L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.263
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:40.362

dissabte, 29 d’agost del 2020

INFORMACIÓ IMPORTANT: Els centres educatius vallers iniciaran les classes a partir del dia 7 de setembreEl Fòrum Educatiu Valencià (representants de la Conselleria, sindicats de l’ensenyament, representants de les mares i els pares, patronals de l’ensenyament concertat, associacions de directores i directors i els representants de l’alumnat) que la tornada a l’escola serà progressiva, entre el 7 i l’11 de setembre .

El Fòrum Educatiu Valencià, que va comptar amb la presència del conseller Vicent Marzà, va repassar les mesures de seguretat, protecció i higiene per al començament, concretades en elprotocol d’inici de curs que ací vam publicar fa uns dies, i que es resum: augment de professorat, reducció de ràtio, grups de convivència estables i grups d’alumnes amb distància d’un metre i mig, les mesures d’higiene, la desinfecció dels centres educatius, la senyalística dels espais comuns del centre, el menjador escolar, el transport escolar, mesures per al pati i l’establiment de l’espai covid-19 a cada centre educatiu.

La reunió va marcar el mecanisme específic que garantirà, en el cas de Tavernes i totes les poblacions, la coordinació àgil i efectiva centres educatius-centres de salut en cas de detectar contagis.  També es va confirmar la incorporació com a mesura de reforç d’obligatorietat de dur mascareta per part del professorat, el personal dels centres i l’alumnat a partir de 6 anys en tots els espais educatius.

El Fòrum Educatiu Valencià va considerar que les mesures són adequades  i tenen les condicions òptimes per a fer pedagogia, tant a l’alumnat com a les famílies, sobre com han de ser les dinàmiques de protecció i higiene als centres educatius.

AUTONOMIA PER ORGANITZAR L'ENTRADA I ALTRES MESURES

Els centres de Tavernes, com la resta de poblacions, tenen total autonomia per a organitzar el retorn a classe en el tram de dies del 7 a l’11 de setembre. Per tant podran decidir que tot l’alumnat vaja a classe des del dia 7, perquè les seues circumstàncies són favorables, i altres triaran entrar per grups o etapes educatives, a poc a poc, perquè consideren que és millor per al seu context.

Com a indicació a pares i mares està l'obligatorietat de fer el control abans d’eixir de casa, i amb una temperatura superior als 37'5ºC no s'haurà d'anar a classe per poder indicar possible simptomatologia compatible amb la COVID-19. En aquestes circumstàncies, si l’alumne/a té febra, a més de no acudir al centre educatiu s'ha de contactar amb el seu centre de salut pel bé de tota la comunitat educativa .

Els centres educatius vallers han de disposar de material per prendre la temperatura també al llarg de la jornada escolar al professorat, l’alumnat i demés personal, i activaran el protocol de coordinació amb el Centre de Salut de Tavernes en cas que algun/a alumne/a tinga febre.

El metre i mig, la mascareta a partir dels 6 anys i els grups estables de convivència són instruments que acompanyaran els alumnes vallers al llarg de tot el curs, tot per assegurar un curs amb la màxima presencialitat. Aquestes mesures, comptant amb la col·laboració dels pares i mares, es considera podran controlar un possible cas i  minimitzar els seus efectes i el contagi als seus companys.

Cal indicar que a l’Educació Infantil, Primària i primer d’ESO, els alumnes faran les classes de forma completament presencial, mentre que a la resta Secundària i Batxillerat es pot plantejar ‘dies alterns’ en funció de les necessitats de cada centre.  

Els centres educatius per evitar a la massificació, poden organitzar dins de les possibilitats l’entrada dels menors per diferents accessos, igual que les sortides i les estades als patis i zones esportives, que es farà en horaris escalonats, emprant les files que siguen necessàries i sense l’acompanyament dels pares.

COM ACTUAR DAVANT LA SOSPITA D'UN CAS COVID-19

Si es considera que un alumne presenta amb símptomes compatibles amb la covid-19, el protocol estableix que el professor l’acompanyarà als “espais covid” que tindran habilitats tots els centres vallers, on romandrà aïllat, i s’avisarà a la família i a les autoritats sanitàries, que determinaran els passos a seguir.