L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.379
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 23.482

dissabte, 1 de juny de 2019

IMPORTANT: Calendari i Pla Local de Cremes a TavernesLa Conselleria d'Agricultura prohibeix des d'avui, dia 1 de juny i fins el 16 d'octubre la crema de restes agrícoles en terrenys forestals o dels voltants, a menys de 500 metres. Són "cremes agrícoles" els marges de conreus o de restes agrícoles o forestals com la crema de canyars o matolls.

Els municipis que, com Tavernes, tenen plans locals on està aprovat la crema entre juny i setembre, podran efectuar-ne sempre segons els condicionants dels plans i el nivell de preemergència per risc d'incendi siga 1.


Cal mirar el Pla Local per conéixer tot allò que cal a l'hora de fer foc en activitats agrícoles, ramaderes o cinegètiques.
Calendari de cremes general: en roig el calendari d'estiu

TAVERNES: NORMES QUE CAL SEGUIR


O. El llit del riu Vaca i del Badell tenen la consideració de massa forestal a l'efecte del Pla de Cremes.

1. En els dies de ponent se suspendran totes les activitats o accions de cremes i si apareix el ponent una vegada cornencat el treball, s'haurà de suspendre la operació i apagar el foc.

2. Les cremes només es podran realitzar des de l'eixida del sol fins les 11:00 hores

2 bis. Només es podran fer cremes quan el nivell de preemergència per risc de incendis determinat per l'órgan competent siga 1 (nivell verd)

3. No es podrà abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc no estiga totalment apagat i hagen passat dues hores sense que s'hi observen brases.

4. Cal que, prèviarnent a les cremes, es netege de brossa i matoll una franja d'amplada suficient, no inferior en cap cas a dos metres al voltant d'on es vulga realitzar la crema.

5. En el moment d'efectuar l'activitat per a cremar, aquesta s'ha de realitzar en els horaris i els dies de la setmana que figuren fixats en aquest calendari.

6. La persona que haja de fer operacions de cremes haurà de prendre totes les mesures que considere oportunes i, en tot moment, serà el responsable dels danys que cause.

7. No es podrà realitzar acumulació o emmagatzemament de llenya, residus agrícoles o forestals als camins forestals ni en una franja de 10 metres d'amplada al costat del camí.

8. Les accions que es preveuen i regulen en el Pla Local de Cremes d'aquest municipi no necessitaran d'autorització d'aquest Ajuntament per a realitzar-se.

9. Pel que fa a tot el que no es preveu en aquestes regles, s'aplicaran les normes sobre prevenció d'incendis forestals establides per les lleis de caràcter general.

10. Les normes de crema contingudes en aquest calendari seran d'aplicació a tots els terrenys de muntanyes del terme municipal d'acord amb la definició que en fa la Llei Forestal en el títol l, i en una franja de 500 metres al voltant d'aquestes.

11. Si veieu foc telefoneu al número d'emergències de la Generalitat, 112 o informeu l'Ajuntament, agents forestals, policia local, policia autonòmica, Guàrdia Civil o a l'agent de l'autoritat més pràxima.

Cap comentari: