L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 2.591
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 65.454

dijous, 1 de juny de 2017

Uns nous embornals milloraran l'arreplegada d’aigua de pluja al Carrer Mitja Galta
 Una de les obres més demandades a Tavernes les darrers dècades, a pesar que mai no va ser atesa pels anteriors governs municipals, és la denominada “Millora de l’accessibilitat en l’encreuament del Carrer Mitja Galta- Carrer La Barca", aprovada en plenari el juliol del 2016 amb només els vots de Compromís, PSOE i EU.

Dins del projecte general, es troba l’apartat de la construcció de nous embornals per tal d’evitar els problemes que presenta aquest lloc amb les aigües de pluja, que ha iniciat l’Ajuntament aquests dies.

Tal com es pot vore en les fotografies, l’obra avança i els operaris de l’empresa local Felfrell, que executa les obres, procedien ahir a construir l'encofrat del gran embornal  per on es filtrarà l’aigua de pluja, que serà arreplegada ja al subsòl per diverses canonades fins dur-la al col·lector. Podeu vore també l'enreixat metàl·lic que tancarà l'embornal.


Les fotografies també deixen vore que, coincidint amb aquesta construcció dels embornals, s’està canviant el tram final de les voreres del carrer per tal de millorar l’accessibilitat en l’encreuament dels dos carrers.

Tal com hem dit aquesta obra havia estat molt demandada als anteriors governs per l’Associació de Veïns i per Valldigna Accessible sense que mai fora atesa. El govern municipal de Compromís va considerar aquest una obra prioritària i urgent de l’actual legislatura, d’ací que proposarà l’any passat la seua inclusió dins del PPOS del 2017 per a executar enguany, com així és. 

 

Aquesta zona urbana és conflictiva pel molt de trànsit i ja s’hi han produït accidents, aixi com per la falta d'accessibilitat de voreres. A pesar de la necessitat de unes millores que mai no havia tingut en governs anteriors, no tots els partits van recolzar la proposta presentada per Compromís en el plenari del juliol del 2016. Finalment es va aprovar amb els propis vots del govern municipal de Compromís i del PSOE i EU.

El projecte s’executa amb un pressupost de 177.000 euros i es finança una part del Pla d’Obres i Serveis de la Diputació (PPOS) i una altra part de 17.733 euros del pressupost municipal.