L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 3.984
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:70.268

divendres, 20 de març del 2015

L'oposició impedeix que Tavernes pinte els passos de vianants i la senyalització viària. El PP es nega a votar la proposta d'alcaldia i va abandonar una sessió a la qual no es va presentar el PSOE.

La sessió d'avui. Moltes absències

El govern no va poder aprovar res. Un debat de vora hora i mitja, amb molts punts de desencontre, però també al final amb altres d'acord. Intercanvis de motius, arguments i raons abans d'entrar a votar els 8 punts de l'ordre del dia.

Semblava assolit l'acord sobre cinc: pintura dels passos de vianants, la millora de centres educatius i de música, arreglar vivendes socials i pintar la senyalització horitzontal. El PP afirma que no s'oposava a les 5 propostes del govern municipal, i tot apuntava a que les aprovaria. Però al final...

L'alcalde Jordi Joan eleva la proposta: "Senyor Vidal, ja que vosté no té cap impediment a la modificació de crèdits i estem d'acord per pintar passos de vianants, millorar centres educatius, arreglar l'escola de música, les vivendes socials i la senyalització horitzontal, podem passar a votar-les"
indicava (més o menys) l'alcalde Jordi Joan a Manolo Vidal, cap de l'oposició i des d'avui candidat del PP. 

L'alcalde de Compromís continuava "i els tres temes on el PP ha dit "reparos", com és arreglar parcs i jardins, el mobiliari urbà i el reté de la policia, els deixarem sobre la taula per tractar-los en un altre plenari". 

Era la proposta final d'alcaldia, coherent i d'acord amb les vora hora i mitja de intervencions. Els pocs presents en el plenari pensàvem que el PP votaria a favor de la proposta de l'alcalde. Es podria iniciar el projecte per pintar passos de vianants i pintar senyals, els més prioritaris. però el PP abandonava la sessió i no es passava a votació. ¿Algú ho entén? Lamentable. 

Maria Lluïsa Grau es dirigeix al consistori
El disgust de la presidenta dels veïns

Disgust i amb raó de la presidenta de l'Associació de Veïns, Maria Lluïsa Grau, a qui l'alcalde li va concedir la paraula i qui, molt emocionada, quasi amb un plor, demanava "als representants del poble" responsabilitat i que es dugueren a cap les pintures de la senyalització, remarcant que molta gent major, molts veïns i veïnes que no tenen bona visió, ho necessiten sense oblidar també que es tema important per la pròpia seguretat ciutadana.

Però vosté ho ha vist, senyora presidenta! Vosté va a tots els plenaris. I ho sap, encara que com ha recordat l'alcalde de Compromís en un moment de les intervencions, el govern municipal ha portat la inversió de pintar la senyalització i passos de vianants: en el plenari de juny del 2014, en el plenari de desembre del 2014, en el ple de febrer i avui en l'extraordinari. 

Quatre vegades ja ha anat la proposta al plenari. Però Compromís només té 5 vots i en calen 9 per ser majoria. I amb això està tot dit.

Moltes absències 
 
La sessió s'havia constituït a les 9 del matí amb l'absència del PSOE i de Karina Vercher, que no hi havien acudit. L 'abandó del PP abans d'entrar en el debat de cada punt, a pesar de que la sessió s'havia constituït formalment, quedava sense el quorum necessari i no podia continuar endavant. No es votava.

Calien 6 regidors, un terç del consistori per perdre decisió, i l'abandó del PP feia que només en quedaren 5. Una situació que ni feta aposta per impedir aprovar res. Els regidors absents havien donat una sèrie de justificacions i d'arguments. El PP s'havia presentat però al final l'abandonava sense voler votar la proposta de pintar passos de vianants i senyals viaris, a pesar que els considera urgents i necessaris. 

L'alcalde llig la carta del PSOE
DESENVOLUPAMENT DEL PLENARI
 
El PSOE no es presenta 
 
L'alcalde iniciava la sessió indicant que el PSOE no acudiria i llegia la seua justificació: No assistia per considerar-lo convocat de manera irregular i la irregularitat estaria en que els punts no s'adjuntaven als dictàmens de la comissió, segons indicaven en l'escrit, i no s'havia inclós el seu vot particular a més d'estar esperant la resposta al recurs de reposició presentat .

L'alcalde ha dit que no s'entenia l'actitud del PSOE i ho considerava una falta de criteri total. Recordava que sí que es van presentar en desembre a un plenari que no s'havia convocat i en canvi no a aquest que si ha estat convocat.

Jordi Joan indicava que l'escrit del PSOE havia deixat fora molta part de la informació, cas de l'informe de la Intervenció municipal: informe desfavorable perquè implicava una nova modificació de crèdits, diferent a la proposada pel govern i caldria un altre expedient de modificació de crèdits per justificar la i això, diu l'informe, ho ha de fer l'alcalde o el regidor delegat. 

L'alcalde explicava que hi ha un informe del secretari on des del punt de vista procedimental (no jurídica) el secretari pensa que es podria incloure el vot particular, però adverteix una cosa que no diu res en l'escrit del PSOE: l'adopció d'acords amb informe desfavorable de la intervenció pot implicar la nul·litat de ple dret dels acords, sense perjudici de responsabilitat penals que puguen derivar-se.

També va recordar que havien presentat les modificacions de crèdits separades, com havia demanat l'oposició, i a pesar d'això s'havien presentats vots particulars que desvirtuaven la proposta . Per tant, tal com diu l'informe d'Intervenció, no presentaven un vot particular sinó una altra modificació de crèdit encoberta que no tenia res a vore amb l'original, i en la qual cosa, com l'informe diu ben clarament, no és competent Víctor Borrás.

El plenari és legal
El PP diu que la convocatòria no és legal 
 
En prendre la paraula, el portaveu del PP Manolo Vidal va dir que ells havien assistit a una sessió convocada "de manera atípica" com també acudiren a la convocada el passat desembre de manera atípica. Al seu parer no veia la convocatòria legal i demanava no seguir en el ple i si continuava ja avisava que el PP no participaria en la presumpta il·legalitat.

L'alcalde li va recordar que no calia passar els expedients per comissió perquè ja estaven informats i havien passat algunes vegades, recordant que porten tractant-se en molts plenaris de fa mesos. I ací va dir que els vots particulars informats favorablement estaven inclosos en el plenari i si no estaven inclosos alguns eren per l'informe en contra d'Intervenció i en base al que havia dit el secretari.

Jordi Joan afirmava que la legalitat o il·legalitat no la marquen els partits i qui ho ha de determinar és la justícia si es volia acudir a ella. Va recordar tots els casos que el PP ha portat al govern davant la justícia en tots ha perdut: la moció de censura, el plenari que van obligar en ple agost del 2013 quan l'alcalde estava de vacances . 


L'alcalde considerava que Manolo Vidal deia una opinió i assenyalava que la sentència de Cantàbria que havia nomenat per justificar la il·legalitat del ple no tractava ni de lluny sobre un cas paregut al que vivia Tavernes, sinó que era sobre las fases de l'aprovació del pressupost, i no de modificacions de crèdits. 

L'alcalde remarcava que l'oposició no estava esmenant sinó canviant la proposta inicial com remarcava Intervenció en l'informe. També indicava que "les esmenes a la totalitat en el regim local no existeixen o almenys jo no les he vistes". 


També li va recordar a Vidal que el famós ple de desembre "no s'havia convocat". Si que va reconéixer que havia indicat la possibilitat d'acudir a una moció de confiança però que vist la dificultat legal, no s'havia convocat. "Li pregue em mostre o em done el decret de convocatòria del plenari. Ni jo vaig anar, ni cap membre de Compromís, però tampoc el secretari no va acudir. Si no va acudir seria per alguna cosa i eixa cosa era que no estava convocat. Vostés anaren només a fer-se una foto". 

L'oposició només vol bloquejar l'Ajuntament

Jordi Joan, sobre la falta de diàleg que l'acusa el PP, li va dir a Manolo Vidal que ell pot assumir una part de la culpa, que no era perfecte, però que també ell hauria d'assumir la part que li correspon . Afirmava que les propostes que havien presentat no eren descabellades, sinó normals de funcionament i li indicava al PP "jo i Compromís en l'oposició no ens hauríem atrevit mai a votar-les en contra. Si a mi em presenten pintar senyals, posar banquets arreglats semàfors, jo no vota en contra". 


Per a l'alcalde era evident que hi ha una voluntat de l'oposició de de bloquejar el funcionament normal de l'Ajuntament i impedir la gestió del govern de Compromís i va tornar a repetir "Si jo estiguera en l'oposició, totes eixes propostes no les vote en contra ni allargue tants mesos els debats d'aquests temes."
 
Si volen ser govern, presenten una mocio de censura

Poden impedir iniciatives del govern, però no imposar les seues 
 
Perfecto Benavent li indicava a Manolo Vidal, davant el "mandra" de repetir contínuament que faltava diàleg en el govern que "per a dialogar s'ha de parlar el mateix llenguatge". I posava un exemple: si jo li dic que anem a vore un partit del València i vosté em diu que anem a una correguda de bous, ja podem parlar i dialogar que no arribarem a cap acord. "Vostés ens proposen coses diferents. Fem les propostes i l'oposició en fa una altra totalment diferent i que no té res a vore amb la proposta del govern. Així no pot haver diàleg".

Davant l'afirmació de Manolo Vidal de que el govern havia començat en 9 i ara eren 5, una manera de dir a Compromís que es plegue a l'oposició, perfecto Benavent li responia: "és veritat. En som 5, però som els que hem assumit la responsabilitat d'administrar els diners publics" per dir-li tot seguit: "Saben vostés perfectament que el govern pot ser 12 i nosaltres estar en l'altra banda" en clara referència a que si volen governar que presente una moció de censura.

El regidor d'Hisenda va demanar-li que reconega que "si tenim la responsabilitat tenim la iniciativa de govern. Vostés poden impedir les nostres propostes, poden impedir les nostres iniciatives però no ens podem imposar les seues. Si volen imposar, saben que han de fer" tornant a remarcar la moció de censura.
Llum Sansaloni. falta de responsabilitat

Postura en contra de l'oposició a les millores de Tavernes 

La portaveu de Compromís va lamentar el que considerava una falta de responsabilitat del PSOE i del PP perquè es portava molt de temps treballant en estos punts, amb propostes a comissions i plens i les modificacions de pintar senyals, millorar parcs i jardins, la senyalització horitzontal eren necessàries per a Tavernes i deia es portaven a ple des de la responsabiltiat de govern.


"Si vostes hagueren valorat les propostes des de la perspectiva de que són millores per a Tavernes no haurien tingut la postura negativa que han tingut. Lamente que no es puguen fer coses que Tavernes necessita per la seua falta de voluntat". Llum Sansaloni va rebutjar qualsevol interés electoral perquè moltes es faran en passar l'estiu. 

Sobre el diàleg amb l'oposició va haver una altra intervenció de l'alcalde i en relació al vot particular: la proposta del govern de pintar els passos de vianants havia estat contestada amb un vot particular del PSOE de dedicar els diners al mur del riu Vaca quan no hi ha projecte ni permís de Confederació i la proposta del govern de millorar parcs i jardins va tindre com a proposta alternativa del PP destinar eixos diners a subvencions. En eixes condicions poc diàleg es pot donar.

Arribats ací es va iniciar un continu repetir d'argument on Manolo Vidal repetia el seu "mandra" del diàleg. Davant la proposta de l'alcaldia de llegir els punts, i que el PP diguera la seua, punt per punt, abans d'entrar a votar, ens assabentàvem, com hem dit al principi, que el PP no s'anava a oposar a cinc de les 8 modificacions. 

Finalment, i davant la proposta de l'alcaldia indicada al principi de la crònica, van dir que abandonaven el plenari. No hi havia quorum. No hi havia votació. No hi havia pintar passos de vianants ni senyals de circulació. 

L'oposició una vegada més, i en van quatre, ha impedit aprovar la inversió de millores a Tavernes. I després són els que diuen que el govern no fa res.
-

7 comentaris:

Anònim ha dit...

Manolo Vidal te els dies contats com politic a Tavernes el 24 de maig el poble no patirá mes les seues bravuconades

Anònim ha dit...

Que s'acabe ja esta legislatura i a vore que ix el 24 de maig.

Anònim ha dit...

No conteu el mateix que altres llocs on també han estat presents al `plenari,com que no s'ha pogut celebnrar per ilegal. això diu el quadern.Imagine que el PP com Compromís ha abandonat la sessió quant allí ja no hi havia res a fer. Pèrdua de temps.

Anònim ha dit...

No anava el Sr. Vidal a pintar els pasos de vianants debades???? Ara per que no vota??? No ho entenc????

Anònim ha dit...

Si us pareix voteu al P.P altra vegada. Jo no entenc pq es vota al PP,no ho entenc. Per què? No fan res be. I el P.S.O.E q esta fent? Mal desastre.

La Cotorra de la Vall ha dit...

Efectivament. No contem el mateix. Nosaltres hem contat el plenari molt llarg i extens.

OBSERVACIÓ: En altres llocs no es diu en cap moment que el plenari siga il·legal.

Es diu, simplement el que cadascú ha dit.

1. que el PSOE el considerava il·legal:
Els socialistes en basse a un escrti que ha llegit l'Alcalde aleguen que este plenari no es legal i han pressentat recurs davant ell de repossició, al considerar que s'ha comés una irregularitat

2. l'alcalde ha dit:
L'alcalde ha assenyalat que la convocatòria si es legal perquè a més dels informes negatius de l'Interventora als cinq punts als que no s'incorpora el vot negatiu, hi ha un altre informe del Secretari que diu que procedimentalment si cabría haver-los pressentat però que al estar informats negatívament es podría caure en responsabilitats si es tractaren, i en el tema de la consulta a la Junta de portaveus a alegat que no s'ha fet perquè els pujts a tractar son de sobra coneguts per tots ells.

3: al considerar el PP que la possible ilegalitat

Ni mes ni menys que el que hem explicat ací. Si algú creu que es il·legal.. al jutjat!. Ho ha dit l'alcalde en recordar que algunes vegades el PP ha anat als tribunals sobre preteses il·legalitats i sempre ha perdut.

Efectivament, una pèrdua de temps amb aquesta oposició. Ni fa ni deixa fer.
Ho tens ben explicat en la crònica.

Anònim ha dit...

Aleshores demà hi ha plenari de nou a les 09:00?