L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.771
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 54.398

diumenge, 25 de setembre del 2016

PLENARI SETEMBRE 2016: Els tràmits per recobrar la piscina avancen a pesar que el PP no els recolze.


El PP no recolza recobrar la piscina

El plenari extraordinari, amb els vots de Compromís, PSOE I EU ha aprovat elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu valencià en relació a l’expedient de resolució del contracte de concessió de construcció i explotació de la piscina coberta, un expedient que es va iniciar el passat mes de maig.

 El PP no recolza la recuperació de la piscina  per al poble 

 El PP no ha recolzat la proposta del govern d’elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu, com tampoc va recolzar el passat mes de maig l’inici de l’expedient per tal que la piscina passe a ser de propietat municipal i es puguen iniciar les obres que falta per acabar-la i posar-la en ús per als veïns del poble.

 Els motius del PP per a abstindre’s i no recolzar el procés de recuperació de la piscina per al poble han quedat sense saber-se perquè el PP, com va fer en el passat mes de maig, no ha donat cap explicació de la seu postura.

 Però a ningú se li escapa que la seua abstenció és totalment incomprensible i més després de les campanyes on el PP ha criticat el govern municipal i els ha acusat de no voler recuperar la piscina i de no fer res per poder-la obrir als veïns... I ara mira per on, quan s’inicien els tràmits, no els recolza i no diu res dels seus motius per prendre eixa postura. Caldrà que el PP explique al poble de Tavernes perquè no vota a favor, com fan la resta de partits, que la piscina passe a ser del poble. 

 Cal recordar que l’empresa concessionària estava i està en situació de fallida, és a dir, en concurs de creditors, una situació que havia impedit actuar l’Ajuntament fins que es compliren els terminis que tenia per fer front a pagament i recapitalitzar-se. Després d'això, i vist que l'empresa concessionària no ha complit, l'Ajuntament va iniciar el passat mes de maig el procés per anul·lar la concessió i recuperar la propietat total de la piscina. 

 


 L’empresa ni està ni se l’espera 

 Tal com ha dit l’alcalde Jordi Joan en el plenari “la empresa de la piscina ni ha estat mai, ni està ni se l’espera” en referència a que no ha complit cap dels compromissos assolits amb els creditors, entre ells l’Ajuntament, que van aprovar una quita per fer-li més fàcils les coses, ni amb l'acabament de la instal·lació.

 L’alcalde ha indicat igualment que aquest tràmit d’elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu ve obligat perquè el contractista ha mostrat la seua oposició a la resolució, i si no s’havia pogut aprovar abans en plenari era perquè faltaven uns documents del Registre de la Propietat.
 Jordi Joan també ha recordat que el conjunt de tràmits a efectuar són pràcticament els mateixos que es van haver de fer quan l’Ajuntament va recobrar l’aparcament municipal del Passeig. 

  
Tràmits legal que es van fent 

 L’Ajuntament ja ha donat audiència al creditor hipotecari, a l’entitat avalista Banco Popular Español SA per proposar-se la confiscació de la garantia definitiva i a l'entitat asseguradora MAPFRE. Així mateix, l’Ajuntament ha informat i donat audiència a l'empresa concessionària Metroval Aqua SL perquè al·legue el que considere oportú i com que ha formulat oposició al procés s’ha de remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu valencià perquè emeta un informe de legalitat de l'actuació municipal.

 Dels passos que s’han de complir en el procés, ja s’han dut a cap els següents:

 - Acord d'inici del procediment de resolució contractual. Aprovat en el plenari de maig.
- Sol·licitud de l'Ajuntament de certificat del registre de la propietat per a la incorporació a l’expedient i que siguen escoltats tots els titulars de càrregues i drets.
- Nota del registrador de la propietat sobre la iniciació del procediment de resolució.
- Audiència al contractista (Metroval Aqua SL), a l’avalista (Banco Popular Español SA) i assegurador (Mafre), per termini de deu dies naturals.
- Audiència al creditor hipotecari (AEAT) per si oferira subrogar-se en el seu compliment i es considerara compatible amb la bona fi de la concessió.
- Informe del servei jurídic i intervenció de la corporació. 

 A partir d’ara queden per complir-se: 

 - Emissió de Dictamen del Consell Jurídic Consultiu valencià.
- Acord de resolució del contracte de concessió.
- Liquidació del contracte de concessió.
- Quan siga ferma la resolució de contracte, dipositar a disposició dels titulars registrals de drets i càrregues les quantitats i eventuals indemnitzacions que l'administració haja d'abonar al concessionari.
- Cancel·lació en el registre de la propietat dels assentaments a favor dels titulars d’eixes càrregues i drets.