L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 910
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 24.855

dimecres, 10 de novembre del 2021

L'Ajuntament proposa adjudicar les obres d'acabament de la piscina per un valor total de 870.911 eurosL’Ajuntament de Tavernes, a través de la mesa de contractació, ha proposat l'adjudicació a la UTE Electrotecnia Monrabal SLU- Inversiones Exposición soción SL les obres d’acabament de la piscina coberta per un valor total de 870.911 euros (Iva inclós). L’oferta econòmica de la UTE proposada millora a la baixa en un 12’2% el valor inicial previst que era de 991.915 euros (iva inclòs).

Un total de 5 empreses presentaren oferta per a les obres, de les quals la mesa de contractació de l'ajuntament en va excloure 2 per no disposar de la classificació requerida en les bases de contractació.

L'alcalde de Tavernes, Sergi González, president també de la Mesa de Contractació que ha valorat les ofertes rebudes ens ha expressat la seua satisfacció per haver arribat a aquest punt, "molt important perquè permetrà acabar les obres, previstes per a uns 6 mesos, i iniciar després el procediment per a la gestió. El govern municipal està posant tot el seu interés i esforç per dotar els veïns de tots els serveis que milloren la seua qualitat de vida i facen avançar la nostra ciutat". 


I és que com ens ha comentat,  la piscina s'uneix a un conjunt d'obres i inversions executades, que s'estan executant o a punt d'executar, com són des de equipament esportiu amb el canvi de gespa del Camp de Futbol, a la construcció del col·lector en la platja, l'execució de la mota del riu Vaca que permetrà legalitzar la zona El Vergeret, la via verda de l'antic trenet, o moltes millores en carrers de la ciutat, entre altres.

El proces de les obres i millores de l'empresa

L'empresa proposada haurà d'iniciar el procediment de presentació de documentació i efectuar l'acta de replanteig de l'obra a executar a partir del qual hi ha el termini de 6 mesos per a executar les obres.

L’empresa proposada com a adjudicatària, la UTE Electrotecnia Monrabla SLU -Inversions Exposición SL, ha presentat un conjunt de millores, un factor que li ha servit també per a incrementar la seua puntuació. Les ofertes presentades són :

1. Certificat de sostenibilitat i eficiència energètica:

L'empresa obtindrà l'avaluació de l'edifici per a la classificació BREEAM, que reflectirà el comportament global de l'edifici i avaluarà i classificarà l'impacte mediambiental de la nova edificació. 

 

2. Millora equipament:

L'empresa subministrarà i muntarà un dispositiu electrònic d'alta lluminositat i dígits en led per a mesurament de paràmetres ambientals (temperatura, humitat i CO₂), incloses sondes, completament instal·lat i connectat.

3. Millora instal·lacions:

Recobriment de xapa d'alumini de gruix 0,6 mm en l'àmbit de la sala de calderes i d'acumuladors situada en planta soterrani i en l'exterior de tots els elements com canonades, vàlvules,  equips de control , etc.

4. Millora zona ombra:

L'empresa subministrarà i muntarà una pèrgola en terrassa situada al costat de la cafeteria en la façana sud d'aproximadament 150 m². (vore dibuix davall)


 5. Augment del termini de garantia obra, instal·lacions i impermeabilitzacions: 

L'empresa ha ofert 5 anys addicionals del termini de garantia per sobre dels 2 anys del plec de clàusules administratives particulars.

La millora del termini de garantia redunda en l'economia municipal, al no haver de dedicar-se els Serveis Municipals encarregats a la reparació d'aquestes deficiències, comportant un estalvi econòmic, i podent-se dedicar a altres actuacions de manteniment a la ciutat.

La garantia inclourà els equips de les diferents instal·lacions (climatització, calefacció, electricitat, filtració i depuració, etc.), i, les diferents impermeabilitzacions, (soterrani, gots, cobertes) per sobre dels dos anys estipulats com a mínim en el present plec.

 

 

6. Millores al Pla de control de qualitat:

Les proves d'estanquitat en el volum que engloba la piscina coberta, mitjançant la prova Blowerdoor, per a detectar i reparar infiltracions no desitjades, seran executades per l’empresa.

7. Millora equipament complet per a piscina.

Se subministrarà per part de l’empresa un conjunt d’elements usats en la piscina com són boles de suro anti-ones de 25 metres, pals de senyalització, cèrcols salvavides, suports per a cèrcols salvavides i carro per a recollir les boles de suro i  el seu transport.

8. Renovació total instal·lació solar tèrmica

L'empresa realitzarà el total desmuntatge, subministrament i instal·lació, sense cap cost per a l'Administració, de la totalitat de les 128 unitats de captació solar muntats en bateria de col·lectors, d'igual o similars especificacions tècniques que les existents.