L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.496
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:39.065

dijous, 19 de març del 2015

SOBRE VOTS PARTICULARS (I): El vot particular del PP elimina la millora de parcs i jardins

En aquest moment del ple, els regidors del PP estaven presents

Alguns lectors ens haveu preguntat què és un vot particular i que demanaven en els vots els diversos partits que n'han presentat a les propostes d'inversions del govern municipal de Compromís. Intentarem aclarir els conceptes i que vol cada partit i com canvien les propostes inicials fetes pel govern. 

La diferència entre el vot particular i l'esmena està en la condició del regidor que el presenta: si el regidor forma part de la comissió informativa que ha emés el dictamen és un vot particular. Si el regidor no en forma part, és una esmena. Estaria reservat en els casos quan un regidor no pot aportar res al dictamen perquè no hi forma part de la comissió. 

Avui el vot particular del PP: 
 
El va presentar a través del seu portaveu Manuel Vidal i contra la decisió presa en la Comissió d'Hisenda del 23 de febrer. La comissió havia dictaminat a favor la proposta presentada pel Regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent, que permetia destinar 75.000 euros a la millora de parcs i jardins. 

El candidat a l'alcaldia pel PP, Manuel Vidal, indicava en el seu vot particular que eixos 75.000 el PP no vol es destinen a parcs i jardins i preferien que s'augmente les subvencions a entitats privades i clubs esportius. 

Informe d'Intervenció: 
Segons ens han explicat, el vot particular del regidor feia dos modificacions: establia un crèdit extraordinari i un suplement de crèdits i, davant això, a pesar que Manuel Vidal argumenta que no és cap nova modificació de crèdits, resultaria evident que sí ho és perquè: 
- hi ha un canvi total en la despesa proposada pel govern sense cap justificació.
- hi ha una proposta de despeses sense justificar la urgència ni la necessitat.
- canvia la modificació de crèdits perquè d'un crèdit extraordinari es vol passar a un crèdit extraordinari més un suplement de crèdit. 

Com es va dir en el plenari, la llei assenyala que els vots particulars han de ser informat per la Intervenció municipal. S'ha informat desfavorablement el vot particular de Manolo Vidal i del PP en base a: 

1) implica una nova modificació de crèdits diferent de la proposada pel Regidor Delegat d’Hisenda sense justificar ni la necessitat ni la urgència.
2) Per fer això, caldria incoar un nou expedient de modificació de crèdits i la competència és de l'alcaldia o per delegació del Regidor d’Hisenda. 

Com que la proposta del PP té un informe negatiu d'Intervenció, l'alcaldia va prendre la decisió de no incloure el vot particular en el debat, i la resposta del PP va ser anar-se'n de la sessió.