L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.675
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:46.657

dijous, 16 de febrer del 2023

D'INTERÉS GENERAL: Nova ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni

Des d'ahir es pot demanar una nova ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni.

 
Seran beneficiaris d'una ajuda, en pagament únic, de 200 euros de quantia, les persones físiques que durant l'exercici 2022 hagen realitzat una activitat per compte propi o alié per la qual estiguen donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o hagen estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que en el 2022 hagueren percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals, i tingueren un patrimoni inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre de 2022.

El còmput d'ingressos i de patrimoni s'efectuarà considerant els imports previstos en el paràgraf anterior  de manera conjunta amb el seu cònjuge o parella de fet inscrita en el registre d'unions de fet de la respectiva Comunitat Autònoma o Ciutat Autònoma, amb aquelles persones que pogueren donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, així com amb els ascendents fins a segon grau per línia directa que convisquen en el mateix domicili. Per a la determinació d'aquestes circumstàncies s'atendrà la situació existent a 31 de desembre de 2022.

Disponible la sol·licitud a partir d'ahir:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml

Preguntes i dubtes: 

Totes les preguntes i respostes en aquest enllaç