L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.701
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.274

divendres, 19 de maig de 2017

El Pla d’Igualtat dels empleats de l'Ajuntament busca la igualtat i eliminar la discriminació per raó de sexe.


El Pla d’Igualtat entre dones i hòmens del personal al servei de l’Ajuntament comprén un conjunt de mesures encaminades a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

La regidora d’Igualtat, Noèlia Alberola, ha assenyalat que “amb este pla ens ajustem a la reflexió que es fa en matèria d’Igualtat des de les administracions públiques, perquè hem de ser exemple generador d’un canvi en la societat. Esperem que este pas que fem en l’Ajuntament servirà perquè arribem en un futur a la vertadera igualtat i no hi haja la necessitat de tindre un pla d’estes característiques” 

El Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament fixa els objectius concrets d’igualtat, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar. A més, té l’objectiu d’establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Entre altres, es preveuen les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d’igualtat entre dones i hòmens, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.