L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.701
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.274

dijous, 18 de maig de 2017

Informació d’interés per a persones depenents: La Conselleria els recorda que han de reclamar les percepcions d'ajudes a la dependència dels darrers anys.
Hem sabut que veïns de Tavernes estan rebent de forma personalitzada una carta de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives on els informa d’una bona novetat: El TSJ ha dictat sentencia que anul·la la minoració de la prestació econòmica derivada de la situació de dependència de molts valencians.

La minoració, tal com recorda la carta, va ser aprovada en el 2012 per l’anterior govern de la Generalitat, un fet que va passar a ser conegut entre els afectats com a  “copagament encobert”  i, en el pla pràctic,  va suposar una forta disminució dels diners d’ajuda que percebien.

Es dona el cas que persones que percebien  no arribava a 400 euros com ajuda de dependència van passar a rebre 20 euros al mes, eixes persones n’havien d’abonar mensualment a la farmàcia 50 euros per traure les medicines.

La carta de la Conselleria expressa el desig de rescabalar els danys i perjudicis que aqueixa circumstància els ha causat i els demana  de presentar la corresponent reclamació a la Conselleria per tal que els puguen abonar les quantitats indegudament deixades de percebre.

De fet en la mateixa carta, s’inclou un model d’instància per poder iniciar el tràmit de reclamació, obert fins el 23 de setembre d’enguany.

Per tant nosaltres aconsellem que si algú dels nostres lectors es troba en eixa situació, o té algun familiar, estiga atent a la recepció de la carta i si no li arriba faça les gestions per presentar la reclamació.