L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.675
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:46.657

dissabte, 22 de maig del 2021

ÚLTIMA HORA: Explicació completa i detallada de TOTES les mesures Covid-19 que regiran al País Valencià fins el 7 de juny. Què pots fer i que no!La Generalitat ha aprovat la pròrroga de la majoria de les mesures fins al 7 de juny. El confinament nocturn, a partir del 24 de maig s’endarrereix fins a la 1.00 de la matinada.

1.El confinament nocturn s’estableix entre la una de la matinada i les sis de la matinada

Hi ha excepcions:

—Anar a la farmàcia per a adquirir medicaments i productes sanitaris o de primera necessitat.
—Anar a hospitals i centres sanitaris.
—Assistència a centres veterinaris.
—Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
—Retornar al lloc de residència després de fer alguna d’aquestes activitats.
—Tenir cura de persones majors o vulnerables.
—Desenvolupament d’activitats de cacera, relacionades amb el control de sobreabundància d’espècies.
—Per causa major.
—Anar a fer gasolina quan siga necessari per a fer les activitats anteriors.

2.Permanència de persones en llocs públics o privats

—En espai d’ús públic, tancats i a l’aire lliure, els grups seran de fins a deu persones, excepte els convivents. .
—En domicilis i espais d’ús privat, interior i l’exterior, es podran formar grups de fins a deu persones, excepte els convivents.
—Es contempla l’excepció en casos de centres laborals, transport, institucionals o centres docents.

3. Establiments comercials

—Els locals comercials i d’activitats i serveis limiten la cabuda al 75%.
—Els aparcaments dels centres comercials reduiran l'' estacionament al 75%.
—Els locals comercials i les superfícies comercials  l’horari autoritzat serà l’horari relacionat amb el del toc de queda.

4. Hostaleria i restauració

—Servei a l’interior del local amb una limitació del 50% de la cabuda. Mesures molt estrictes de neteja i ventilació.
—Es permet l’ocupació completa de les terrasses dels locals de restauració.
—Tancament a les 00.30.
—Ocupació de les taules un màxim de deu persones, excepte que siguen convivents.
—La distància entre taules serà de dos metres a l’interior i un metre i mig a l’exterior.
—El consum s’ha de fer sempre en taula.
—No es permet la celebració de balls ni a l’interior ni a l’exterior dels locals de restauració.

5. Mercats ambulants

—Instal·lació al 75% de les paradetes. Els ajuntaments poden augmentar l’espai perquè s’aconseguisca el mateix efecte de manteniment de distància de seguretat.
—Els espais dels mercats han d’estar delimitats amb tanques o altres mitjans que en remarquen de manera clara els límits.
—Quan s’acabe la jornada de venda, es recolliran tots els productes es netejarà i es desinfectarà l’espai.

6.Sales de congressos i de conferències

—Realització telemàtica de tots els congressos, trobades, reunions de negocis i conferències.
—Si s’organitzen presencials, no es podrà superar mai el 75% de la cabuda dels pavellons, sales i altres instal·lacions similars. Això inclou les institucions firals del País Valencià.
—No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni de restauració, excepte que la instal·lació dispose d’un espai específic i diferenciat.

7. Cinemes i teatre

—Cabuda màxima és del 75%.
—Les entrades seran numerades, amb registre d’assistents o amb preassignació.
—S’accedirà a les sales de manera gradual, amb pauses i escalonadament.
—El públic haurà d’estar assegut i no es permetrà la consumició de menjar o begudes.

8. Fires d’atraccions

Aquestes mesures afecten els parcs temàtics, els zoològics, els safaris, les fires d’atraccions fixes o itinerants, els parcs aquàtics i els establiments de jocs amb armes simulades.

—Cabuda màxima serà del 75%.
—Els titulars dels negocis s’han d’encarregar de tenir els sistemes de limitació i de control d’accés.
—A les atraccions de fira que tinguen seients, només es podrà ocupar el cinquanta per cent de cada fila.
—Les atraccions que no tenen seient es podran usar amb una ocupació màxima del 75%.

9. Vetles i soterrars

— Instal·lacions públiques o privades amb una ocupació màxima del cinquanta per cent amb un topall de cinquanta persones en espais a l’aire lliure i de vint-i-cinc en espais tancats.
—La participació en el seguici per al soterrar o el comiat de la persona que ha faltat es restringeix a un màxim de cinquanta persones en espais a l’aire lliure i de vint-i-cinc en espais tancats.

10. Llocs de culte

—Les reunions en casaments, celebracions religioses, no podrà superar el 75% de l’aforament.

11.Altres mesures de cautela, seguretat i higiene

—Es mantindrà la distància de seguretat d’un metre i mig.
—Als ascensors o muntacàrregues, l’ocupació màxima serà d’un terç de la capacitat.

12. Seus festeres

Les seus festeres tradicionals poden recuperar l’activitat de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 22.00, amb una limitació d’aforament del 75%. No s’hi podrà consumir menjar ni beguda.

13.Ús de mascareta

—Obligatori a les persones majors de sis anys a la via pública i en qualsevol lloc tancat. En els mitjans de transport per terra, mar o aire.
—Es recullen excepcions si les persones pateixen alguna malaltia o alguna dificultat respiratòria, discapacitat o dependència i que no tinguen autonomia per a posar-se o traure’s la màscara.
—Tampoc no s’ha de portar quan es faça esport de manera individual o en activitats que demanen un esforç físic de caràcter no esportiu sempre que es puga mantenir la distància d’un metre i mig.

14.Celebracions, esdeveniments i concentracions de persones

S’amplia la cabuda al 75% de les activitats relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones (esportives, culturals o socials). En el cas d’espais tancats el màxim serà de 3.000 persones i en espais oberts fins a 4.000 (en tots dos casos en sectors diferenciats de 1.000 persones).