L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.701
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.274

dimecres, 17 de maig de 2017

Les quatre rebaixes dels valors cadastrals han estat sol·licitades per Compromís al Ministeri d'Hisenda.El govern de Compromís de Tavernes ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda  la rebaixa del 4% per al 2018 dels valors cadastrals dels béns immobles (habitatges, solars i terrenys declarats urbanitzables). La rebaixa s’aplicarà també a l’IBI. La sol·licitud s'ha fet, com és preceptiu, a través de  la Direcció General del Cadastre de València, i només cal comprovar-ho amb els documents adjunts.

Les baixades dels valors cadastrals les ha de demanar obligatòriament l'Ajuntament, en aquest cas l'alcalde, mitjançant sol·licitud al Ministeri d’Hisenda. Per tant, el que s'ha dit a les xarxes de que “les abaixades d’impostos vénen de València” com a manera de voler fer creure que l’Ajuntament no intervé per a res és fals. Demostra a més que, qui ho ha dit, desconeix el procediment a seguir. Si no es demana, no hi ha rebaixa de valors cadastrals.

El procediment és:

1-El Ministeri d'Hisenda publica un decret llei on deixa oberta la possible de  sol·licitar una rebaixa del valor cadastral, però SEMPRE I QUAN la localitat  complesca les condicions del decret.

2-Si les compleix,  POT SOL·LICITAR L’ABAIXADA. Cal saber que NO ÉS OBLIGATORI QUE LA DEMANE I POT DECIDIR NO SOL·LICITAR-LA.  De fet hi ha municipis a Espanya que no la demanen, pel motiu que siga, que no és el cas de Tavernes que sempre les ha demanades.

Document de sol·licitud de rebaixa per a l'any 2014, la més forta amb un 20%

En resum l’Ajuntament:
1- Ha de complir obligatòriament les condicions del Ministeri 
2- Ha de sol·licitar-li la rebaixa dels valors cadastrals.
3- La rebaixa no s'aplica, ni a  València ni a Madrid, si l'Ajuntament no la demana.

El govern de Compromís amb bon criteri i en benefici de tots sempre les ha demanades. Ho va fer en el 2013 (vore document adjunt), ho va fer en el 2016 i 2017 i ho ha fet ara per aplicar el 2018.

Un IBI SENSE GRANS VARIACIONS

També hem pogut llegir afirmacions en les xarxes de que s’han pujat els impostos, però no diuen mai quins són eixos impostos ni ho diran.  Per si de cas es refereixen a l’IBI, l’Ajuntament cobra per l'IBI pràcticament igual des del 2012. Es veu en la gràfica com no hi ha grans variacions.

Evolució del que cobra per IBI l'Ajuntament des del 2003


I com ja hem explicat en altres articles,  l’Impost de Bens Immobles (IBI) compren tres realitats impositives: habitatges, solars i terrenys urbanitzables.  I no tindre en compte els solars i terrenys urbanitzables dins de la quantitat total que percep l’Ajuntament per l’IBI és fer una gran errada i enganyar als veïns, a més de distorsiona el càlcul global de l’impost.

El govern de Compromís, per una bona governança municipal i equilibri pressupostari, regula el fet impositiu de manera que l’Ajuntament puga atendre les necessitats municipals: pagament de nòmines, despeses de funcionament, atendre manteniment, donar els serveis que té encomanats, i fer alguna inversió amb recursos propis.

Com tothom hauria de saber, eixes despeses (nòmines, despesa corrent, electricitat...) han anat pujant amb els anys, i Compromís les atén amb un pressupost sobre els 15 milions o menys, molt lluny dels 20 milions que tenien anteriors governs. 

I malgrat això, a més de sanejar l'economia municipal i pagar el deute que deixaren altres governs, no s’ha deixat de prestar cap servei, s’ha rebaixat el deute municipal i es fan inversions amb recursos propis, i això era impensable amb la fallida econòmica municipal que hi havia en el 2011. I s'està fent sense pujar globalment els impostos municipals.