L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.479
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:34.923

dilluns, 19 d’abril del 2010

COMUNICAT DE PLATAFORMA PELS POBLES DE LA SAFOR


La PLATAFORMA PELS POBLES DE LA SAFOR, davant l'exposició pública de les subsanacions del PGOU del municipi de Simat de la Valldigna, vol al•legar:

• Des de la Plataforma lamentem la manca de sensibilitat mediambiental i patrimonial al no protegir ni contemplar cap mesura de protecció per l'horta simatera, el sistema de rec, els espais naturals i els edificis patrimonials situats en aquesta part del terme. Tots els PGOU són una planificació municipal del territori pels propers anys i han de facilitar tot tipus de polítiques, no únicament les urbanístiques. Per tant, exigim la protecció de l’horta simatera com a sòl agrícola protegit, dels espais naturals sensibles com la Font Tarda, com a sòl forestal protegit i dels elements patrimonials que hi ha a l’horta (alqueries, sèquies, sènies, corrals…) com a Béns de Rellevància Municipal (BRM).
• Des de la Plataforma considerem que el PGOU és una gran oportunitat per a articular la connectivitat del municipi, ja siga ecològica, paisatgística com urbana, per tant, el PGOU ha de contemplar en primer lloc la protecció com a Bé de Rellevància Municipal (BRM) de la Mesquita de La Xara, i del seu entorn immediat i en segon la seua connexió amb el convent de Sta Maria de la Valldigna (BIC), que assegurara, no només la protecció i restauració d’un patrimoni fonamental del País Valencià, sinó també la seua integració paisatgística dins d’un entorn rural i no urbanitzat. Per tant exigim un corredor de sòl no urbanitzable protegit que unisca els dos valiosíssims elements culturals, la protecció de la Xara com BRM i un perímetre al voltant del BRM de sol no urbanitzable protegit. El corredor haurà de tenir com a poc els valors tècnics recomanables: 500 metres d’amplada irregular i un perímetre al menys com el mínim recomanable pels estudis d’impacte ambiental: 1.000 metres al seu voltant.
• Des de la Plataforma recomanem la creació d’un Paratge Natural Municipal (legislat per la llei d’espais naturals del País Valencià), que abarcara el perímetre del BIC Convent de Sta Maria de la Valldigna, el perímetre de la Xara i el corredor agrícola en questió, per tractar-se d’un espai natural de gran valua, un clar exemple d’espai natural alterat agrícolament des de fa centenars d’anys i un espai importantíssim de recàrrega dels aqüífers.
• Des de la Plataforma exigim la protecció de la Font Tarda, com a sòl forestal protegit i com a paratge natural municipal, que assegure la seua permanència, el seu entorn natural, un pla especial de planificació i polítiques de recolzament als propietaris, difusió dels valors naturals i patrimonials i restauració d’ecosistemes allà on calga.
• Exigim la delimitació d’un perímetre mínim de 1.000 metres que és catalogue al PGOU com a zona de preferència arqueològica al voltant de l'edifici de la Xara.
• Exigim aplicar "in extremis", ja en aquestes subsanacions, la moció aprovada per l'Ajuntament de Simat en el que és declaren Bens de Rellevança Municipal (BRM),l'esmentat edifici i el sistema de rec primari que l'envolta, instar i promoure la tramitació perque la catalogació dels esmentats BRM siguen declarats Bens d'Interés Cultural (BIC) per part del Govern de la Generalitat.
• Establir un programa de custòdia del territori, com a instrument per articular compensacions econòmiques i/o tècniqes als propietaris afectats pels perímetres de protecció en questió, pel corredor ambiental- cultural que els uneix, pels Béns de Rellevància Municipal i per les zones de sol no urbanitzables protegides o agrícola protegides. Aquest programa de custòdia del territori haurà de contemplar mesures que potencien la reconversió de les zones integrades en el programa (les anteriorment citades) a l’agricultura i ramaderia ecològica, així com mesures de compensació i assessorament tècnic, difusió i formació.
• Des de la Plataforma, considerem que un PGOU és un moment determinant per establir el màxim de possibilitats territorials de tot tipus (no únicament urbanístiques), i per tant, considerem que és vital pel municipi que aparega al PGOU la promoció de la cultura ecològica i la promoció etnogràfica mitjançant la creació d'un Ecomuseu que arreplegue la tradició agrícola del poble. Igualment, amb aquest sentit i direcció, protegir tota la xarxa hídrica d’origen musulmà i mitjeval com a BRM, i un corredor agrícola protegit a banda i banda d’aquesta xarxa hídrica (com a sòl agrícola protegit), i finalment catalogar tot aquest espai (xarxa hídrica i corredor), amb la categoria d’Ecomuseu.La PLATAFORMA PELS POBLES DE LA SAFOR, davant l'exposició pública de les subsanacions del PGOU del municipi de Simat de la Valldigna, vol manifestar:
• La PLATAFORMA és congratula de les coincidències amb els plantejaments que a hores d'ara debat i documenta l'AGENDA 21 municipal prescriptiva davant qualsevol modificació del PGOU i convida al Govern a assumir el Pla d'Acció Local (PAL) així com les conclusions emeses des d'aquest fòrum convocat des del mateix Ajuntament.
• Respecte a les informacions aparegudes en premsa en les que el Govern Municipal manifestava la seua intenció de convocar un Referèndum per tal de consultar al poble respecte a la construcció d'un camp de golf amb urbanització als voltants del Monestir i La Xara, manifesta que els BRM i els BIC són béns que queden protegits per la importància que tenen com a símbols de la nostra identitat i de la nostra història, com a fonts de coneixements i de cultura popular i com a elements generadors d’economia estable i duradera, que els espais que els voltegen, són vitals per a la supervivència d’aquests Béns i que garanteixen la seua coherència en un entorn al qual estan lligats totalment. La ciència ha determinat el gran valor d’aquests espais i un referèndum no pot legitimar la seua destrucció. El genocidi nazi no hagués estat legitimat encara que s'haguera referendat, i que qualsevol agressió als esmentats indrets tindrien per nosaltres caràcter de terrorisme mediambiental amb efectes irreparables en el paisatge, economia i estructura del teixit municipal, desbrafant l'essència i identitat que Simat hi te com a poble
• Respecte a l'exposició publica que és duu a terme a hores d'ara a Simat, la Plataforma pels Pobles de la Safor, recorda l'obligació de les institucions públiques de facilitar mitjançant totes les eines disponibles l'informació d'interés municipal que s'hi tramite i demana la publicació en web municipal de les subsanacions integres ara en procés de tramitació.

La Plataforma Pels Pobles de la Safor presentarà per registre d'entrada a l'Ilm. Ajuntament de Simat de la Valldigna el present text com al•legació popular a les esmentades subsanacions del PGOU promogudes des del Govern simater, tot i demanant la seua consideració des del mateix dia de la seua publicació en premsa.

Simat de la Valldigna
- Abril de 2010