L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.652
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:30.599

dissabte, 10 de febrer del 2018

PLENARI FEBRER 2018: Control i actuacións en cases abandonades per evitar molèsties al veïnat


El govern municipal de Compromís és un dels pocs governs de municipis valencians que porta un control de les cases abandonades de la ciutat amb la finalitat d'evitar problemes als veïns del costat. Els problemes, com s'explicava en el plenari, són generalment humitats, olors, perill d'ensulsiades i fins i tot aparició d'animals poc desitjats, cas de rosegadors, en els immobles abandonats.
 
La regidora  Llum Sansaloni, responsable de Serveis Municipals en el govern de Compromís, explicava en el plenari (fotografia superior) que "per primera vegada s'estan duent controls i es fan actuacions a Tavernes sobre les cases abandonades". Indicava que les actuacions municipals són en cases unifamiliars normalment, que és troben en la part alta del nucli urbà, pertanyen a familiars dels antigues habitants, que les han rebut conjuntament en herència diversos fills.

Explicava com, per diferents circumstàncies familiars, ningú vol fer-se càrrec de les cases si tenen pendents càrregues o impostos a pagar a l'Ajuntament, generalment l'IBI de molts anys. “S'accepten les herències si són beneficioses, però ningú vol una casa que du inclós un deute a pagar. I s'abandonen” resumia, la regidora.
 
Tavernes du un control estricte de les cases abandonades
L'Ajuntament actua si, després de seguir tots els passos legals, els propietaris no atenen els requeriments de sanejar l'immoble. L'actuació es fa de manera subsidiària, o siga l'Ajuntament executa i carrega la despesa als responsables. "Som el primer govern municipal que dedica partides del pressupost municipal a executar aquestes actuacions, en benefici i per evitar molèsties al veïnat de les cases abandonades " 
 
Algunes d'aquestes actuacions s'han dut a terme fins i tot amb l'enderrocament de la casa si els informes tècnics assenyalen perill d'ensorrament per ruïna total, com va ser el cas de 3 habitatges l'any passat.

Tavernes es troba entre els escassos municipis valencians que posa en pràctica una política de control de l'estat dels habitatges abandonats i que preveu mesures d'execució per a la solució. Els procediments s'inicien bé per inspeccions que els tècnics realitzen periòdicament bé per denúncies del mal estat dels veïns.

Els informes dels tècnics municipals són els que decideixen si  la casa està en ruïna imminent o es pot rehabilitar, i s'indica igualment el valor de l'actuació. A partir d'ací es requereix als propietaris per a la seua actuació i si no en fan cas, l’Ajuntament pot actuar o bé amb enderrocament urgent si presenta perill imminent de caure o amb multes que, segons marca la llei, són del 10% del valor de l’actuació assenyalada en l’informe tècnic.

Elaboració pròpia