L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.148
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:78.555

dimarts, 24 de setembre del 2013

L'Ajuntament ha obert el termini per a presentar propostes al nomenament de cronista oficial

L'alcalde, Jordi Joan, va proposar a la Junta de Govern i aquesta va aprovar per unanimitat el 5 d'agost l'inici de l'expedient per nomenar el cronista oficial de Tavernes. La tramitació apareix regulada en el Reglament del Cronista Oficial, aprovat per acord del Plenari en la sessió del passat mes d'abril.

El procediment es regula a l’article 5é i una vegada iniciat l’expedient comença un termini de presentació de sol·licituds perquè tant persones físiques com jurídiques puguen presentar propostes de nomenament, adjuntant-hi una memòria justificativa dels mèrits en què es basa la proposta.

El termini de presentació finalitza el 30 d’octubre i durant aquests temps els veïns que hi tinguen interés poden presentar en el Registre General de l’Ajuntament les propostes o sol·licituds que estimen convenients per a atorgar aquesta distinció.

Segons el Reglament vigent, el jurat estarà format pel president (alcalde o regidor en qui delegue), dos membres designats per la junta de govern de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, dos membres de reconegut prestigi professional de l’àmbit cultural designats per la Junta de Govern Local, el titular de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i el secretari (el de la corporació o funcionari en qui delegue).

Abans de la resolució, i una vegada la persona proposada done la seua conformitat, el títol de cronista oficial ha de ser concedit pel plenari previ dictame de la Comissió Informativa Permanent competent en matèria cultural.
 
Tota la informació així com el posicionament en contra del partit de l'oposició, ho podeu llegir als dos enllaços: 
 
 
 
-