L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.263
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:40.362

dijous, 16 de setembre del 2021

El jutjat dóna la raó a l'Ajuntament en l'ocupació de terrenys del vial i dicta dues indemnitzacions per valor aproximat de 3.400 euros

 

El jutjat del Contenciós-Administratiu nº 9 de València en una recent sentència ha donat la raó a l’Ajuntament de Tavernes en la problemàtica d’ocupació directa dels terrenys del vial perimetral i col·lector de la platja, i reconeixent la impossibilitat de tornar-los a la situació original indemnitza, a cadascun dels 2 demandants, a una quantitat al voltant de 3.400 euros.

L’auto 158/2001 indica en la part dispositiva reconeix la impossibilitat material de donar compliment a la reversió a l’estat inicial dels terrenys i, en el fonament de dret 4r, indica que "...hi ha elements de fets suficients per a afirmar que els terrenys ocupats es troben en situació bàsica de sòl rural, i per tant d'acord al previst a l'article 36 del Texto Refundido de la Ley del Suelo..."Per tant, fixa les indemnitzacions a favor dels demandants com a compensació a les quantitats de 3.460 euros i 3.358 euros per l’ocupació de dos parcel·les de 634 i 615 metres quadrats, respectivament.

Recordem que a l’inici del procés d’execució de les obres del vial, si l’Ajuntament hauria expropiat, el valor a pagar seria com a rústics, situació dels terrenys en el 2019 i també en l'actualitat, i per tant amb el valor cadastral rústic serien les indemnitzacions. Els demandants demanaven 105 euros per metre quadrat, però el tribunal determina 5'45 euros en base a  que són terrenys rústics i on no hi ha desenvolupat cap programa urbanístic.

 


L'Ajuntament va oferir un reconeixement de l'aprofitament urbanístic, però alguns propietaris no ho acceptaren i recorregueren via judicial

L’Ajuntament va oferir als propietaris afectats per l’ocupació reconèixer-los el dret a mantindre l’aprofitament urbanístic de les seues terres amb un títol de propietat de parcel·la en el “Sector 13” i així ho va escripturar en el Registre de la Propietat: un títol de propietat de dret urbanístic i d'edificabilitat que seria reconegut quan es fera la reparcel·lació i urbanització del sector.

Tant l'exalcalde Jordi Joan, com el regidor d'urbanisme Josep Llàcer, al llarg d'entrevistes personals i múltiples intervencions en plens en aquests anys sempre remarcaven que l'Ajuntament els havia ofert l'opció més beneficiosa donat que l'aprofitament urbanístic té molt més valor que l'expropiació dels terrenys a preu de rústica. Alguns no acceptaren i iniciaren la via judicial que ara ha determinat les indemnitzacions indicades.


 

Un llarg procés judicial des del 2018 on prima l'interés general

Tal com ja hem publicat en altres ocasions, el mateix contenciós-administratiu nº 9 de València, en sentencia del 2019 no havia reconegut la devolució del terrenys ni tampoc el tornar a l’estat abans d’iniciar les obres, en considerar que l'ocupació era indemnitzable. Això si, sempre s’ha reconegut el dret dels veïns ha rebre una indemnització dinerària després de no acceptar la reserva de'aprofitament urbanístic davant el Registre de la Propietat.

En una frase de la sentència, el jutjat indicava que “s’ha  de  tindre en  compte que  els terrenys que  van  ser objecte d’ocupació directa ja han   començat  a  ser  transformats per  l’administració  i,  per  tant,   que   resulta  de manera manifesta perjudicial per a tots els interessos haver  de tornar-los al seu estat originari i, si el recurs prospera, de  nou  començar les obres ja iniciades”.

El jutjat considera  “perjudicial per a tots els interessos” la reversió i amb això coincideix amb els arguments del govern municipal de Compromís que, en la passada legislatura i al llarg del procés d’ocupació directa, sempre va remarcar i així es va expressar en moltes intervencions als plens que l’execució del vial i col·lector  sempre mirava l’interés general de Tavernes, de tots els veïns, per damunt de l'interés d'alguns particulars. 

 

Treballs inicials en vial i col·lector

L’Ajuntament va ocupar els terrenys segons la normativa de la LOTUP (Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge) que  permet ocupar-los per a executar obres d’interès públic i general, com és el col·lector de la platja.

El jutjat, com ja hem indicat,  va reconéixer en la sentència el dret a la  indemnització substitutòria  dinerària pels terrenys ocupats i també recordava i deixava ben clar que "els demandants ja consideraven en la fase declarativa del recurs que  els terrenys no es podien tornar  i van demanar una  indemnització substitutòria”

Cal també recordar que, amb independència de reconèixer el dret dels propietaris a rebre la seua compensació econòmica, totes les resolucions judicials s’han manifestat a favor de continuar les obres, i fins i tot, la primera sentència recordava que el PGOU aprovat en el 2004 ja contemplava la construcció del vial perimetral, cosa que fins eixos moments (abans del 2019) no s’havia executat i per davall del qual transcorre el col·lector.