L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.639
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 61.577

diumenge, 4 de juny de 2017

L'EPSAR i la Confederació ja disposen del nou projecte de depuradora de Tavernes


L’Ajuntament de Tavernes va lliurar fa unes setmanes el projecte de la nova depuradora  a l’EPSAR i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El projecte definitiu, que té un cost de 22'7 milions, solucionarà els problemes de sanejament d’aigües residuals del municipi.

L’Ajuntament actualment, segons es va dir en un passat plenari, redacta el Pla Especial per a la Depuradora alhora que tramita el document urbanístic que servirà per a donar seguretat jurídica a l’expropiació i adquisició dels futurs terrenys on s’ubicarà la nova EDAR (Estació d'Aigües Residuals), entre la séquia de la Bova i el riu Vaca, en el polígon 40, conegut com el Tancat.

Una vegada s’aprove el Pla Especial, l’Ajuntament haurà d’expropiar els terrenys i la Generalitat haurà d’executar les obres de l’EDAR.

El nou projecte

L’Ajuntament de Tavernes ha redactat el nou projecte seguint els criteris del PGOU  i del creixement urbà sostenible. El projecte preparat per Compromís, tal com es va dir en un passat plenari, és un projecte realista, d'acord amb el desenvolupament urbanístic dels sectors aprovats en el PGOU i prestarà servei a un total de 42.354 habitants, el casc urbà de Tavernes i la platja.

Cal recordar que aquest projecte de Compromís sustitueix el projecte que mai no van dur a cap ni els anteriors governs local ni el de la Generalitat que, malgrat firmar el conveni de construcció en febrer del 2009, quatre anys després, en agost del 2013 va anunciar que no anava a executar l'anterior depuradora. 

Tampoc els anteriors governs de Tavernes no demostraren massa interés per la depuradora, com demostra el fet que en juny del 2011, quan deixaren el govern, no hi havia cap document del projecte, a pesar que l'EPSAR ja havia avisat en el 2002, quan la redacció del PGOU, que en calia una de nova.

L'Ajuntament de Tavernes havia invertit al voltant de 170.000 euros en la redacció del projecte que mai no es va dur a cap. Ara, Compromís ha destinat 52.000 euros de recursos propis per al nou projecte.

Una nova depuradora per a la realitat de Tavernes

La nova estació depuradora (EDAR) té capacitat per a tractar les aigües residuals generades pels actuals nuclis urbans de la ciutat i de la platja, de les zones industrials existents i dels futurs desenvolupaments urbanístics. 

El projecte contempla construir estacions de bombament i col·lectors i s’eliminaran les tres estacions depuradores existents (Tavernes-nucli, Bassa i Goleta). Les obres ascendiran a un total de 22,7 milions d’euros, que haurà d’assumir la Generalitat. 

Cal recordar que el desenvolupament urbanístic dels sectors 16 Torre de Guaita i 17 Marenys està condicionat a la implantació efectiva de la nova EDAR.

El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, ha assenyalat que el govern municipal de Compromís continua treballant per a garantir els serveis de sanejament adequats al nostre municipi i a les perspectives reals de creixement.