entrada d'aigua al llac

Inicialment la renovació buidar-omplir era un procés lent, perquè les bombes impulsores no eren de gran potencia, a més que el rendiment no era òptim pels temps de les bombes, amb la qual cosa aprofitant l'espatllament d'una d'elles l'Ajuntament ha procedit per canviar-les per altres, més potents, perquè impulsen més aigua, s'ha ampliat el calibre en el punt de presa d'aigua, i la conducció, amb la qual cosa no estan tant de temps en funcionament i ajuden també als bufadors d'oxigenació existent.

Les conseqüències en pocs dies ha estat una millora del nivell d'oxigen dissolt en l'aigua, més oxigen, i un canvi de temperatura espectacular de manera que s'ha capgirat la situació actual, i allò que abans era una temperatura pràcticament igual en la superfície i fons del llac, en aquests moment la diferencia de temperatura fons-superfície és notable i ajuda a la renovació de l'aigua.

 

El llac amb part de clomofora retirada

CONTROLAR EL NIVELL DE CLOMOFORES

La "Fundació Limnen" havia aconsellat mantindre les algues clomofores que han crescut i, encara que estèticament la vista no era massa bonica, l'objectiu que es buscava era impedir un excessiu calfament en evitar que els raig del sol arribaren al fons. Un excessiu calfament de l'aigua, com ja ha passat en altres ocasions,  podia tindre conseqüències negatives en la fauna del llac, a més que s'aprofitava dels efectes positius de l'alga en l'oxigenació. 

Això ha estat així fins avançar els estudis del llac i del seu comportament i, vist l'eficiència de les mesures preses quan a la renovació per les bombes i control de la temperatura, es va decidir fa uns dies iniciar una prova consistent en eliminar una part de les algues i vore com respon el llac.

La regidora de Medi Ambient, Mònica Palomares, de Compromís, ens comentava que “la gent se’ns queixava pel que consideraven que era brutícia i una mala imatge per les algues, cosa que no es tal, i els comentaris venien més per motius estètics que de salubritat. Hem eliminat una part de les algues clomofores per vore amb analítiques com respon el llac. L’objectiu també és conèixer la massa vegetal que pot suportar el llac, i a la llarga, determinar una una situació ideal cosa que s’aconseguira amb un equilibri entre algues, la fauna i les condicions de les aigües. En això hem avançat i ho coneixerem millor amb estudis com analítiques de l’aigua, estat de l’oxigenació, control del nombre d’animals que hi viuen. Una vegada determinats els paràmetres òptims, l'Ajuntament sabrà el que podrà o no fer en cada moment, segons les circumstàncies que travesse el llac".

 

Recordem que el llac de la Goleta és una formació artificial, tancada, que arreplega les aigües procedents de la pluja de la zona urbana, amb la qual cosa el nivell i situació de les aigües és canviant i determinat massa vegades pels fenòmens de l'oratge, 

El govern de Compromís ha dut a cap diverses millores els darrers cinc anys (draga del llac, instal·lador de filtres biològics, filtres que eviten entrada d'objectes des de les canonades de pluvials, el bufador,... sense aconseguir allò que seria un "estat ideal", que sempre és difícil aconseguir per l'imprevisible de l'oratge. 

Els estudis que s'efectuen tenen com a objectiu determinar unes pautes d'actuació concretes quan a manteniment del llac, de manera que siga un lloc atractiu i de perfecta salubritat, cosa que enguany ja s'ha aconseguit amb unes aigües netes i transparents, sense olor, i només amb eixa gran massa de clomofores com a contrapartida, amb uns efectes que són estètics i que ara s'intenta reduir.