L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.894
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 48.978

diumenge, 24 d’octubre del 2021

INFORME: Fa tres anys que la justícia reconeixia el dret de Tavernes a recuperar la piscina, opció feta efectiva quan es va pagar la liquidació, abril del 2020

 

Una sentencia judicial, d'ara fa  tres anys, reconeixia el dret de l’Ajuntament de Tavernes per a rescatar la propietat de la piscina coberta. Els governs del PP havien concedit la propietat i gestió durant 40 anys a una empresa privada, Metroval Acqua,  que va fer fallida i va abocar a diversos processos judicials que duraren sobre els 8 anys. La piscina no era de Tavernes i l’Ajuntament ni podia entrar ni actuar dins, no tenia la propietat.

La sentencia judicial, del setembre del 2018, li reconeixia el dret a rescatar la propietat de la piscina. Repetim: li reconeixia el dret a recuperar la propietat, però per recuperar-la i que fóra del poble, l’Ajuntament havia de concloure un procés de liquidació i pagar les obres de l’empresa concessionària. El pagament de la liquidació definitiva (vora 37.000 euros) es va aprovar en ple de gener del 2020, i els tràmits administratius derivats del pagament acabaren uns mesos després.


El PP va votar en el 2016 en contra de rescatar la piscina per al poble

Cal tindre-ho ben clar: Tavernes va adquirir la total propietat de la piscina coberta en fer efectiu l’abonament definitiu, abril del 2020, fa ara un any i mig. No fa més de 10 anys com repeteix i repeteix la dreta local, sense explicar res dels processos judicials i administratius, i manipulant dates fins a enganyar a la ciutadania. I sense demanar disculpes per haver-se oposat al rescat durant anys.

Una manipulació interessada dels creadors del problema en concedir la concessió a una empresa  valorada amb un 0 (zero) en l’informe econòmic d’Intervenció Municipal. I enganyar i manipular la ciutadania ha estat la millor manera d’espolsar-se les culpes, responsabilitzant Compromís de la seua nefasta gestió. I damunt, sense recolzar mai en els plens les propostes del govern de Compromís per rescatar la concessió, oposant-se a una consulta al Consell Jurídic Consultiu Valencià sobre la legalitat del procediment per al rescat, i al llarg dels anys fins avui, no votant a favor de la liquidació o de consignar els diners que calien per acabar-la. 

 

 El treball a partir de la sentència de setembre del 2018

 Una vegada coneguda la sentencia judicial,  quines foren les actuacions del govern de Compromís? Primer que res,  després la sentència i amb el permís de la concessionària, tot i que no es va presentar a l’acte,  entrar a la piscina amb la presència d'un notari perquè donara fe de l'entrada legal i així poder iniciar els treballs de liquidació. Havien passat, si fa no fa, vora 8 anys des de la fallida de la concessionària quan l'Ajuntament entrava a la piscina.

I calia iniciar tràmits administratius, obligats per llei i cadascun amb el seu termini, de vegades de mesos, i que sempre hi ha el perill d'endarreriment si sorgeix algun recurs pel mig. Tot i la complexitat, intentarem fer una descripció senzilla i entenedora del procés, tot i que som ben conscients que hi ha qui no vol atendre ni llegir.

Pistes de pàdel en les instal·lacions

 

 Però la realitat és com és i calia: . 

-       1. Contractar una empresa per estudiar la situació real de la instal·lació, valorar tot el que hi havia fet i el que calia acabar, a més de comprovar el que calia modificar o canviar per haver quedat obsolet (finals 2018), i fer la proposta de liquidació per tindre la plena propietat (2019).

-        2. Aprovar en ple la proposta de liquidació (2019) i una vegada liquidada la piscina a la concessionària (principis 2020), aprovar la redacció d’un projecte d’acabament de les obres.

-       3. Aquest projecte d’acabament d'obres dóna la valoració i cost final. Tot seguit calia aprovar i tindre en caixa una partida amb els diners suficients pel valor de les obres. (2020-2021) Cal saber que si l’Ajuntament  no té consignació pressupostària suficient, no pot licitar les obres

-     4.  Consignació dels diners en una partida pressupostaris i licitació de les obres per adjudicar-les, document que també indica el  temps i condicions per a executar-les (2021).

-        5. Redacció del Pla de Viabilitat que determinarà costos de manteniment i funcionament de la instal·lació, i donarà la base per al tipus d’explotació (2021).

-          6. Segons el Pla de Viabilitat, el ple municipal determinarà si l’explotació de la piscina serà per gestió directa municipal o es concedeix a una empresa.

-          7. Si s’aprova concedir-la per concessió a una empresa, caldrà fer una licitació.

 

La sentència de setembre del 2018 va facilitar a l'Ajuntament l'entrada

 

D’acord amb aquests passos:

El ple municipal aprova en octubre iniciar la liquidació i es va contemplar una partida inicial en del pressupost  del 2019 per valor de 800.000 euros, per liquidar la piscina i futures obres.  

A finals del 2018, el govern de Compromís de l’Ajuntament contracta una empresa d’arquitectura i enginyeria, especialista en casos complexos com el de la piscina coberta, perquè avalue, valore l’obra feta i redacte un informe de la situació real de la instal·lació, amb una proposta final de liquidació i la quantitat prevista per acabar les obres. Foren mesos i meses de treball, on es va mirar, comprovar, analitzar tot, tot de la piscina, el que hi havia, el que faltava, el que caldria canviar o modificar després de 10 anys de les obres inicials, i on es va fer la proposta e liquidació de 36.781 euros, això si aprovada per unanimitat.

Els tràmits administratius de liquidació i pagament ens porten al gener del 2020, quan l’Ajuntament aprova definitivament la liquidació i, per tant, ja es pot pagar a l’empresa, amb la qual cosa entrem en un altre capítol de la història: la redacció i aprovació del projecte final i iniciar els tràmits administratius que du implicats  (viabilitat, licitació, execució...

 

Una vegada pagada la liquidació (abril 2020), el govern municipal va encomanar a una empresa especialitzada en aquestes instal·lacions la redacció del projecte d’acabament d’obres, que ha de tindre en compte la situació de la instal·lació i posar al dia i segons normativa actual tot l’equipament.  Aquest estudi va ser revisat pels arquitectes municipals, que han d’informar i donar el vist i plau. .

 L’Ajuntament al llarg d’aquest 2021 i en base a eixe projecte, ja ha aprovat una partida amb els diners que calen segons el projecte d’acabament d’obres i tot seguit va procedir a la redacció de les bases de licitació. Ha estat en aquest mes d’octubre quan s’han publicat,  mitjançant concurs públic, en la PCSP, i del qual vam informar fa uns dies.

Estem ara en el punt  4 i també en el 5 que hem dit, perquè l’Ajuntament, amb independència de la licitació, ja du a cap la redacció del Pla de Viabilitat que determinarà el model de gestió de la piscina.

Concloent: la piscina coberta és legalment del poble des d’abril del 2020, quan se li paga a la concessionària la liquidació de l’obra, i des d’aleshores fins ara el procés no s’ha deturat per posar-la en funcionament. I és així, diga el que diga la dreta local, que al cap i a la fi, és la culpable de la situació per una concessió a una empresa en contra de tots els criteris econòmics.