L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 3.038
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:39.761

divendres, 28 de desembre del 2018

L'Ajuntament aprova la liquidació de la piscina coberta a la concessionària


Una passa més endavant i el canvi avança, també en la piscina coberta: l’Ajuntament de Tavernes per unanimitat va aprovar ahir en plenari extraordinari la proposta de liquidació de la piscina coberta presentada pel govern de Compromís.

La liquidació és la quantitat a pagar a  Metroval Acqua SL per les obres fetes abans que l'Ajuntament se'n faça càrrec de la instal·lació.  La liquidació és el resultat de calcular  la inversió de l’empresa i restar-li els diners ja entregats per l’Ajuntament més la suma del valor del perjudici a Tavernes pels retards i els anys sense servei,  des del 2011 i  despeses de notaria, registradors, dietes d’enginyeries, etc.

Aquest tema es va aprovar de manera provisional en el plenari d'octubre. Ara, una vegada acabat el termini d'al·legacions de les parts implicades, i on no se n'ha presentat cap, el consistori ho aprova de forma definitiva també per aspectes legals, com són que el document iniciat no caduque.
 

Els números i conceptes principals 


Les obres i instal·lacions executades per Metroval Acqua valen 1.890.273,37 sense IVA.

Les aportacions de l'Ajuntament s'han de restar: són 1.369.925,66 euros ja pagats d’un total de 1.385.000 euros, o siga falten abonar 15.074,34 euros.

El saldo a favor de la concessionària són 520.347,71 euros que, sumats als 109.273,02 euros de l’IVA al 21% dóna una quantitat a pagar per l’Ajuntament de 629.620,73 euros.


El càlcul dels danys i perjudicis. 


A eixa quantitat se li ha de restar els danys i perjudicis ocasionats per la concessionària a l'Ajuntament per l'incompliment del contracte. Són els 628.760,87 euros que calen per acabar les obres i posar-les en funcionament,  segons el projecte tècnic redactat per l'arquitecte municipal.

Com hem dit hi ha 15.074,34 euros pendents a abonar per l’Ajuntament,  s’han de restar i  la quantitat a abonar actualment per a acabar les obres és de 613.686,53 euros.

A eixa quantitat  se li sumen les despeses de l’Ajuntament per honoraris professionals, cas de registrador de la propietat, notari i professionals d'enginyeria i arquitectura que efectuaren els treballs de mesuraments i valoració de l’estat de les instal·lacions per poder calcular la liquidació. També els honoraris professionals de l'assistència lletrada judicial, a més d'altres conceptes, amb la qual cosa el perjudici total ocasionat a l'Ajuntament és de 698.854,07 euros.


S'ha de restar la garantia del contracte, un aval del Banc Popular de 106.014,72 euros.


Tot això dóna la quantitat de 592.839,35 euros en concepte de danys i perjudicis de la  concessionària a l’Ajuntament pel seu incompliment del contracte 

 

La liquidació és 36.781 euros a pagar a l’empresa 


Resum: hem dit al principi: a) que l’Ajuntament havia de pagar 629.620,73 euros per l’obra executada b) la concessionària li ha d’abonar a l’Ajuntament 592.839,35 euros pels perjudicis. Per tant  hi ha una liquidació a favor de la concessionària Metroval Aqua SL de 36.781,38 euros (629.620,73 - 592.839,35).

Són les xifres aprovades ahir en plenari extraordinari