L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.701
PÀGINES LLEGIDES EL DARRER MES: 64.274

dijous, 30 de març de 2017

Tavernes, tot un model de transparència municipal


Val a dir, per començar, que el titular no és nostre. Ho diu un estudi sobre la transparència municipal en la Safor-Valldigna - que també va publicar el diari Levante-EMV-  on s'indica que l'Ajuntament de Tavernes compleix la Llei de Transparència i Accés a la Informació Pública mitjançant la publicació en la web municipal del procediment que facilita als veïns l'accés a la informació pública, com contempla la Llei de Transparència. 

Així, qualsevol informació que el ciutadà vulga conèixer i no la trobe pot demanar-la de manera gratuïta conforme al procediment que s'acaba d'aprovar.    

L'estudi indica que la nostra ciutat ha avançat més d'un any el termini marcat en la Llei amb l'objectiu "d'aconseguir major transparència de l'activitat pública municipal i que la ciutadania valore la capacitat dels representants al capdavant de l'Administració". Una gran part de l'objectiu marcat per la llei s'ha aconseguit tant en el disseny de la web municipal com en l'Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades.

El cas de Tavernes xoca amb la situació de la majoria dels ajuntaments de la Safor-Valldigna, que incompleixen de manera sistemàtica les lleis de transparència, a pesar que en les eleccions del 2015, tots els partits polítics portaven aqueixa promesa en el programa. El 38 % dels ajuntaments no té una opció de transparència en els seus portals d'internet, segons l'estudi d'Openclock.


La majoria d'Ajuntaments es limita a publicar la informació elemental que oferia abans de l'entrada en vigor de les lleis, cas de les licitacions o adjudicacions públiques – el «Perfil del Contractant»–, i en alguns casos  documents del planejament urbanístic.

El 62 % de municipis anuncia un apartat de «transparència», però l'opció no sempre és una garantia que l'usuari vaja a trobar-se amb la informació promesa. 

Cal saber que la transparència no ha de dependre de la voluntat política de l'alcalde o del govern municipal del municipi, sinó que és una obligació, a l'empara de la llei 19/2013, de 9 de desembre, aprovada per les Corts Generals, que va entrar en vigor dos anys després, en 2015. També de la llei 2/2015, de 2 d'abril, dels Corts. Aquesta última és d'obligat compliment des del seu mateix any de publicació.