L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.701
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.274

diumenge, 11 de juny de 2017

PLENARI DE JUNY: L'Ajuntament aprova una taxa reduïda per a matrimonis civils


El plenari va aprovar una modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil celebrat en les dependències municipals.

La nova taxa presenta dues tarifes, una tarifa normal de 100 euros, que era la vigent fins ara, i s’estableix una segona reduïda de 20 euros.

La tarifa reduïda de 20 euros s’aplicarà en els supòsits que la celebració o autorització siga en horari laboral de l’Ajuntament, sense ocupació especial de dependències i sense públic.


L’alcalde explicava que el motiu d’aprovar aquesta taxa estava en que l’ordinària de 100 euros, aplicada fins ara, queda per a casos on la celebració del matrimoni civil amb familiars i amics assistents es fa fora de l’horari de l’Ajuntament, i per tant implica unes despeses de funcionaris per obrir i tancar dependències i pagar tasques de neteja.

No obstant, hi ha matrimonis celebrats en hores d’oficina, en el mateix despatx de l’alcaldia o la sala de comissions, i sense públic assistent, i no comporta cap despesa en personal, i en aquest cas s’aplica la taxa reduïda de 20 euros.