L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.094
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 65.103

diumenge, 7 de maig de 2017

La Conselleria d'Educació obri avui el termini de les ajudes a families per escolaritzar els fills de 0 a 3 anys


La Conselleria d'Educació ha publicat la convocatòria d'ajudes a famílies que escolaritzen els seus fills de 0 a 3 anys en escoles infantils municipals o privades. Enguany s'augmenta en 500.000 euros el pressupost, i el total de situarà en 33,5 milions.

La convocatòria  avança diversos mesos el tràmit del Bon Infantil per al pròxim curs, cosa que facilita la gestió de les ajudes a les famílies i a les escoles infantils. 

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 8 al 26 de maig i es podran emplenar telemàticament. El model de sol·licitud estarà a la disposició dels interessats en https..//sede.gva.es  i a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació  quan s'òbriga el període de sol·licitud.

Les famílies que sol·liciten per primera vegada l'ajuda signaren les sol·licituds manualment i la lliuraran amb la documentació requerida  en el centre on estiga matriculat l'alumne. Les famílies que ja s'han beneficiat del bon infantil i no han canviat les seues condicions econòmiques no hauran d'aportar de nou la documentació requerida al centre. La mesura agilita i facilita el tràmit a les famílies el màxim possible.

Beneficiaris

L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat  per al curs escolar 2017-2018 en escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle que haja nascut o estiga previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre del 2017.

La Conselleria tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la concessió de les ajudes amb la qual cosa s'atén en major mesura a les famílies amb menors recursos.

L'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar de l'exercici 2015 i seran excloses les sol·licituds de l'alumnat amb renda familiar superior a 72.460 euros anuals. Les ajudes  oscil·laran entre els 70 i els 200 euros per a l'alumnat entre 0 a 1 anys; de 70 a 120 euros per a l'alumnat entre 1 i 2 anys; i de 80 a 140 euros per a l'alumnat escolaritzat en el tram 2-3 anys