L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR : 1.219

PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES: 13.865

divendres, 23 de desembre de 2016

PLENARI DESEMBRE 2016: Inversions del 2017L’Ajuntament destinarà una partida del pressupost del 2017 de 972.800 euros a inversions, finançades amb recursos corrents i sense acudir al préstec bancari. Les inversions confirmades per l’alcalde Jordi Joan en la seua intervenció representa el 6’5% de les despeses totals del pressupost.

Una de les inversions destacades és l’adequació d’un Centre Integral per a Persones Majors, amb una inversió de 240.000 euros i s’ubicarà al local de propietat municipal del Carrer Riu. El centre haurà de formalitzar un acord amb la Conselleria de Sanitat de manera que des del Centre de Salut es done atenció mèdica i activitats de fisioteràpia als usuaris del servei.


El govern de Compromís continua el Pla d’Inversions en la via pública que es va consensuar amb els veïns en les reunions de les barriades. En concret es tracta de l’eliminació de barreres arquitectòniques en la Zona del Prado, que s’executarà amb un import de 150.000 euros.

Aquestes actuacions defineixen la línia política del govern municipal en temes de benestar social i inversions als barris i corresponen als compromisos adquirits amb els veïns i veïnes en les eleccions de maig del 2015.

No son les úniques inversions, doncs hi ha altres que complementen les partides de manteniment del pressupost quant a conservació de les vies públiques, parcs i jardins, eliminació de barreres arquitectòniques, edificis públics i equipament.


Altres inversions contemplades: 
 
-Tanca camp d’esports Goleta 15.000
-Soterrament cablejat solars Solvia 38.000
-Inversions en parcs i jardins 20.000
-Millora de la Plaça Fadh Ben Abdelaliz 30.000
-Mobiliari urbà i senyalització 30.000
-Millora accessibilitat del carrer la Barca amb Mitja Galta 18.100 (ampliació PPOS)
-Liquidació obra de millora de les voreres del carrer la Barca als Sequers 50.000
-Asfaltat varis carrers 30.000
-Embornals 10.000
-Construcció de nínxols, ampliació i restauració del cementeri 110.000
-Inversions i equipaments en edificis municipals 31.000
-Inversions en edificis educatius 15.000
-Maquinària i utillatge 15.000
-Vehicle serveis públics 10.000

El govern també invertirà en la demanda veïnal que busca augmentar la seguretat ciutadana i modernitzar el procediments de la Policia Local:


-Equipament operatiu policia 12.500
-Vehicles policials 26.400

També s’hi contemplen entre les inversions millores en el medi ambient i en els camins rurals:

-Instal·lació drenatge neteja aigua llac goleta 10.000
-Inversions en camins rurals 30.000
-Solsides riu/séquia 30.000
-Restauració ambiental Ullals Gran i de Penyetes 12.500