L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.525
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:27.538

dissabte, 29 de gener del 2022

INFORME: El Camí Reial, de via pecuària a carretera convencional: les gestions durant anys

 

La publicació el passat dimecres, dia 26, en el DOGV de la partió (deslinde) del tram de la carretera Natzaret-Oliva entre la rotonda de la platja i el riu Vaca obri les portes a deixar de ser via pecuària i convertir-se en carretera “normal”, com a continuació de la que arriba des de Cullera.

No serà una qüestió d’uns dies, però la publicació en el DOGV de la partió delimita i separa les propietats particulars de l’Administració, en aquest cas la Diputació de Valencià que és la titular de la carretera CV-605. Per tant, la Diputació podrà dur endavant  i executar el projecte de “Condicionament i millora del Camí Real de Tavernes a Xeraco” contemplat dins del denominat “Programa de millora de camins d’interés territorial” i que es va anunciar en el seu dia per  un valor de 546.472,08 euros i un termini previst d’execució d’obres de 4 mesos.

 

El projecte de Diputació és el fruit de diverses reunions efectuades Compromís I Diputació en els darrers anys, quan era Compromís l’únic partit en el govern municipal. L’acord al qual es va arribar és que la Diputació executaria un nou asfaltat del Camí Reial, i milloraria i netejaria la séquia que discorre al seu costat en el terme valler, amb una reparació de les eixides d’aigua per evitar inundacions. També es repararà i millorarà el pont sobre el Vaca, on s'instal.laran noves baranes i es senyalitzarà de nou tot el tram.

Cal remarcar que inicialment  i amb caràcter provisional la via no perdrà el caràcter de "pecuària" i mantindrà la velocitat a 30 km/hora mentre tinga eixa consideració, però la Diputació ja estudia canviar-la i preveu desafectar tot el tram de manera que passe a tindre la consideració de carretera i la Natzaret-Oliva esdevinga una gran carretera turística pel costat de la costa. La proposta en que es treballa es substituir la via pecuària actual per una altra formada per camins locals de Tavernes i Xeraco.

 

Molts anys de gestions a la recerca d’una solució.

 Arribar al punt actual no ha estat cosa d’un mes ni d’un any. Han estat anys de gestions del govern de Compromís, d'intents de resolució de problemes i, sobre tot, de trobar un projecte que contente totes les parts, tot i que amb projectes d’aquesta mena sempre hi haurà algun sector disconforme.

L’any 2011 va haver un intent de la Diputació d’iniciar la transformació de la carretera, amb un projecte que va ser rebutjat per unanimitat dels partits de l’Ajuntament de Tavernes en el ple de gener del 2012, presentant al·legacions tal com ací vam publicar. Entre les raons estava que  la CV-605 al seu pas per Tavernes i Xeraco continua essent una via pecuària, i es demanava que ho deixarà de ser i tinguera les millores millores com a carretera.

 

 La Diputació contemplava en el projecte presentat duplicar la carretera i fer una nova via, cosa no acceptada des de l’Ajuntament, perquè a més de l’afecció a terres de conreu, el projecte entra en contradicció amb l’ Ordenació del Territori del PGOU de Tavernes i no donava solució concretes als enllaços a la platja de Tavernes, sobre tot en la part sud.

 

La necessitat de millorar la carretera i solucionar els problemes, no només pel pas de vehicles sinó també per les constants inundacions que pateix en època de grans pluges era cada any més evident, però tot i les demandes del govern de Tavernes amb el pas dels anys no es donava cap solució des de les Administracions, condicionats per la qualificació de via pecuària d’aquest tram. 

L’Ajuntament va rebutjar en l’any 2019 la cessió de titularitat d’un tram del Camí Reial quevolia concedir la Generalitat al municipi en base al Catàleg del Sistema Viari valencià que s’havia aprovar recentment.  El catàleg transferia trams de carreteres als Ajuntaments (que seran camins de domini públic) amb l’obligació del manteniment i conservació. El tram que es volia  cedir a Tavernes era el la via pecuària, i l’Ajuntament argumentava que l’assignació que feia la Generalitat de la titularitat de la via no era possible per infringir lleis estatals i autonòmiques sobre les vies pecuàries.  Tampoc hem d’oblidar la càrrega econòmica a l’Ajuntament que duria aparellada la millora i conservació d’aquest tram del Camí Reial.

 

 

La prohibició al pas de vehicles no autoritzats el mes d’octubre del 2019 va ser el detonant que acceleraria els tràmits que han dut a la situació actual. En el Camí Reial aparegueren uns senyals de prohibit el pas que van indignar els sectors agrícoles i propietàries d’habitatges en la costa vallera en prohibir-los el pas. L'Ajuntament de Tavernes va demanar a Carreteres de la Generalitat i Medi Ambient aclariment sobre el fet, i més encara quan l’Ajuntament desconeixia  l'autoria de la nova senyalització i damunt, perquè no se li havia comunicat res.

De fet al cap de pocs dies els cartells i senyals prohibitius foren arrancats, però l’esdeveniment va provocar un conjunt d’accions que acabaven en diverses reunions entre l’Ajuntament i les Administracions implicades.

Així, el  govern de Compromís dins de la recerca d'una solució va celebrar una reunió de treball a l'Ajuntament amb els responsables de vies pecuàries, Gabriel Varea i Inés Maguz, i on estaven l'alcalde Sergi González, el regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana Josep Llácer i el tècnic d'agricultura Pere Sifres.

  

La proposta treballada era la transformació del Camí Reial en una carretera convencional i que dispose d’un annex paral·lel de carril ciclo-vianant, que seria l'actual via pecuària, perquè per llei s'ha de mantindre. La idea, tal com vam publicar,  era que  vies pecuàries fera una delimitació de la via i així executar el carril bici-vianant que tindria la consideració i servei de via pecuària,  i amb la desafecció de la carretera la Diputació, titular de la via,  podria actuar i fer les obres de la carretera convencional al costat mateix.

De tot això, i a l’espera del projecte final, ja s’ha donat el primer pas que és la delimitació, la partió, de la via, a la qual deu seguir la millora de la via, encara amb consideració de pecuària, per a després executar el projecte final de millora i conversió en carretera “normal”. Falta per tant encara, però les primeres passes ja s’han donat.