L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.585
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:59.660

dimarts, 15 de novembre del 2022

El ple aprova iniciar l'exposició pública de la nova depuradora, la qual suposarà una inversió superior als 36 milions


Nova depuradora (en groc) i canonades (en roig) als nuclis urbans vallers

 
L'Ajuntament avança en els tràmits de construcció de la nova depuradora i, ahir en el ple, es va aprovar la versió preliminar del "Pla Especial de Reserva de Sol" de la nova EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) i l'inici de l'exposició pública. La seua construcció és condició precisa per poder seguir endavant en la gestió de diversos sectors urbanitzables de la platja i el poble.

El regidor d'Urbanisme i Obres, Josep Llàcer, ens ha explicat que "es tracta del document urbanístic més important que s'està tramitant de la depurador. Com marca el conveni amb la Generalitat, l'Ajuntament s'encarrega de redactar els documents i projectes de la nova EDAR  així com del programa expropiador dels terrenys. Després serà la Generalitat qui construirà la nova infraestructura, que implica també desmantellar les 3 depuradores existents actualment, per a la qual cosa hi ha prevista una inversió total de 36.667.297 euros". 
 
EDAR: Ubicació, conduccions i estacions de bombeig

 
Allò que el ple va aprovar ahir.

El ple per unanimitat va aprovar sotmetre al procés de participació pública i consulta d'interessats la versió preliminar del "Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional" destinat a la nova EDAR de Tavernes, i alhora el conjunt de documents sobre l'estudi ambiental i territorial estratègic, l'estudi d'integració paisatgística, l'estudi acústic, l'estudi d'inundabilitat i l'estudi de trànsit i capacitat.
 
El termini de participació pública i consultes serà de 45 dies hàbils i començarà l'endemà de la publicació en el DOGV. Durant eixe temps qualsevol persona física o jurídica podrà examinar la documentació del Pla i els estudis sectorials esmentats, així com formular per escrit a l'Ajuntament les al·legacions i observacions que considere, aportant documents o proves que estime adequats.

La documentació podrà consultar-se presencialment en les dependències municipals de la Secció d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament  en dies si horari laborable i en el web
https://tavernes.es/va/area/urbanisme

Cal indicar que se suspenen les tramitacions de llicencies i declaracions responsables urbanístiques en els terrenys situats en la partida rural del Tancat, integrants de la reserva de sòl dotacional públic creada per a implantar la nova estació depuradora d'aigües residuals.
 
 
Firma del conveni Generalitat-alcalde del PP per a la macrodepuradora: ni es va projectar ni es va executar

 
A la segona, serà la vençuda?
 
L'any 2007, i per fer possible el projecte de La Vall del Mar (PAI Bancaixa) es canviava l’emplaçament de la depuradora prevista del PGOU a un emplaçament del Tancat on construir una nova "macrodepuradora" de 40 milions (valor del 2007), pensada més per al PAI Bancaixa que per  les necessitats dels sectors de la platja.

L’any 2009 el govern del PP de Tavernes i la Generalitat firmen el conveni de finançament de la construcció que atendria els nuclis urbans, el PAI Bancaixa i els sectors urbanístics del PGOU.

El novembre del 2010 el govern del PP fa un préstec de 5’7 milions, i dins una partida de 900.000 euros per a expropiar els terrenys. Els 900.000 euros s'havien de tornar si abans d'acabar el 2012 no s'adquirien els terrenys.  El PP que va governar Tavernes fins el 2011 mai no va consignar mai cap euro per redactar i adjudicar el  projecte de depuradora ni tampoc va iniciar cap tramit dels terrenys.

L'any 2012, el nou govern Compromís-PSOE-EU  tornen el préstec de 900.000 euros per ser impossible expropiar abans d'acabar l'any. El nou govern de Tavernes havia encomanat la redacció del projecte i rebia eixe any encara l’avantprojecte i altres documents tècnics que envia a la Generalitat perquè emeta el seu informe i avançar els tràmits.

En agost del 2013, Tavernes va conéixer que la Generalitat  governada pel PP abandonava  executar el projecte, tot i haver firmat el conveni de construcció.
 
A partir del 2015, el govern de la Generalitat canvia, i després de gestions amb el govern del Botànic perquè acceptara construir una nova depuradora més adequada a la realitat de Tavernes, es van inicien els tràmits de la segona, l'actual. Després de tots aquesta anys, pandèmia inclosa, i disposant de tots els informes i permisos que calen, com hem dit, s'arriba quasi al final del procés.
 
Elaboració pròpia