L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 3.038
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:39.761

divendres, 29 de setembre del 2023

L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ: La Mancomunitat de la Valldigna, quins serveis pot i deu prestar a Tavernes?

 

 

El PP de Tavernes vol que Tavernes torne a formar part de la Mancomunitat de la Valldigna, una entitat que és política - no  històrica, ni cultural- constituïda amb la voluntat política d'Ajuntaments per compartir serveis. El que no diu ni concreta el PP quins nous serveis s'hauran de mancomunar  per millorar els que l'Ajuntament o altres mancomunitats ofereixen ja als veïns o veïnes de Tavernes

Les mancomunitats es basen en lleis,  i aquestes poden canviar, com pot canviar la voluntat dels pobles de hi pertànyer o no, segons els interesse. I ací a la Valldigna està ben clar: els quatre pobles pertanyen a altres mancomunitats, cas de la Ribera o de la Safor, perquè aquestes els presten uns serveis que la Mancomunitat de la Valldigna no dóna.

Treballar amb els municipis veïns per a afrontar els nous reptes en matèria de turisme, laboral, empresarial, de transport públic i de gestió d’instal·lacions esportives són paraules molt boniques, molt populistes i queden molt bé cara a la galeria, però... i la concreció? Tot això en quins nous serveis es concretarà? Ho permeten les lleis i en serà competent la Mancomunitat (article 2 dels estatuts)?  

Tot no és parlar, com tampoc tot no es pot mancomunar. Per llei o per falta de recursos. Tenim com a exemple, les policies locals o els serveis de vigilància rural: les mancomunitats no tenen competències en matèria de policia local. I no ho diguem nosaltres: ho ha dit el TC. ¿Té competències en el transport públic? I en el món empresarial? Segur que no.

Per tant, abans de res el PP que explique quins són els nous serveis que vol oferesca la Mancomunitat de la Valldigna, i que estiguen contemplats dins dels objectius que té per llei. I a banda saber,  si tindrà capacitat econòmica, els recursos  i la logística per prestar-los, i pensem que mancomunitats més grans i més potents no ho fan. I el cost per a Tavernes, i per a la resta de pobles. Per tant, i tornant al títol de l'article, cal considerar com a pràcticament impossible que la Mancomunitat de la Valldigna puga prestar cap servei nou a Tavernes.

 


Articles de la Mancomunitat de la Valldigna que donen llum 

Els articles 2 i 3 de l'estatut vigent ens aporta llum sobre els objectius i els fins de la Mancomunitat, o siga allò que els pobles es poden beneficiar a canvi de les quotes que haurem de pagar per pertànyer:

Article 2. Es tracta d’una associació (la mancomunitat) voluntària de municipis per a l’organització i prestació en forma mancomunada de les obres, servicis o activitats de la seua competència, que s’arrepleguen en els presents estatuts.

Article 3. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o totes les activitats que constituïxen l’objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o servicis siguen independents i això no afecte l’actuació eficaç d’esta.

Tot ben clar: una associació política voluntària, on es paga una quota i, a canvi, s'espera el benefici de la prestació organitzada i conjunta d'obres, serveis i activitats globals. Qüestió a banda és que després, en la realitat, siga així o no. 

 

El reciclatge del fem el tenim mancomunitat al Consorci Ribera-Valldigna

Parlem-ne més de la situació actual. 

El PP no diu res dels nous serveis que vol es mancomunen amb els altres pobles de la Valldigna. I han de ser nous serveis, a banda dels que presten altres mancomunitats. I cal saber quins són.
 
Així, els quatre pobles pertanyen al "Consorci Ribera i Valldigna"  que presta el servei de tractament de residus domèstics i la gestió dels ecoparcs de Barx, Simat i Tavernes. I encara més: Tavernes, Benifairó, Simat i Barx pertanyen a la Mancomunitat de la Safor que els presta el servei de gabinet psicopedagògic, programes de Serveis Socials, el Seafi, l’atenció a la drogodependència, l’equip AMICS, l’agent d'igualtat, etc... I d'ací poc, en tindrem un de nou que no oferirà la Mancomunitat de la Valldigna: l'arreplegada d'animals abandonats, gracies al conveni firmat per les mancomunitats de la Ribera i la Safor.

 
El Seafi, gabinet psicopedagògic, atenció a drogodependència, l'agent d'igualtat, programes de Serveis Socials, entre altres, els presta la Mancomunitat de la Safor
 
 
Pagar quotes, per a quins serveis?

A canvi de la quota que pagarà Tavernes, quins nous serveis rebrà de la Mancomunitat de la Valldigna? Igual el PP vol que els quatre pobles se n'isquen de totes les mancomunitats i refunden una nova Mancomunitat de la Valldigna amb la totalitat dels serveis que ara ens presten les altres...  
 
Això és una utopia, un impossible, però si finalment volen que siga això, una Mancomunitat de la Valldigna potent i plena de serveis complets... que ens diguen on s'ha de firmar! Però la realitat no és eixa, ni de lluny. ¡Si no estem ni reconeguts com a comarca natural i els serveis de l'Administració (Hisenda, Justícia, Ocupació, Sanitat...) els tenim a Gandia, Sueca o Alzira! que comencen a treballar des de la política pel reconeixement de Valldigna com a comarca natural i històrica! I tot el demés caurà pel seu pes!
 
No podem estar només per pagar una quota. Tavernes se'n va eixir per qüestions econòmiques, per la ruïna econòmica i deute deixat pels governs del PP. Pagava de quota sobre els 250.000 euros anuals, tot i que amb Compromís s'havia abaixat en els anys de ruïna vallera, perquè en el temps del govern del PP es va arribar a pagar 450.000 euros. En total  foren 4 milions d'euros els que va pagar Tavernes per no cap servei mancomunat. 
 
Un conveni de tots per potenciar el fet Valldigna

No sabem en quines quines condicions vol el PP que Tavernes torne a la Mancomunitat, ni quins nous serveis vol ens preste, ni tampoc quina quota a pagar.  Que ho expliquen.

Cal potenciar el fet Valldigna, treballar pel reconeixement com a comarca natural. Quan va haver el procés  d'eixida,  Tavernes va proposar mantindre el treball cultural  a través d'un organisme de tots els pobles (amb un conveni entre els Ajuntament de les poblacions...) que continuarà el treball de la potenciació de la investigació, la publicació de llibres i estudis sobre el monestir, sobre la nostra historia comuna, sobre l'economia, etc... També que organitzara actes rotatius i de qualitat sobre Valldigna en tots els pobles reservant l'acte institucional al monestir amb ocasió del Dia de la Valldigna. En definitiva, un organisme de veritable impuls del sentiment com a comarca.  La proposta de Compromís Tavernes es va quedar sense resposta.