L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.535
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:76.494

dijous, 17 de juny del 2021

INFORMACIÓ de tot el que cal per a sol·licitar beca de menjador al curs 2021-2022.

 menjador escolar


La Conselleria d’Educació ha obert el termini per a sol·licitar les beques de menjador, on invertirà un total de 73,4 milions d’euros. S'ha augmentat la partida per construir un sistema educatiu més igualitari on tot l’alumnat tinga accés a les mateixes oportunitats. 

La quantia de les ajudes serà de fins a 4,25 euros diaris per a Infantil, Primària i ESO; de fins a 5,44 euros per a Educació Especial; i, finalment, de fins a 12,25 euros al dia per a l’alumnat escolaritzat en escoles llar.

El termini està obert fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si es continua en el mateix centre escolar, o durant el període de formalització de la matrícula si hi ha un canvi de centre educatiu.

Les famílies amb accés a la Web Família, i que ja van demanar la beca menjador en el curs anterior, ja poden accedir a l’aplicació per a descarregar-se l’esborrany de l’ajuda, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo en el centre on s’haja realitzat la matrícula per al curs 2021-2022.

Les famílies que no tenen accés a la Web Família, però que ja van sol·licitar l’ajuda el curs passat, serà necessari que sol·liciten l’esborrany en el centre d’escolarització.

Les famílies que la demanen per primera vegada hauran de presentar tant la sol·licitud, com la documentació acreditativa que se sol·licite al centre on s’ha realitzat la matrícula de l’alumnat. 

Tota la informació: a través de la web de la Conselleria.

 

 Ajuts individualitzats de menjador. Curs 2020-21 – Col·legi La Immaculada

Qui pot sol·licitar les beques menjador

L'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial i en el tercer nivell d’Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

Així mateix, no s’haurà de sobrepassar els llindars màxims de renda que s’han fixat: 24.089 € anuals per a famílies de dos membres; 32.697 € per a famílies de tres membres o 38.831 euros anuals per a una família de quatre membres. Es tindrà en compte la renda de 2020.

Seran beneficiaris directes i rebran l’import màxim, l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió; el de segon cicle d’Infantil i Primària o Secundària que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència; l’alumnat que es trobe en situació d’acolliment residencial o familiar, així com els fills i filles de les famílies acollidores; els menors víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme; i l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat, o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat.

Gratuïtat del menjador escolar

La Conselleria d’Educació vol aconseguir, de manera progressiva, la gratuïtat del menjador escolar, gràcies al creixement progressiu de les ajudes seguint el model de la gratuïtat dels llibres de tex. En  els últims anys, el pressupost destinat a les beques de menjador s’ha anat incrementant significativament. En el curs 2015-2016, el pressupost estava en 52 milions d’euros, des del curs 2018-2019 ja se superen els 70 milions.