L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.337
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:37.555

dissabte, 24 de setembre del 2016

EL CJC es manifesta en contra de l'augment de la participació ciutadana en els plenaris


El Consell Jurídic Consultiu (CJC) s’ha manifestat en contra de l'augment de la participació ciutadana en els plenaris dels ajuntaments, segons dictamen realitzat a petició de l'ajuntament de Castelló d’aspectes relatius a la participació dels ciutadans i entitats que els representen davant el consistori. 

L'òrgan jurídic indica recomanacions, com la necessitat de mantenir el torn de precs i preguntes al final de la sessió ordinària i rebutja la idea d'incloure-ho en l'ordre del dia de la convocatòria. Argument: la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i com a conclusió afirma que “el torn de precs i preguntes resulta potestatiu, i ha de plantejar-se una vegada s'alce la sessió”

No seria est el cas de Tavernes on, per costum, el punt de precs i preguntes són sempre un més dels puntós del dia dels plens ordinaris (en l'extraordinari no correspon), però si se segueixen les recomanacions del CJC, s'haurien d'excloure dels punts de l’orde de dia i plantejar-se fora de la sessió. 

El CJC es mostra contraris a la participació oberta “dels representants de les associacions veïnals, entitats en defensa de drets sectorials, o de ciutadans concrets si s'entén com una presència estable per a qualsevol matèria, no potestativa, i en relació amb qualsevol punt de l'ordre del dia”. 

Sobre el denominat “regidor 28”, una proposta simular al diputat 100 en les Corts, que donaria entrada d'un portaveu de les entitats com si d'un regidor més es tractés, el CJC ho té clar: No procedeix, perquè considera que “empetiteix el fonament de la democràcia representativa, quan l'una i l'altra es projecten sobre àmbits diferents”.

El CJC recorda que “la llei impedeix que les formes, mitjans i procediments de participació de les Corporacions Locals menyscaben les facultats de decisió dels òrgans representatius”. O dit d'una altra forma "només l'alcalde i els regidors poden fer funcions de governi d'administració com a conseqüència de la seua elecció democràtica".

O siga, i per entendre’s, una entitat o associació local no pot intervenir en el debat d'un punt del orde del dia a través del “regidor 28”. La interpretació del CJC és contrari al plantejament d’alguns ajuntaments que volien donar-li veu en el plenaris com si fóra un regidor més.

Una cosa si que deixa ben clara el CJC: els ciutadans i les entitats veïnals tenen dret a presentar propostes que, si són competència del Ple, poden contemplar-se, sempre que l'alcaldia les incloga en l'ordre del dia.