L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 904
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 21.189

dijous, 9 de desembre de 2010

ARTICLE D'OPINIO: CARREGAR LES PILES I MUSICA EN VALENCIÀ

El pont de la Immaculada amb constitució pel mig (la Constitució Espanyola necessita un canvi en profunditat mentre que alguns la volen intocable i immodificable) m’ha permés recarregar piles. Cal, de tant en tant fer un parèntesi, un kit-kat, per a constatar la faena feta i la que cal fer. També m’he reunit amb gent i candidatures municipals i he pogut treure un impressió: hi ha País i hi ha partida. Partida en majúscules. Les reflexions que vam fer al gener del 2008, data del nostre darrer congrés, han anat confirmant-se i acomplint-se. Després de la reflexió ha vingut l’acció i el treball quotidià i planificat. Estem liderant i vertebrant l’Espai Valencià de Progrés. Un espai de cooperació en xarxa, amb més presència i més forta que mai, en qualitat i quantitat. Però hem d’arredonir la faena i l’èxit no s’improvisa. Així que este dissabte 11 pel matí hem programat una sessió de treball útil per a les candidatures municipals i els col·lectius del BLOC. Aprofundirem en els eixos bàsics de la campanya, posicionament i metodologia. Dic que hi ha País i això ho constates parlant amb gent emprenedora que s’està arriscant per treure endavant els seus projectes a tot el territori. Joves amb inquietuds i amb un compromís. I també amb el fenomen de la música en valencià. Obrint Pas triomfant al Japó… i sense comptar amb cap presència a la RTVV. La història es repeteix. Ja en l’època del PSOE patiren l’apartheid cantants com Ovidi Montllor o Paco Muñoz (… i encara dura). Abans manava el PSOE ara el PP. Pot ser per això hui defensaré a la Comissió de RTVV la següent proposició no de Llei. Ja vorem.

Proposició no de llei sobre la posada en marxa en Canal 9 d’un programa setmanal dedicat a la música actual en valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE 61.868)

A LA MESA DE LES CORTS

Enric Morera i Català, síndic del Grup Parlamentari Compromís, d’acord amb el que hi ha disposat en els articles 160 i següents del RC, presenta la proposició no de llei següent de tramitació ordinària sobre la posada en marxa d’un programa en Canal 9 dedicat a la música actual en valencià.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Als darrers anys, l’audiència de les televisions i emissores de RTVV ha caigut en picat i la ciutadania s’allunya de la radiotelevisió que deuria de sentir com la seua, per ser la més pròxima i per ser la valenciana. Estudis de sindicats, però, indiquen que en Canal 9 un 70 % de la producció és externa, i l’ús del valencià ha caigut fins ocupar només el 43 % de la graella, i això és, sense dubte, una de les causes de la pèrdua d’audiència mes a mes.

Atès l’article 18 de la Llei de creació de RTVV, on diu que el Consell de la Generalitat «podrà establir les obligacions que es deriven de la naturalesa del servei públic de RTVV», queda clar que la Generalitat té l’obligació legal i moral d’endreçar la programació de RTVV i acostar-la al poble.

Una bona forma de reconciliar a la societat valenciana amb la seua televisió pública seria mitjançant un programa dedicat a la música en valencià, perquè en els darrers anys comptem amb més autors, grups i tendències que mai que fan una música en valencià d’excel·lent qualitat. D’aquesta manera, a més a més, es pot donar difusió a la nostra llengua, que passa per hores molt baixes en Canal 9 i així fer que RTVV complesca amb la Llei de creació.

La realització d’aquest programa és molt factible per la gran quantitat de publicacions, discogràfiques, productores, col·lectius i experts que treballen dia a dia amb els músics i els artistes que fan música actual en valencià. Per tot això abans exposat, presente la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Les Corts Valencianes insten el Consell que pose en marxa en Canal 9 un programa setmanal dedicat a la música actual en valencià, amb reportatges, entrevistes i emissió de videoclips, en horari de màxima audiència.

2. Aquest programa haurà de tindre un espai ben destacat en la web de RTVV i en les xarxes socials que gestiona l’ens públic, per tal de fer arribar a la major quantitat de persones la rica producció musical que es fa en valencià.

ENRIC MORERA

-

Cap comentari: