L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.148
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:78.555

dilluns, 24 d’agost del 2020

Avui una bona noticia: El BOP publica la informació pública del mur de defensa contra inundacions del Vaca

 

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha iniciat el tràmit d'informació pública de les obres plantejades com a mesures correctores de la inundabilitat en  Tavernes, i mes en concret les que l'Ajuntament contempla dins del projecte “Condicionament ambiental i defensa contra les inundacions del riu Vaca. Sector Vergeret”.

La informació publica, tal com publica el BOP de València del dia d’avui, durarà un mes, i es podrà examinar la documentació aportada per la Confederació i presentar les al·legacions que es consideren  en el registre de la pròpia Confederació de la Avinguda de Blasco Ibáñez, o per qualsevol altre mitjà admés per les disposicions vigent.

 

Una bona notícia després de 5 anys de gestions i treballs

La notícia és molt positiva per a Tavernes i tanca els tràmits que durant prop de 5 anys ha dut a cap el govern municipal de Compromís amb la Confederació, principalment en la passada legislatura, quan es va presentar el projecte del mur que perimetra el nucli urbà i impedeix el desbordament del va riu Vaca en la ciutat.

El projecte, com hem publicada en moltes ocasions, va haver de tornar-se a redactar i corregir per les exigències de la Confederació per a poder donar el vistiplau. La publicació d’avui en el BOP del tràmit d'informació pública arriba després d'anys de gestions dels governs de Compromís amb Jordi Joan i ara Sergi González com alcaldes, i sempre sota la responsabilitat i treball tècnic en l’àrea d’urbanisme i obres dut a terme pel regidor de Compromís, Josep Llácer, que  ha mantingut sempre un estret contacte amb els responsables de la Confederació per a consensuar el projecte final.

Un projecte final que solucionarà els defectes que, des del punt de vista de la inundabilitat, ha tingut des del primer dia la urbanització del Vergeret, amb una gran part construïda en zona inundable, cosa consentida en la seua construcció pels governs del PP a pesar de no comptar amb l’autorització de la Confederació.

Tal com el mateix regidor Josep Llácer ha manifestat en múltiples ocasions en els plens municipals, “el govern de Compromís continua donant solució a les empastrades que ens va deixar en herència el PP”, i com es va explicar en el seu dia, el projecte de mur que comença a veure la llum definitiva, ha de donar resposta a la sentència judicial i retornar a la legalitat el conjunt d'edificis que actualment estan construïts en la denominada zona de policia del riu Vaca.

 

Un resum del projecte a executar

El BOP publica també els treballs a realitzar per a dur a terme el projecte, on després de la demolició d'obres existents i preparació del terreny, es construirà un terraplé que servirà de protecció contra inundacions, amb una amplària de coronació de 2 m i talussos amb geomalla de reforç.  Al mateix temps es realitzarà una integració ambiental i paisatgística, amb eliminació d'espècies al·lòctones i plantació d'arbres i arbustives autòctones.

Com a final s'efectuarà la reposició dels ferms de les calçades, voreres i paviments d'espais lliures amb zones verdes i dues zones de mirador.  Es contempla l'execució de sanejament i drenatge, amb la integració dels col·lectors que aboquen al riu i reposició de tres punts d'abocament d'aigües pluvials, completat amb  la instal·lació de xarxa de reg i aigua potable.

El mur de contenció que perimetra el nucli urbà de Tavernes és de diferent tipologia (altura i longitud)segon el punt de construcció destacant el situat al costat de l'actual pont que ha d'albergar la comporta de tancament, de més de 10 metres de llarga, que estarà sempre oberta però es tancarà quan hi haja perill de desbordament del Vaca.

 Noticia desenvolupada a partir del BOP i pdf de Confederació. La qualitat de les imatges és l'existent en el pdf.