L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.642
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 8.395

dimarts, 6 d’octubre de 2020

EL CASTELL DE MARINYÉN (V): Altres edificacions - Els aljubs

En deixar el cos principal de la lloma, on es troben les estances que hem estat explicant els passats dies,  podem accedir  a un conjunt d'edificacions bastides a la part  nord-oest de la fortalesa mitjançant una senda estreta bastant perillosa per donar al barranc.

Totalment enderrocades, hi resten quatre estructures que tenen llurs cantonades, portes i finestres rectangulars construïdes amb carreus, molt  bastament treballats, mentre  els murs són de maçoneria  i tàpia, amb unes mides de caixes sobre el metre  i mig, construïdes segurament en el segle XVI.

Els treballs d'arqueologia efectuats pels arqueòlegs Campos i Verdú a finals de l'any 2006 descobriren restes ocultes per l'espessa vegetació, adossades a l'aljub inferior, amb una funcionalitat no gens clara, però que semblen ser torres defensives pera protegir el cos principal del castell i  més segurament el proveïment d'aigua,  element imprescindible en una fortalesa en altura.

També en aquesta zona es varen trobar dues habitacions soterrades, adossades a la muralla  superior sud-oest, que possiblement guarden relació  amb  el conjunt d'estructures existents al voltant  de la torre de l'homenatge.

No podem acabar aquesta fonamental descripció del castell, sense esmentar les cisternes o aljubs, estructures importants dins dels elements del castell de Marinyén, de les qual n'hi ha localitzades tres, una a la part  est del turó i les altres dues a la zona nord-oest.

L'aljub de la part  est s'ubica enfront de la capella, de la qual el separa el corredor que fa d'entrada general al recinte. La forma és d'un paral·lelepípede irregular  de 2,80 m. d'amplària a la part més estreta i de 3.20 m. a la part més ampla per 9,50 m. de llargària. Els murs són d'encofrat a base de morter de calç i pedres,  amb incisions en ziga-zaga, tècnica musulmana que afavoreix la unió de l'arrebossat pintat  a la mangra. La volta de canó en rajola avui dia està completament enderrocada.

Els altres dos aljubs  estan situats  a la part  nord-oest de la lloma,  a diferent  nivell, però comunicats de manera que el superior, de planta quadrangular, li trascola l'aigua  sobrant a l'inferior, de forma  rectangular i més gran,  que també arreplega l'aigua de pluja  i la provinent d'una  petita font que hi brolla. Els dos presenten les incisions en ziga-zaga ja esmentades al primer aljub.

 

 Pròxim: Epíleg: de Marinyén a Castell de la Reina Mora

Fotografies i notes històriques: © "El castell de Marinyén" (2009) de Miquel Joan