L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.525
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:27.538

dilluns, 23 de setembre del 2013

¿Com estacionen els vehicles en serveis d'urgència?Moltes vegades, tant en els mitjans de comunicació com entre els veïns, podem llegir com es critica la forma d’estacionar dels vehicles policials. També moltes vegades escoltem comentari, i es fan majorment sense criteri ni coneixement de causa.

Potser, per informació general, i evitar mals entesos, caldrà recordar que diu l’article 68,  Reglament General de Vehícles, per tal que la ciutadania jutge amb un major cura, i pense primer allò que de vegades solen dir, sense raó ni sentit.

 SECCIÓN 4. VEHÍCULOS EN SERVICIOS DE URGENCIA

Artículo 68. Facultades de los conductores de los vehículos prioritarios.
1. Los conductores de los vehículos prioritarios deberán observar los preceptos del presente reglamento, si bien, a condición de haberse cerciorado de que no ponen en peligro a ningún usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los Títulos II, III y IV de este Reglamento, salvo las órdenes y señales de los agentes, que son siempre de obligado cumplimiento.

Los conductores de dichos vehículos podrán igualmente, con carácter excepcional, cuando circulen por autopista o autovía en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta o marcha atrás, circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o penetrar en la mediana o en los pasos transversales de la misma.

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia, regulación y control del tráfico podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesario cuando presten auxilio a los usuarios de la misma o lo requieran las necesidades del servicio o de la circulación.

2. Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores adviertan su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa, a que se refiere el artículo 173 de este Reglamento, y del aparato emisor de señales acústicas especiales, al que se refieren las normas reguladoras de los vehículos.

Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de los vehículos prioritarios deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás usuarios.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.
-

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Que pasa si un conductor d'este tipo de vehicles, un policia per example, aparca el seu vehicle particular, fora d'hores de treball, en un lloc prohibit i els seus amics no el denuncien per saber de qui és el vehicle?

Anònim ha dit...

En conclusió,que tenen que parar el coche ó la moto ve sempre y quant no siga una URGENCIA.
Parar a denunciar per mal estacionament,deu de ser una urgencia,ya que sempre paren mal per a denunciar.

Anònim ha dit...

Està clar que no saps o no vols llegir com cal. Si mires l'últim pàrraf de l'apartat 1, ho diu ben clar. Ara, si pretens que quan siguen requerits per algún veí, denunciar o atendre qualsevol actuació, primer vagen i estacionen el vehicle com cal, encara que siga a tres cantonades del lloc del requeriment, per mi que no ho facen. Jo vull un servei ràpid i eficaç, i no el que tu pretens.
Si no vols que et denuncien, estaciona be. Està clar que els comentaris esteu fent-los gent dolguda per haver infringit les normes.
Jo, quan necessite a la policía, vull que vinga volant i que estacione on li vinga en gana. però que vinga de presa. Tu no?

Anònim ha dit...

Mira listo yo no estiq dolgut en ningú,lo que pasa es que ni estacionant com dius tu arriben volant,quant els criden dels pisos rotjos moltes voltes queden en el dia per por a anar asoles(sempre putjen dos patrulles minim)y les sirenes a tota pastilla,perque sera?quant arriben els lladres ya no estan ya que els avisen de que arriben,cosa que la GUARDIA CIVIL no actua aixina.ya que estem que les conecten tambe per a denunciarmos y arrimarem el cotxe antes.
Un amiq vq estar esperant 45 minuts esperant a que arribaren per a poder localitzar al dueño del cotxe que estava en el seu bado.
AIXO ES VOLAR? la excusa sera que estaen atenent un altra cidra ja ja ja ja ja ja ja