L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.769
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:24.915

dijous, 19 de març del 2015

Sobre vots particulars (III): El segon vot particular del PSOE elimina la millora del mobiliari urbà i el canvi dels senyals de circulació

Cadires buides per defensar propostes

Una vegada més, i en van tres, expliquem els vots particulars presentats pels partits de l'oposició contra les propostes d'inversions del govern municipal de Compromís.


Avui el segon vot particular del PSOE: 

El vot particular va ser presentat pel seu portaveu Víctor Borrás i contra la decisió presa en la Comissió d'Hisenda del 23 de febrer. La comissió havia emés el dictamen a favor de la proposta presentada pel Regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent: el govern destinaria 20.000 euros a la millora del mobiliari urbà i a canviar o instal·lar els senyals de circulació que calguen per millorar la seguretat vial per al ciutadà i facilitar el trànsit de vehicles. 

El candidat a l'alcaldia pel PSOE, Víctor Borràs, indica en el seu vot particular que ni ell ni el seu partit estan d'acord en destinar eixos 20.000 euros a canviar o instal·lar senyals. La seua opció és destinar els diners al mur del Vaca, sobre el qual com és de sobra sabut no hi ha projecte, ni permís de Confederació ni se saben els costos. 

Informe d'Intervenció: 
 
Com en els altres vots particulars, ens han explicat que eixe vot particular canviava la modificació de crèdit inicial per una altra totalment diferent, sense justificar en cap moment ni el motiu, ni la urgència o necessitat d'eixe canvi. 

Intervenció Municipal, en base a la legalitat vigent, ha emés el corresponent informe que és desfavorable en base a: 

1) Implica una nova modificació de crèdits diferent de la proposada pel Regidor Delegat d’Hisenda sense justificar ni la necessitat ni la urgència.
2) Per fer això, caldria incoar un nou expedient de modificació de crèdits i la competència és de l'alcaldia o, per delegació, del Regidor d’Hisenda. 

Com en les demés propostes, vist que l'informe d'Intervenció era desfavorable a la proposta socialista, l'alcaldia va prendre la decisió de no incloure el vot particular en el debat. 

El mur del Vergeret. 
 
Simplement, farem un resum del que s'ha dit: no té projecte acabat, ni aprovat, ni es disposa dels permisos de la Confederació per a executar l'obra. 

El projecte de redacció del mur, com va confirmar l'alcalde, Jordi Joan, està en fase de redacció gràcies a la partida que van reservar en el pressupost del 2014. Quan estiga acabat sabrem el cost, i s'iniciarà el període d'exposició publica, tots els tràmit de contractació, els tràmits d'adjudicació i aconseguir el permís de la Confederació. Un procés que no es podrà acabar amb total seguretat a fins ben entrat l'any 2016. 
Per tant, el PSOE el que realment proposa es una paralització d'inversions, que no es gasten en el 2015 ni els 108.000 euros de la pintura de passos de vianants i circulació ni els 20.000 per a mobiliari urbà i senyals, tot amb l'excusa de fer un mur que a hores d'ara ningú sap si es podrà fer. 

Mentrestant, la canalització i millora del riu Vaca, que havia de fer el govern Zapatero, entre el 2005 i el 2011, va quedar paralitzada. Això sí: es van executar les de Gandia i Oliva, ciutats governades pel PSOE.