L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.291
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 41.806

dilluns, 5 d’octubre de 2020

La Junta de Govern ha celebrat avui la primera sessió, que ha estat pública i també retransmesa per streaming.

  

Avui s'ha celebrat la primera sessió de la Junta de Govern Local  des que el plenari va aprovar delegar-li les atribucions contemplades en la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i que ha estat transmesa per streaming perquè pogueren visualitzar-la els veïns i veïnes.

Abans de passar als punts de l'ordre del dia, l'alcalde Sergi González, va explicar que la Junta de Govern Local (constituïda pels regidors tinents alcaldes i tenen competències delegades) és un organisme que ha d'existir en tots els municipis de més de 5.000 habitants i té les seues atribucions estan reconegudes per llei. 

Així, l'alcalde manifestava que: "la decisió aprovada en el plenari d’agost li atorga a la Junta de Govern les atribucions que li corresponen per la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), tot amb l'objectiu d'agilitar la tramitació d'expedients.

S'aproven dictàmens prèviament examinats en les Comissions Informatives, en les quals els grups de l'oposició han participat i han presentat les seues proposicions. No implica cap falta de transparència, i de fet aquesta sessió s'està .retransmetent ara en directe per streaming, perquè qualsevol ciutadà la puga vore. També l'ordre del dia i l'acta són públics

Es una pràctica habitual en els Ajuntaments de tots els colors, amb independència del partit que governe. Se celebra públicament i es transmet".
 

En aquesta primera sessió s'han aprovat per unanimitat tres punts:

- Dictamen de la proposta de la Regidoria de Contractació sobre l'adhesió de Tavernes a la xarxa valenciana pel benestar dels animals de companyia

- Factures Municipal 

- Ratificar per la Junta de Govern l'adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030, tal com es va aprovar en el plenari del passat mes de juliol.