L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.263
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:40.362

dijous, 3 de novembre del 2022

La Generalitat contempla 300.000 euros en el pressupost del 2023 per a la redacció de la variant de Tavernes

 

La Generalitat Valenciana, a través de la Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible ha inclós en el pressupost del 2023 una partida per a iniciar la redacció final del projecte “Variant de la carretera CV-50  a Tavernes de la Valldigna i connexió amb la N-332”.

Segons l'avanç de pressupost que ha donat a conéixer la Generalitat, i que s'aprovarà amb tota la seguretat en estar consensuat pels partits que composen el Govern del Botànic en majoria, es contempla una partida total de 300.000 euros, dividida en dues anualitats, 2023 i 2024, a parts iguals.

 

 

La redacció final del projecte arriba després que, tal com vam publicar el passat mes de juliol, la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, va donar a conéixer la resposta a les al·legacions del projecte, entre les quals hi havia les presentades pel govern municipal de Tavernes.  Redactades per l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, foren firmades pel regidor responsable Josep Llàcer, de Compromís, i afectaven i milloraven el projecte inicial.

Les millores del projecte final a proposta del govern municipal

Recordem quines foren, perquè s'han de contemplar en la redacció final, i conservem la paraula original del document "Contingut" referit a allò que al·legava el govern municipal.

Contingut 1:

Inici de la variant. La rotonda 1 enfront Asfaltos Chova

En relació al primer tram, des de la  Glorieta  1  fins  a la  confluència  del  riu  Vaca amb el  Malet, es demanava incrementar el gàlib i la rasant de la nova carretera, augmentant el gàlib en els passos inferiors de 3 metres d'altura per a permetre el pas de camions, per exemple de recollida de residus o recol·lectors de taronges.

La demanda es va estimar, i els dos  camins  afectats,  el  de l'Ecoparc  i el  d'accés al  Molí de Tonet, es dotaran de gàlib suficient als encreuaments.

  Contingut 3:

Nou emplaçament de la glorieta 2

Petició de desplaçar  la  Glorieta  2 i les  connexions  a camins  rurals  fins  a la  nova traça del pont  que  des de l'Avinguda de Malta configurarà l'accés sud al nucli  urbà. Es preveu demolir el  pont   actual pels problemes  de  desbordaments  i inundacions que provoca.

Es va estimar, i per tant es modifica la localització de la Glorieta 2 i es posiciona segons la sol·licitud del govern municipal, amb un trasllat cap a l'est, un centenar de metres.

Contingut 4

Estudi dels possibles impediments a la circulació dels camions, sobretot en els accessos de les glorietes als camins rurals i accés a la subestació elèctrica i molí fariner del Camí del Plà, entre altres.

Es va estimar i es veu raonable millorar  els  entroncaments dels  camins  de servei  amb el  viari  rural  i amb els trams d'accés a glorietes.  En el camí del Pla s'incrementarà el gàlib del pas inferior previst per facilitar la circulació directa de camions.

 Contingut 5:

Nova localització de la glorieta 3

Petició de desplaçar la  Glorieta  3  cap al sud i alinear-la amb el Passeig Colom  i el  traçat del  bulevard  previst  en el  Sector residencial  8  i 9  del  vigent  PGOU, permetent connectar la variant amb el camí de l’Hort d’Herrera i el camí de Gandia.

La petició es va estimar en la seua totalitat.

 Contingut 6:

 

Nou traçat entre la glorieta 4 i la 5

Petició de mantindre l'existència d'accessos directes a la CV-50  des de les naus i parcel·les industrials, i afecta el quart tram (de la Glorieta 4 fins a la Glorieta 5).

S'estima la petició. Tot i que el Projecte Bàsic preveia un  vial interior en el polígon El Teularet, davant la  impossibilitat  d'executar-lo,  es mantindrà  l'accés directe a la CV-50, tal com està avui dia. Com que el projecte contempla un  tram de calçades separades, els únics moviments possibles serien a dretes, tal com  ocorre en l'actualitat.

Breu història de la variant

La nova variant té com a objectiu eliminar el trànsit per dins del nucli urbà de Tavernes i millorar la connectivitat amb el corredor costaner que formen la N-332 i l'AP-7. És un llarg desig de Tavernes que, a poc i poc i sobre tot a partir de la passada legislatura, va prenent forma tot i que pot tardar encara uns quants anys. En el 2023 entrarem en la fase de redacció definitiva del projecte, una vegada superats els punts conflictius que podrien representar l'informe de l’avaluació ambiental i l'Estudi d’Integració Paisatgística, així com donar resposta a les al·legacions presentades.

 

La primera notícia antecedent de la ronda actual la tenim en el 2006, quan el govern del PP de la Generalitat va informar d’un projecte, que va arribar a publicar en el DOGV del 28 de març del 2006, però com a fum (com els PAIs Bancaixa i Granata, i la depuradora) es va envolar i mai es va saber res més ni es va dur a cap, tot i que el PP va anunciar en diverses vegades en el 2007-2011 que era imminent.

El govern de Compromís inicia les gestions en la legislatura 2011-2015, però les peticions i reunions de l'aleshores alcalde Jordi Joan amb el secretari autonòmic, no van servir per avançar res.  Una situació que canviarà en la passada legislatura (2015-2019) quan les gestions de l'alcalde Jordi Joan i del regidor d'Urbanisme, Josep Llàcer, amb  els nous responsables autonòmics, van impulsar la redacció d’un primer avanç de projecte, presentat l'abril del 2019, amb tres possibles traçats. 
 
 
Imatge d'una de les últimes reunions en Conselleria per a la futura variant de Tavernes
 
 
Finalment l’opció triada i presentada per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va ser el projecte conegut com a “Variant de la carretera CV-50 a Tavernes i connexió amb la N-332” que compta amb l'informe de l’avaluació ambiental i l'Estudi d’Integració Paisatgística.

El 28 de desembre del 2021 es presentava a Tavernes el projecte, valorat aleshores en més de 25 milions d’euros,  amb el doble objectiu d'eliminar el trànsit pel nucli urbà de Tavernes i millorar la connectivitat amb el corredor costaner que formen la N-332 i l'AP-7.

Elaboració pròpia a partir del pressupost de la Generalitat, els pdf publicats per la Direcció General d'Obres Públiques tant del projecte bàsic presentat el desembre del 2021 com el de resposta a les al·legacions presentades per organismes oficials, partits polítics, entitats i associacions.